Luật sư tư vấn về chủ đề "Thuế tiêu thụ đặc biệt"

Thuế tiêu thụ đặc biệt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quy định pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Quy định pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất
Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khái niệm và đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt

Khái niệm và đặc điểm  thuế tiêu thụ đặc biệt
Các văn bản pháp luật hiện hành quy định về thuế TTĐB bao gồm: + Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008. + Nghị định 26/2009NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và trình tự thủ tục gia hạn đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và trình tự thủ tục gia hạn  đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và trình tự thủ tục gia hạn đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước theo Nghị định 109/2020/NĐ-CP...

Sự thay đổi của danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 cho đến nay.

Sự thay đổi của danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 cho đến nay.
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm. Nguồn thu của ngân sách nhà nước phần lớn là từ thuế. Trong đó không thể kể đến thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với một số hàng hóa và dịch vụ có tính chất đặc thù.

Phân biệt thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ?

Phân biệt thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ?
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm. Có thể nói ngân sách nhà nước là “túi tiền” của Nhà nước. Nguồn thu của ngân sách nhà nước phần lớn là từ thuế.

Chủ thể quan hệ pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ?

Chủ thể quan hệ pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ?
Quan hệ pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt là quan hệ hình thành giữa một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bên kia là chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế, phát sinh trong quá trình cấc chủ thể này thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách nhà nước.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô
Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì không được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Nghị định này.