Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề nêu trên. Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: S.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào anh! cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình tới công ty tư vấn luật Minh Khuê căn cứ những thông tin mà anh cung cấp luật sư xin tư vấn cho anh như sau.

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 26/2015/TT-BTC  Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Nội dung phân tích:

Tại thông tư 119/2014/TT-BTC hiệu lực ngày 31 tháng 08 năm 2014. Có quy định tại Điểm a, điểm b Khoản 3 Điều 5 như sau.

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Tuy nhiên từ ngày 29 tháng 7 năm 2015 thông tư 26/2015/TT-BTC

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”    

Vậy kể từ thời điểm thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì bãi bở hoàn toàn việc xuất hóa đơn đối với trường hợp xuất dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với trường hợp của công ty anh nếu xuất dùng tài sản dùng nội bộ trước ngày 30/07/2015 thì công ty phải thực hiện xuất hóa đơn giá trên hóa đơn là giá không bao gồm tiền thuế GTGT dòng thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. Đối với trường hợp xuất sau ngày 30/7/2015 thì công ty không cần phải xuất hóa đơn cho hàng hóa xuất dùng nội bộ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT THUẾ