Người gửi: T.V.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê.

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi.Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính Phủ về đăng kí và quản lý hộ tịch

-Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng kí và quản lý hộ tịch.

Nội dung trả lời:

Căn cứ theo Điều 66 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì: "1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó”.

Đối chiếu với quy định trên thì Ủy ban nhân dân phường nơi bạn đang cư trú (thường trú) thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm d, mục 1 phần II thông tư số 01/2008/TT-BTP  quy định việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan”.

Hiện tại bạn đang ở Bình Dương (bạn đã sống và làm việc được 10 ở Bình Dương), Ủy ban nhân dân phường ở Bình Dương - nơi xác nhận tình trạng hôn nhân của bạn không rõ về tình trạng hôn nhân của bạn, do vậy để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mình thì tại Ủy ban nhân dân nơi bạn đang cư trú ở Bình Dương bạn phải viết giấy cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú ở đây (thời gian bạn sống ở Tây Ninh) và bạn phải chịu trách nhiệm về việc cam đoan này.

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định tại Điều 67 Nghị định 158/2005/NĐ-CP như sau:

Điều 67. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).

Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử. Quy định này cũng được áp dụng đối với việc xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định này.

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc viên chức Lãnh sự ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định).

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh là 5 ngày.

2. Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Chương này phải được ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để theo dõi.

3. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