Nghị định 47/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng. Để đi tới thống nhất thực hiện từ ngày 01/7/2017 thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế  được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn rõ ràng hơn như sau:

- Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 195.000 đồng (15% mức lương cơ sở) không phải thực hiện cùng chi trả. So sánh với trước thời điểm trước 1/7/2017 thì mức quy định này là 181.500 đồng.

- Sắp tới mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) không quá 40 tháng lương tối thiểu còn đối với việc sử dụng những dịch vụ khác thì không có quy định về mức tối đa được thanh toán.

- Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và được cở sở y tế xác định chi phí chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm dương lịch có số tiền chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (cụ thể là 7.800.000 đồng) thì cơ sở y tế không thu thêm chi phí cùng chi trả của người bệnh. Trong trường hợp cơ sở y tế không xác định được số chi phí cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) thì người bệnh sẽ tự thanh toán phần chi phí cùng chi trả, sau đó mang hóa đơn, chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được thanh toán trực tiếp số tiền đã phải trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

 Theo đó hướng dẫn này được áp dụng với tất cả đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, kể cả người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện mà không chỉ áp dụng riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 Hơn nữa đối với người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng xuất viện từ ngày 01/7/2017 thì cũng được áp dụng quy định này.

Trân trọng.!

Chuyên viên: Phạm Ngọc  - Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm.