1. Có là tính vào chi phí được trừ khi xử lý hàng hết hạn sử dụng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên?

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì khoản chi sẽ không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 của Điều này khi doanh nghiệp gặp phải các chi phí liên quan đến thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc các tình huống không thể kiểm soát khác mà không được bồi thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khoản chi này vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính toán thu nhập chịu thuế, theo các hướng dẫn cụ thể sau đây:

Doanh nghiệp phải tự xác định và xác minh một cách rõ ràng tổng giá trị của thiệt hại phát sinh từ các sự kiện như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, và các tình huống không thể kiểm soát khác, theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Phần giá trị tổn thất phát sinh từ các tình huống như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các tình huống không thể kiểm soát khác, mà không được bồi thường, sẽ được xác định bằng cách lấy tổng giá trị tổn thất và trừ đi phần được bảo hiểm hoặc phần mà tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Giúp định rõ hơn về mức độ thiệt hại thực sự mà doanh nghiệp phải chịu trong các tình huống khẩn cấp và không thể kiểm soát.

Theo quy định này, trong trường hợp hàng hóa bị hỏng do sự biến đổi tự nhiên của quá trình sinh học, hoặc khi hàng hóa đã hết hạn sử dụng mà không được bồi thường, thì chi phí phát sinh từ việc này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính toán thu nhập chịu thuế. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải đối mặt và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa một cách cẩn thận và kịp thời, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thuế.

Về hồ sơ liên quan đến hàng hóa bị hư hỏng do sự biến đổi tự nhiên trong quá trình sinh học hoặc khi hàng hóa hết hạn sử dụng, các yếu tố sau sẽ được tính vào chi phí được trừ một cách chi tiết:

- Biên bản kiểm kê về giá trị của hàng hóa bị hư hỏng sẽ được doanh nghiệp tự lập. Bao gồm việc xác định chính xác giá trị của hàng hóa bị hỏng, cùng với nguyên nhân gây hỏng; thông tin về loại hàng, số lượng, và giá trị của hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có). Tất cả các thông tin này sẽ được ghi rõ trong biên bản kiểm kê, kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hỏng, được xác nhận bởi đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, người đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ về việc bồi thường thiệt hại có thể được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có) cũng sẽ được tính vào chi phí làm rõ về việc xử lý các thủ tục và yêu cầu liên quan đến việc nhận được bồi thường từ bên bảo hiểm.

- Cuối cùng, hồ sơ liên quan đến việc quy định trách nhiệm của tổ chức hoặc cá nhân phải bồi thường (nếu có) cũng sẽ được tính vào chi phí. Nhấn mạnh về việc xác định và áp dụng các biện pháp pháp lý để đảm bảo việc bồi thường đúng mức và theo đúng quy định của pháp luật.

 

2. Trình hồ sơ hàng hết hạn sử dụng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên tới cơ quan thuế khi nào?

Theo quy định của Điều 6 trong Thông tư số 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi và bổ sung bởi Điều 4 trong Thông tư số 96/2015/TT-BTC, việc lưu trữ và xuất trình hồ sơ liên quan đến các thông tin về hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng, và các thủ tục bồi thường được quy định một cách rõ ràng và chi tiết.

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc duy trì và quản lý hồ sơ là một phần không thể thiếu để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và thực hiện đúng các yêu cầu về thuế. Do đó, việc lưu trữ hồ sơ tại doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Khi được cơ quan thuế yêu cầu, việc xuất trình hồ sơ có thể giúp doanh nghiệp chứng minh rằng các biện pháp cần thiết đã được thực hiện và mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định. Không chỉ là cách để đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn là cơ hội để doanh nghiệp chứng minh sự chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của mình.

Do đó, việc thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến việc lưu trữ và xuất trình hồ sơ là một phần quan trọng của quy trình quản lý doanh nghiệp và cũng là một phần không thể thiếu trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và có trách nhiệm.

 

3. Quy định về thứ tự ghi hạn sử dụng của hàng hóa hiện nay

Điều 14 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định thông tin về ngày sản xuất và hạn sử dụng của hàng hóa đều được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của lịch dương. Trong trường hợp có yêu cầu ghi theo thứ tự khác, cần phải kèm theo chú thích bằng tiếng Việt để làm rõ. Mỗi phần của ngày, bao gồm ngày, tháng và năm, thường được ghi bằng hai chữ số để đơn giản hóa quy trình ghi chép và tạo ra một chuẩn mực dễ hiểu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, như khi cần làm rõ hơn về thông tin hoặc để đáp ứng yêu cầu cụ thể, số năm cũng có thể được ghi bằng bốn chữ số.

Việc ghi cùng một dòng giữa các phần của ngày là rất quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và dễ đọc. Không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về thông tin được ghi chú mà còn giảm nguy cơ nhầm lẫn hoặc hiểu nhầm. Bằng cách này, tính chính xác và minh bạch trong việc ghi chú và đánh dấu thời gian liên quan đến sản phẩm được đảm bảo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý hàng hóa một cách hiệu quả hơn. Khi các quy định yêu cầu ghi thông tin về tháng sản xuất, ngày tháng năm thường sẽ được ghi theo thứ tự tháng, năm của lịch dương. Giúp tạo ra sự nhất quán và dễ hiểu trong việc đọc thông tin về thời gian sản xuất của sản phẩm.

Ngược lại, khi yêu cầu ghi thông tin về năm sản xuất, số năm sẽ được ghi bằng bốn chữ số theo lịch dương. Việc sử dụng bốn chữ số cho năm giúp tạo ra một phần thông tin rõ ràng và đầy đủ, từ đó làm cho thông tin về năm sản xuất trở nên dễ hiểu và dễ theo dõi hơn. Quy định này không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong việc ghi chú thông tin sản xuất, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và theo dõi các sản phẩm trong quá trình vận hành và tiêu thụ. Đồng thời, nó cũng giúp tăng cường tính minh bạch và tin cậy đối với người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

Các thuật ngữ như "ngày sản xuất", "hạn sử dụng" hoặc "hạn dùng" được ghi trên nhãn sẽ được ghi đầy đủ hoặc ghi tắt bằng chữ in hoa, chẳng hạn như "NSX", "HSD" hoặc "HD". Giúp tạo ra sự nhất quán và dễ hiểu trong việc đọc thông tin trên sản phẩm, từ đó tăng cường tính minh bạch và sự tin cậy đối với người tiêu dùng.

Trong trường hợp hàng hóa phải tuân theo quy định về việc ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng theo Phụ lục I của Nghị định này, nếu nhãn của sản phẩm đã ghi ngày sản xuất theo quy định của khoản 1 Điều này, thì ngày hết hạn sử dụng có thể được ghi dưới dạng một khoảng thời gian tính từ ngày sản xuất. Ngược lại, nếu nhãn của sản phẩm đã ghi hạn sử dụng, thì ngày sản xuất có thể được ghi dưới dạng một khoảng thời gian trước ngày hết hạn sử dụng. Giúp đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc thông báo thông tin sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt cho việc sử dụng và theo dõi hạn sử dụng của hàng hóa.

=> Theo quy định hiện hành, ngày hết hạn sử dụng của hàng hóa được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của lịch dương. Tuy nhiên, trong trường hợp phải ghi theo thứ tự khác, cần được chú thích bằng tiếng Việt để làm rõ giúp đảm bảo tính chính xác và dễ hiểu khi người sử dụng sản phẩm đọc thông tin về hạn sử dụng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định của pháp luật về xuất hóa đơn như thế nào? Hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng có phải xuất hóa đơn không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.