1. Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Nó được bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua đơn đăng ký. Tuy nhiên để được cơ quan nhà nước tiếp nhận đơn, đơn đăng ký phải đảm bảo một số yêu cầu nhất định. Căn cứ vào Điều 105 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định có năm yêu cầu cơ bản sau:

Thứ nhất, yêu cầu về tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ.

Các tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký phải bao gồm: mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu và quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận là hai loại nhãn hiệu đặc thù. Bởi nhãn hiệu tập thể thì chủ sở hữu bao gồm các thành viên của tổ chức đó còn nhãn hiệu chứng nhận thì chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng. Vì có nhiều người cùng sử dụng nhãn hiệu đó nên để quản lý chặt chẽ cần thiết phải có quy chế sử dụng đi kèm trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể phải bao gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

- Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

- Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

- Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

- Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có các nội dung:

+ Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

+ Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

+ Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

+ Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

+ Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Thứ hai, mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Do vậy việc mẫu nhãn hiệu trong đơn đăng ký phải được mô tả một cách chính xác và rõ ràng, để đảm bảo cho việc có thể phân biệt tổ chức cá nhân này với tổ chức cá nhân khác thông qua nhãn hiệu.

Thứ ba, hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

Pháp luật Việt Nam quy định việc sử dụng Hệ thống phân loại Ni-xơ cho việc phân loại hàng hóa và dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu Tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định một trong những yêu cầu đối với Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

2. Vai trò và tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ y tế là một dịch vụ khá đặc biệt, về bản chất dịch vụ y tế bao gồm các hoạt động được thực hiện bởi nhân viên y tế như: khám, chữa bệnh phục vụ bệnh nhân và gia đình. Dưới đây là thông tin về nhãn hiệu đăng ký bảo hộ thuộc nhóm 44, bao gồm các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực y tế,..

Lịch sử đã cho thấy rằng một trong các nhân tố giúp tạo nên một nền kinh tế thịnh vượng, đặc biệt là ở các nước có nguồn tài nguyên nghèo nàn, đó là mối quan tâm dành cho việc bảo vệ hoạt động sáng tạo của con người. Sự tích lũy về tri thức là lực lượng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhãn hiệu là một thứ rất quan trọng và việc bảo vệ nhãn hiệu rất được các doanh nghiệp quan tâm. Sau đây là một số vai trò cơ bản của nhãn hiệu:

Thứ nhất, vai trò cơ bản và quan trọng nhất của nhãn hiệu là giúp phân biệt các sản phẩm, hàng hóa cùng chủng loại. Nhãn hiệu luôn đi kèm với sản phẩm hàng hóa trong khi lưu thông trên thị trường hay gắn liền với sản phẩm dịch vụ khi được cung cấp cho khách hàng. Vì thế, người tiêu dùng có thể biết sản phẩm đó do đơn vị nào cung cấp.

Thứ hai, nhãn hiệu là chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của một công ty, nhờ có nhãn hiệu, người tiêu dùng sẽ biết được sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ này là của đơn vị nào và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Qua đó xây dựng một hình ảnh tốt và uy tín về sản phẩm của các công ty trong mắt người tiêu dùng và giúp người tiêu dùng nhận biết được các sản phẩm của các hãng sản xuất uy tín. Vì vậy, doanh nghiệp rất cần nắm rõ thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền để đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm của mình.

Thứ ba, khi nhãn hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường thì nhãn hiệu còn như là một động lực để công ty đầu tư vào việc duy trì hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm đảm bảo rằng khi đến tay người tiêu dùng thì sản phẩm đó đạt tiêu chuẩn mà người tiêu dùng mong muốn.

Có thể khái quát vai trò của nhãn hiệu như là một công cụ để nhận biết, phân biệt, so sánh và khẳng định thương hiệu của một doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đó. Chính bởi chức năng vô cùng quan trọng và có sự ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế thị trường của quốc gia mà đòi hỏi pháp luật nước đó phải có cơ chế pháp lý thực sự hợp lý nhằm bảo hộ sở hữu đối với nhãn hiệu, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh sao cho hiệu quả nhất.

