Tôi muốn trên giấy khai sinh của con tôi không còn tên cha và không còn mang họ của cha thì có được không. Nếu được thì thủ tục như thế nào. Tôi xin cảm ơn.

Người gửi : Phương T

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật dân sự 2015 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

2. Nội dung tư vấn

Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình.

Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha, mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha, mẹ của mình.

2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật này, Luật hôn nhân và gia đình và luật khác có liên quan.

Điều 25. Quyền nhân thân

1. Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Luật hôn nhân gia đình có quy định:

>> Xem thêm:  Đăng ký khai sinh là gì ? Khái niệm về đăng ký khai sinh

Điều 88. Xác định cha, mẹ

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.

Điều 89. Xác định con

1. Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình.

2. Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó không phải là con mình.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì quan hệ cha con có thể được người cha chấm dứt nếu có căn cứ cho rằng người đó không phải con mình( hoặc ngược lại). Việc ly hôn chỉ làm chấm dứt quan hệ vợ chồng chứ không làm chấm dứt quan hệ cha con, bạn muốn chấm dứt quan hệ cha con giữa con bạn và chồng bạn chỉ khi bạn có căn cứ để chứng minh một trong hai hoặc cả hai điều sau:

- Con bạn và chồng bạn không có quan hệ huyết thống

- Việc đăng ký kết hôn của bạn và chồng bạn trước đây không tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu bạn có một trong những căn cứ nêu  trên thì bạn có thể trao đổi, thỏa thuận với chồng bạn để tiến hành làm thủ tục xác định lại quan hệ cha con tại ủy ban nhân dân cấp xã/phường. Nếu không thỏa thuận được bạn có quyền đề nghị tòa án nhân dân cấp quận/huyện xác định lại quan hệ cha con.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình ?