1. Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Thưa luật sư, xin Công ty Luật Minh khuê tư vấn và Xin hướng đẫn soạn thảo mẫu giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể ? Cảm ơn!

Trả lời:

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể: Cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, hộ gia đình, hoặc nhóm cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ hành vi dân sự được thành lập hộ kinh doanh cá thể. Thủ tục thành lập có thểm tham khảo theo bài viết Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất của luật và xem thêm một số văn bản điều chỉnh trực tiếp vấn đề trên, cụ thể: Luật doanh nghiệp năm 2019; Nghị định 78/2015/NĐ-CP; Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT; Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

Thẩm quyền giải quyết: Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân liên hệ với cơ quan quản lý kinh doanh cấp huyện để được giải quyết;

PHỤ LỤC III-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

.........., ngày ......tháng ...... năm ............

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hoàng Mai

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A Giới tính: Nam

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .................... Quốc tịch: ................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

x Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):..................................

Số giấy chứng thực cá nhân: 123456789

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: .................... Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…….............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: (Nếu trùng với nơi thường trú thì ghi lại thông tin nơi thường trú)

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại (nếu có).................................................. Fax (nếu có): .......................................

Email (nếu có): ...................................................... Website (nếu có): ................................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): HỘ KINH DOANH ABC (tên hộ kinh doanh không được trùng với tên công ty, hộ kinh doanh khác)

2. Địa điểm kinh doanh: (ghi địa điểm của hộ kinh doanh)

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .......................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại (nếu có).................................................. Fax (nếu có): .......................................

Email (nếu có): ...................................................... Website (nếu có): ................................

3. Ngành, nghề kinh doanh1: (Tham khảo bảng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam - ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)

Bán buôn hàng may mặc

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): 500.000.000 VNĐ

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

5. Số lượng lao động (dự kiến): ........................................................................................

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

x Cá nhân □ Nhóm cá nhân □ Hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên tham gia thành lập hộ kinh doanh (kê khai theo mẫu; chỉ kê khai đối với hộ kinh doanh thành lập bởi nhóm cá nhân): gửi kèm.

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)2

Nguyễn Văn A (đã ký)

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp không ?

2. Thuế phải nộp khi thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Xin hỏi luật sư. Hiện gia đình e mở cửa hàng buôn bán quần áo may sẵn có giấy phép ĐKKD với vốn hiện có là 30 triệu đồng. Vậy em phải chịu những hình thức nộp thuế như thế nào cho hợp lý ạ ?

Em xin trân thành cám ơn!

Người gửi: ĐC Sơn

Thuế phải nộp khi thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng, thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2012; Nghị định số 209/2013/NĐ-CPThông tư số 156/2013/TT-BTC thì hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải nộp các khoản thuế sau:

- Về thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT = tỷ lệ % x với doanh thu; trong đó, tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Trong trường hợp của bạn được tính là hoạt động kinh doanh khác và chịu tỉ lệ % là 2%.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu của hàng hóa, dịch vụ hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

- Về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì xác định thu nhập chịu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cụ thể như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế × Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ; cá nhân kinh doanh lưu động và cá nhân không kinh doanh như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hoá: 7%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 30%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 15%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 12%

Về cách tính thuế không phụ thuộc vào vốn bạn bỏ ra mà phụ thuộc vào doanh thu bạn kinh doanh.

Trân Trọng./.

>> Xem thêm:  Chủ thể kinh doanh là gì ? Khái niệm về chủ thể kinh doanh

3. Có được thành lập hộ kinh doanh cá thể và công ty TNHH tại một địa chỉ ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi muốn xin giấy phép kinh doanh cho : 1 Hộ Kinh Doanh Cá Thể + 1 Công Ty TNHH 2 Thành Viên ( trên cùng 1 địa chỉ nhà tôi).

Hộ Kinh Doanh Cá Thể & Công Ty TNHH 2 Thành Viên có Nghành Nghề Kinh Doanh gần giống nhau, và có 1 số nghành nghề kinh doanh trùng nhau.

Như vậy có được không? Nếu được tôi phải làm thủ tục như thế nào?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.L

Có được thành lập hộ kinh doanh cá thể và công ty TNHH tại một địa chỉ ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số:1900 6162

Trả lời

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ vào Điều 42 Luật doanh nghiệp 2019 :

Điều 42. Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)

Như vậy, từ quy định trên thì doanh nghiệp phải có trụ sở cố định, địa chỉ rõ ràng. Do luật không quy định cụ thể, tuy nhiên ở đây nếu bạn muốn công ty TNHH 2 thành viên và hộ kinh doanh trên cùng một địa chỉ thì bạn nên để tách ra mỗi mô hình là một tầng. Như vậy khi đi xin đăng ký kinh doanh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho bạn. Còn nếu như mà cùng một địa chỉ thì dể gây sự nhầm lẫn cho khách hàng. Như vậy thì cơ quan đăng ký kinh doanh có thể sẽ không cấp phép giấy phép đăng ký kinh doanh cho bạn.

Do đó để thuận lợi cho chị khi đăng ký kinh doanh cũng như tránh nhầm lẫn cho khách hàng sau này thì chị không nên để hai mô hình kinh doanh ở cùng một địa chỉ, nếu có cùng một tòa nhà thì nên tách biệt mỗi mô hình là một tầng trong cùng một tòa nhà. Hoặc mỗi mô hình là một phòng khác nhau của cùng một tầng để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tô về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mở văn phòng nhỏ chuyên thiết kế và thi công nhà dân dụng có cần phải đăng ký kinh doanh không ?

4. Khi nào cần phải thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Chào luật sư, tôi có vấn đề mong luật sư tư vấn giúp. Bên tôi mới thành lập 1 cơ sở nấu cỗ chuyên phục vụ lưu động nhưng cũng thuê 1 địa điểm để chứa đồ và sơ chế thức ăn.

Khách hàng chủ yếu là hộ gia đình nên cũng không cần lấy hóa đơn. Tôi muốn hỏi:

1. Nếu bên tôi không thành lập công ty hay hộ kinh doanh cá thể thì liệu có bị bên vệ sinh môi trường, hay an toàn thực phẩm vào kiểm tra không?

2. Nếu thành lập thì bên tôi nên thành lập hộ kinh doanh cá thể hay công ty TNHH thì có lợi hơn ạ?

Mong nhận được câu trả lời sớm từ luật sư.

Xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: V.T.T

Có cần phải thành lập hộ kinh doanh cá thể không ?

Luật sư tư vấn doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp như sau:

1. Bên bạn là cơ sở nấu cỗ thuê nên thuộc vào kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình chế biến suất ăn sẵn theo phân loại trong pháp luật về an toàn thực phẩm và cơ sở của bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về an toàn thực phẩm. Các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh ăn uống được quy định tại Mục 4 Chương IV Luật An toàn thực phẩm 2010 gồm cả các điều kiện về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Do đó, cơ sở của bạn thuộc đối tượng có thể bị tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

2. Định nghĩa về hộ kinh doanh được quy định tại Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:

"Điều 49. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp."

Theo Điều luật trên thì hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình trong hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh cũng không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng nên sẽ bị hạn chế hơn khi tiến hành giao dịch so với các công ty, doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên do chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản nên sẽ giúp có được sự yên tâm của đối tác hơn là loại hình công ty TNHH. Với loại hình công ty TNHH, do chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp nên có các quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn và do chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn nên tính rủi ro của nó được hạn chế hơn. Bạn có thể dựa trên hoàn cảnh và mong muốn của cơ sở để thành lập loại hình cho phù hợp.

Tuy nhiên, do hộ kinh doanh chỉ được sử dụng thường xuyên ít hơn 10 lao động, nên nếu hiện tại cơ sở của bạn sử dụng thường xuyên trên 10 lao động thì phải đăng ký hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Kết luận:

- Cơ sở của bạn có thể bị bên an toàn thực phẩm vào kiểm tra.

- Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn mà bạn có thể chọn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc công ty TNHH.

5. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Kèm theo Giấy đề nghị phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): 100.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

c. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh cá thể là gì ? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy định về hộ kinh doanh

Trả lời:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng kýkinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh

Câu hỏi: Thẩm quyền giải quyết đăng ký hộ kinh doanh

Trả lời:

Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân liên hệ với cơ quan quản lý kinh doanh cấp huyện để được giải quyết;

Câu hỏi: Thành phần hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Trả lời:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.