1. Xe ô tô tang lễ có phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một công cụ quan trọng của chính sách thuế, được áp dụng vào một số loại hàng hóa và dịch vụ có tính chất xa xỉ nhằm điều tiết hoạt động sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng của xã hội. Bằng cách này, nó không chỉ hướng đến việc tăng thu cho ngân sách nhà nước mà còn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát thu nhập của người tiêu dùng. Đồng thời, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh đối với các loại hàng hóa và dịch vụ chịu thuế. Tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và cân đối, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Thuế này được áp dụng thông qua việc đòi hỏi các cơ sở sản xuất trực tiếp đóng góp vào nguồn thu thuế. Tuy nhiên, trong thực tế, người tiêu dùng là những người chịu trực tiếp tác động của thuế này, vì chi phí thuế thường được thêm vào giá bán cuối cùng của hàng hoá. Người tiêu dùng không chỉ phải trả tiền cho sản phẩm mà họ mua mà còn phải chịu trọng lượng của thuế tiêu thụ đặc biệt, làm tăng tổng chi phí của việc mua sắm. Qua đó, thuế tiêu thụ đặc biệt không chỉ đóng vai trò trong việc thu thu nhập mà còn có ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền và quyết định mua hàng của người tiêu dùng, tạo ra một yếu tố quan trọng trong quản lý giá và chi phí tiêu dùng hàng ngày.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 thì các đối tượng được miễn thuế bao gồm những loại xe ô tô có mục đích đặc biệt như xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang, và xe đa năng với khả năng chở từ 24 người trở lên. Ngoài ra, các loại xe ô tô hoạt động trong khu vực vui chơi, giải trí, hoặc thể thao và không tham gia vào giao thông cũng không phải chịu thuế. Những loại xe này được xem là có tính chất đặc biệt và không phải là mục tiêu của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt. Phản ánh cam kết của nhà nước trong việc hỗ trợ các hoạt động cộng đồng và những dịch vụ có ích cho xã hội mà không tăng thêm gánh nặng thuế cho người tiêu dùng.

Đồng thời, Điều 3 Nghị định 108/2015/NĐ-CP có quy định các đối tượng được miễn thuế theo quy định của Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt là những loại xe ô tô có tính chất đặc biệt và được sử dụng cho các mục đích cụ thể. Bao gồm các loại xe được thiết kế đặc biệt để sử dụng làm xe cứu thương, xe vận chuyển phạm nhân hoặc xe tang lễ. Ngoài ra, các loại xe có khả năng chở từ 24 người trở lên, bao gồm cả xe với kết cấu kết hợp giữa chỗ ngồi và chỗ đứng cũng được miễn thuế.

Đối với các loại xe hoạt động trong khu vực vui chơi, giải trí, hoặc thể thao mà không tham gia vào giao thông đường phố và không đăng ký lưu hành, cũng không phải chịu thuế. Các loại xe chuyên dụng và các loại xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông được quy định cụ thể bởi Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan cũng thuộc danh sách miễn thuế. Nhấn mạnh cam kết của nhà nước trong việc hỗ trợ các hoạt động cộng đồng và cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho xã hội mà không tăng thêm gánh nặng thuế cho người tiêu dùng.

=> Dựa trên những quy định đã được nêu trên, các xe ô tô được thiết kế và sử dụng đặc biệt cho mục đích tang lễ sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó, trong trường hợp cụ thể của bạn, hai chiếc xe ô tô chuyên dụng để phục vụ cho nghi lễ tang của cơ sở của bạn cũng sẽ được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây là một điểm lợi ích quan trọng và đồng thời thể hiện sự linh hoạt và sự công bằng trong việc áp dụng các quy định thuế, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động xã hội và tôn giáo.

 

2. Đối tượng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo pháp luật?

Tại Điều 4 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 có quy định những cá nhân và tổ chức đóng góp vào nguồn thu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp, và cá nhân mà sản xuất, nhập khẩu hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ được xác định là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây là những nhà sản xuất, thương nhân và cá nhân có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và duy trì nguồn thu thuế cần thiết cho hoạt động của nhà nước. Đồng thời cũng đặt lên họ trách nhiệm phải tuân thủ các quy định về việc nộp thuế một cách đúng đắn và kịp thời, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương và quốc gia.

Trong trường hợp một tổ chức hoặc cá nhân đã mua hàng hoá từ một cơ sở sản xuất, với dự định xuất khẩu nhưng thay vì đó họ tiêu thụ hàng hoá này trong nước, tổ chức hoặc cá nhân đó sẽ được coi là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Bởi vì họ đã thực hiện giao dịch mua hàng hoá được áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng không thực hiện mục đích ban đầu của việc mua hàng là xuất khẩu. Làm tăng trách nhiệm thuế cho họ và đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của chính sách thuế đối với việc sử dụng đúng mục đích của các khoản miễn thuế và tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế.

=> Theo quy định, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh dịch vụ, và đều nằm trong nhóm đối tượng chịu trách nhiệm về việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhấn mạnh về sự đa dạng và rộng lớn của các bên có liên quan đến quy trình thuế, đồng thời cũng là một phần của sự minh bạch và công bằng trong hệ thống thuế của một quốc gia.

 

3. Mục đích của thuế tiêu thụ đặc biệt?

Thuế tiêu thụ đặc biệt được thiết lập với một loạt các mục tiêu quan trọng và mang tính chiến lược, không chỉ là một công cụ thu thuế mà còn là một cơ chế quản lý kinh tế và xã hội có ảnh hưởng sâu rộng. 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh mô hình sản xuất và tiêu dùng của một quốc gia. Bằng cách áp dụng thuế vào các loại hàng hóa và dịch vụ có tính chất xa xỉ, hoặc tiêu hao nhiều tài nguyên, nó khuyến khích sự chuyển đổi sang các lựa chọn sản xuất và tiêu dùng có ít tác động tiêu cực hơn đối với môi trường và xã hội. Cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện cho một cuộc sống xanh hơn và bền vững hơn.

- Một trong những mục đích cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt là tạo ra một nguồn thu thuế ổn định và đáng tin cậy cho ngân sách nhà nước. Thu nhập từ thuế tiêu thụ đặc biệt được sử dụng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, chương trình xã hội, giáo dục và y tế, cũng như để hỗ trợ các ngành công nghiệp và doanh nghiệp địa phương. Cân bằng ngân sách, đảm bảo rằng nguồn thu thuế được sử dụng một cách hiệu quả và công bằng để phục vụ lợi ích của cộng đồng.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống thuế công bằng và công lý, nơi mà mỗi người và mỗi doanh nghiệp đều phải đóng góp một phần xứng đáng vào ngân sách công. Bằng cách áp dụng thuế vào các sản phẩm hoặc dịch vụ có tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe công cộng, thuế tiêu thụ đặc biệt giúp tạo ra một cơ chế phân phối công bằng hơn, nơi mà những người sử dụng nhiều tài nguyên hơn sẽ phải đóng góp nhiều hơn vào ngân sách công.

- Một trong những mục tiêu quan trọng của thuế tiêu thụ đặc biệt là bảo vệ môi trường và sức khỏe công cộng. Bằng cách áp dụng thuế vào các sản phẩm hoặc dịch vụ có tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho môi trường, như các loại nhiên liệu hoặc chất độc hại, thuế tiêu thụ đặc biệt có thể thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ lành mạnh hơn và ít gây hại cho môi trường. Giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động kinh doanh và sản xuất lên môi trường và sức khỏe con người.

- Cuối cùng, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có thể được sử dụng như một công cụ để quản lý và điều tiết thị trường. Bằng cách áp dụng thuế vào các sản phẩm hoặc dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến thị trường, như các mặt hàng xa xỉ hoặc tiêu hao nhiều tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt có thể giúp kiểm soát giá cả và sản xuất của một số ngành công nghiệp quan trọng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Tạo ra một thị trường công bằng và cạnh tranh, đồng thời giữ cho giá cả ổn định và không gây ra những biến động không mong muốn đối với kinh tế và xã hội.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Xu hướng thay đổi danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam hiện nay. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.