1. Xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 (bốn) ở khu vực nông thôn

Thưa luật sư. Xin hỏi: Nhà tôi đang chuẩn bị xây nhà cấp 4 (bốn) tại khu vực nông thôn. Vậy gia đình tôi có phải xin cấp giấy phép xây dựng không? Cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng như thế nào?

Xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 (bốn) ở khu vực nông thôn

Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định về các công trình được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất năm 2022 ?

"Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa".

Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các Điểm b, d, đ và i Khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 41 Luật Xây dựng có quy định: Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư nông thôn.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Xây dựng 2014 nêu ở trên, nếu UBND xã nơi thôn quê của bạn chưa công bố công khai quy hoạch xây dựng quy hoạch phát triển đô thị; quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và thôn quê của bạn không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân ở đó, không phải xin phép xây dựng.

2. Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?

Cho phép, đình chỉ xây dựng, cải tạo nhà ở?

Trả lời:

Tại Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng, quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, theo đó, khi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, người làm hồ sơ cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Đơn này được sử dụng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2022

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai: đó là bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ) đứng tên của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng; trường hợp người đề nghị cấp giấy phép xây dựng không đồng thời là người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có các văn bản chứng minh quyền sử dụng đất của người đề nghị như hợp đồng cho thuê, cho mượn,...;

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo hồ sơ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu đã liệt kê trên đây thì hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

- Ngoài ra cần lưu ý đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 15/2016/TT-BXD quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng như sau:

a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản này;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tại Điểm a Khoản này.

Ngoài ra, đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án mà dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cấp cao nhất có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý: Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Quy định về việc xây dựng nhà ở ?

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe mới nhất năm 2022

Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi đang làm nhà cao hơn nhà bên cạnh đã làm trước đó. Do đó tôi không thể tô được. Nay để tránh nước mưa làm thấm tường, tôi muốn đóng "tè" tol ở phía trên. Vậy thưa Luật sư có quy định nào cho phép không? Tôi xin cảm ơn.

Quy định về việc xây dựng nhà ở ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Điều 174 Bộ luật dân sự 2015, quy định về nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng như sau:

"Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh".

Căn cứ Điều 252 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép sửa nhà ở năm 2022 như thế nào ?

"Điều 252. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại".

Như vậy căn cứ quy định nêu trên thì việc gia đình bạn xây dựng vượt độ cao hơn với gia đình kia thì phải phù hợp với quy định tại Điều 174 Bộ luật dân sự năm 2015. Còn việc gia đình bạn muốn có đóng "tè" tol ở phía trên để khi trời mưa đã ngấm vào tường thì phải lắp đặt hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề khi lắp đặt đường nước.

4. Tư vấn xây dựng nhà ở ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Ngày 16/9/13 tôi có nộp đơn xin cấp giấy phép xây dựng căn nhà Cấp 4 (DT 4x15) và được hẹn ngày trả là ngày 7/10/13. Nhưng do hiện tại tôi muốn thi công phần móng trước: Sẽ đào móng và đổ bê tông hết phần móng (tôi dự định sẽ đổ bang ngang rộng khoảng 1.4m, sâu khoảng 1.5m so với mặt đất và dự kiến chân cột sẽ nhô lên khỏi mặt đất khoảng 20cm) Xin cho hỏi, trong quá trình chờ cấp GPXD mà tôi tiến hành đào móng và đổ bê tông cột như vậy có đúng luật không? Tôi xin cảm ơn.

Quy định hoạt động xây dụng nhà ở?

Quy định hoạt động xây dụng nhà ở, gọi: 1900.6162

Trả lời:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho lực lượng, phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam (mẫu số 1)

Để biết được bạn có được thực hiện việc thi công xây dựng nhà trước khi có giấy phép xây dựng hay không? Bạn cần căn cứ vào Luật Xây dựng 2014, theo đó tạo điều 89 Luật xây dựng đã được trích dẫn ở bài viết trên quy định đối tượng và các loại giấy phép xây dựng, nếu bạn không thuộc vào các trường hợp tại khoản 2 Điều này thì bạn phải thực hiện xin giấy phép xây dựng trước khi thực hiện việc xây dựng.

Ngoài ra, căn cứ Điều 12 Luật xây dựng 2014, quy định rằng:

“Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Quyết định đầu tư xây dựng không đúng với quy định của Luật này.

2. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của Luật này”.

Theo đó việc khởi công xây dựng trước khi được cấp giấy phép xây dựng là việc khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật, và là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định trên. Khi đó, nếu tiến hành xây dựng công trình không có giấy phép bạn có thể bị phạt hành chính theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, cụ thể:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

5. Tư vấn luật xây dựng nhà ở riêng lẻ?

Thưa luật sư, Trên giấy phép xây dựng của tôi là nhà cấp 4 kết cấu 1 trệt, 1 lầu. Chiều ngang 3,98m. Chiều dài 18,7m. Chiều cao 8,6m có đính kèm theo bản vẽ thiết kế. Tuy nhiên do không đủ khả năng nên tôi chỉ xây 1 tầng trệt. Hai bên thửa đất của tôi có ranh giới hẳn hoi. Khi xây lên không có lấn chiếm ranh giới, nhưng chiều ngang là đúng 4m, vượt hơn giấy phép là 2cm. Còn chiều dài đúng theo giấy phép là 18.,7m. Vậy diện tích của chiều ngang vượt hơn 2cm có cho là vi phạm hay không? Nếu tôi không xây lầu, tôi xây chiều cao tối đa khoảng 5,5m thì có được không? Theo bản vẽ thiết kế thì mái tole phía sau cao hơn để thoát nước ra phía trước nhưng tôi làm ngược lại và làm ống thoát nước dưới lòng đất để dẫn về phía trước. Xin hỏi như vậy có vi phạm hay không? Trong bản vẽ có chi tiết nơi đặt toilet và hầm tự hủy, nhưng theo phong thủy thì tôi đặt theo ý của mình khác vị trí bản vẽ nhưng trong phạm vi được phép XD. Xin hỏi có vi phạm không? Tôi có được phép làm ban công ra phía trước sân nhà hay không, nếu được là bao nhiêu mét? Khi nào thì tôi có thể xin cấp số nhà và cung cấp điện? Tôi xin cảm ơn.

Tư vấn luật xây dựng nhà ở riêng lẻ?

>> Xem thêm:  Lưu ý những quy định mới khi xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ năm 2022

Luật sư tư vấn luật Đất đai trực tuyến qua điện thoại gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Điều 106 Luật xây dựng năm 2014 quy định

Điều 106. Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các quyền sau:

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng;

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng;

c) Được khởi công xây dựng công trình theo quy định của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các nghĩa vụ sau:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình;

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng.

Như vậy, theo điểm d khoản 2 Điều này thì bạn phải thực hiện đúng nội dung Giấy cấp phép xây dựng mà bạn đã được cấp. Nếu bạn cố tình thực hiện sai nội dung thì sẽ có thể bị xứ lý phạt vi phạm theo quy định khoản 2 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

>> Xem thêm:  Các trường hợp phải xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy ? Thủ tục xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy ?

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai

6. Nhà ở trên 250m2 đất phải thuê nhà thầu xây dựng?

.Tư vấn luật đầu tư, xây dựng trực tuyến

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Nội dung này được quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ như sau:

"1. Quản lý trong thi công xây dựng

a) Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự tổ chức thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn xây dựng và các ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở đến các công trình liền kề, lân cận;

b) Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, việc thi công xây dựng được tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm thi công xây dựng công trình với quy mô tương tự thực hiện. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, chủ nhà phải tham khảo ý kiến của thiết kế để kịp thời xử lý;

c) Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thi công xây dựng phải được tổ chức có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng theo quy định thực hiện. Chủ nhà phải chuẩn bị hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng.

2. Khuyến khích giám sát thi công xây dựng nhà ở với các nội dung chủ yếu sau:

a) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận;

b) Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng;

c) Kiểm tra hệ thống cốp pha, giàn giáo thi công;

d) Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công".

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài điện thoại số 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Quy định về giấy phép lao động của người nước ngoài