Ngoài ra, đăng ký sở hữu trí tuệ còn được xem như là một yếu tố quan trọng nhằm khuyến khích đầu tư tư bản trong hoạt động nghiên cứu – triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp. Một trong những nghiên cứu gần đây của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới đã chỉ ra rằng “quan hệ giữa khía cạnh sở hữu trí tuệ với đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhập khẩu vừa tích cực vừa có ý nghĩa” và kết luận rằng “… xem xét trong bối cảnh của các nghiên cứu trước, kết quả minh chứng rằng tài sản sở hữu trí tuệ mạnh có thể mang lại một sô lợi ích quốc gia cho các nước đang phát triển”.

Nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp cần đăng ký nhãn hiệu độc quyền để bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Giới thiệu chung về dịch vụ y tế

Dịch vụ y tế là một dịch vụ khá đặc biệt, về bản chất dịch vụ y tế bao gồm các hoạt động được thực hiện bởi nhân viên y tế như: khám, chữa bệnh phục vụ bệnh nhân và gia đình.

Dưới đây là thông tin về nhãn hiệu đăng ký bảo hộ thuộc nhóm 44, bao gồm các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực y tế, Chăm sóc sức khỏe…..

1. Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: TẠ NGỌC TOÀN

Địa chỉ: 8A, dốc Ngọc Hà, Ngọc Hà, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Vai trò và tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho lĩnh vực dịch vụ y tế như thế nào?

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen và màu trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ và phần hình trên nền màu trắng.

Phần hình: Là chữ “XK” được thiết kế cách điệu, có màu đen, viền phía trong có màu trắng, viền phía ngoài có màu đen . Hình chữ “X” và hình chữ “K” được thiết kế đối xứng nhau, đặt cạnh nhau và tạo thành một hình lục giác.

Phần chữ: Phía dưới chữ “XK” là chữ “TRUNG TÂM CỘT SỐNG XƯƠNG KHỚP VIỆT NAM”, được in hoa, có màu đen

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 44: Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; Dịch vụ y tế tại bênh viện; Chăm sóc y tế; Dịch vụ trị liệu; Trung tâm chăm sóc sức khỏe; Dịch vụ trợ giúp y tế. (Tổng 06 Dịch vụ)

- Số đơn: 4-2019-00785

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Để đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp có thể xem xét và lựa chọn một số hình thức phổ biến hiện nay.

I. Lựa chọn loại hình đăng ký thương hiệu phù hợp:

1. Đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid (theo thỏa ước và Nghị định thư)

- Việt Nam hiện là thành viên của cả Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid nên doanh nghiệp có thể nộp đơn vào các quốc gia là thành viên của Thỏa ước hoặc Nghị định thư Madrid.

- Dựa trên một đơn cơ sở hoặc một đăng ký cơ sở tại Việt Nam thông qua Cục sở hữu trí tuệ.

- Người nộp đơn chỉ cần dùng một đơn đăng ký quốc tế theo mẫu quy định trong đó đánh dấu những nước thành viên mà mình muốn đăng ký nhãn hiệu

- Người nộp đơn có thể tận dụng thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi (chỉ nộp một đơn duy nhất, bằng một ngôn ngữ duy nhất) tiết kiệm thời gian và chi phí trong trường hợp đăng ký ở nhiều nước một lúc

- Về thời hạn thẩm định đơn đăng ký quốc tế là 12 hoặc 18 tháng, tùy thuộc vào nước thành viên được chỉ định.

2. Đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia

- Chủ nhãn hiệu có thể nộp đơn theo thủ tục của từng quốc gia cho Cơ quan nhãn hiệu của quốc gia đó, ví dụ tại Thái Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản…

- Thời hạn xem xét đơn tùy thuộc vào quy định pháp luật của quốc gia đó, thủ tục này rất khác nhau ở từng quốc gia.

II. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài:

- Bước đầu là tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu

- Bước tiếp theo là đăng ký nhãn hiệu

Các tài liệu cung cấp cho việc đăng ký nhãn hiệu nước ngoài:

+ Mẫu nhãn hiệu;

+ Bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam;

+ Chi phí, thời gian đăng ký: Sẽ theo quy định cụ thể tại từng Quốc gia, sẽ báo lại cho quí khách sau khi gửi yêu cầu.

+ Giấy uỷ quyền (cung cấp sau khi nhận được yêu cầu).

4. Cách đăng ký nhãn hiệu độc quyền ngành nghề thẩm mỹ viện

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.
Luật Minh Khuê giới thiệu một mẫu nhãn hiệu do chúng tôi tư vấn và bảo hộ thành công nhãn hiệu trong lĩnh vực thẩm mỹ viện, dịch vụ y tế để quý khách hàng tham khảo và vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.

1. Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ : NGUYỄN HUẤN THỊ

Địa chỉ : Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu CM

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen và màu trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu trắng.

Phần hình: Là một hình tròn màu trắng có viền màu đen. Phía dưới và bên trong hình tròn là bốn đường cong đậm có tiết diện không bằng nhau, được thiết kế cách điệu nằm đối xứng nhau giống như hình hai bàn tay đang xòe ra về hai phía.

Phần chữ: Ở giữa, bên trong hình tròn và phía trên bốn đường cong là chữ “CM” được thiết kế cách điệu. Trong đó, chữ “C” nằm phía bên trái và có cỡ chữ lớn hơn chữ “M”, một nửa chữ “M” nằm bên trong chữ “C”, nửa còn lại nằm phía bên phải chữ “C”. Nét cong bên dưới chữ “C” nối liền với nét thứ ba trong chữ “M”.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 44 : Thẩm mỹ viện; Dịch vụ tắm hơi; Trung tâm chăm sóc sức khoẻ; Dịch vụ trị liệu; Phẫu thuật tạo hình; Xoa bóp.

- Số đơn: 4-2016-23366

5. Cách đăng ký nhãn hiệu đồ uống

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu nhãn hiệu Fressco trong lĩnh vực đồ uống, nước ... mà chúng tôi đã đăng ký thành công:

1. Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH FRESCO FOOD

Địa chỉ: 99/8D ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu Fresco Safe and fresh food for life

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu xanh lá cây, màu cam, màu vàng và màu trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu trắng.

Phần chữ: Là chữ “Fresco” được, in đậm, có màu xanh lá cây đậm và có nghĩa là “bức bích họa”. Trong đó, chữ “F” được viết in hoa, các chữ còn lại được viết in thường. Bên dưới chữ “Fresco” là dòng chữ “Safe and fresh food for life” được viết in hoa, cỡ chữ nhỏ hơn chữ “Fresco”, có màu xanh lá cây đậm và có nghĩa là “Thực phẩm trong lành và an toàn cho cuộc sống”.

Phần hình: Bên trái phần chữ là phần hình. Là một hình tròn bị chia cắt bởi 2 đường cong có màu trắng. Hai đường cong này chia hình tròn thành 3 phần không bằng nhau. Phần lớn nhất nằm phía trên hình tròn có màu vàng và có đường viền theo đường cong hình tròn màu da cam. Phần thứ 2 nằm phía dưới, bên trái hình tròn có màu canh lá cây đậm. Và phần nhỏ nhất nằm bên dưới, phía bên phải hình tròn có màu xanh lá cây.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 32 : Nước [đồ uống]; Nước uống dùng trong bữa ăn; Nước khoáng [đồ uống]; Nước khoáng có muối lithi (đồ uống); Nước ép trái cây; Nước uống có gaz.

- Số đơn: 4-2016-14708

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn!

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Phòng Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê