Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: HH

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư ván pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

 Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2005

Luật đất đai 2013

Nội dung phân tích

Theo như thông tin anh cung cấp thì mảnh đất này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của ông bà anh, nhưng sau khi ông anh mất bà anh đã làm thủ tục phân chia di sản thừa kế và các bác anh đã đồng ý để bà xác lập quyền sở hữu đối với mảnh đất đó. Thêm vào đó là trên giấy chứng nhận chỉ đứng tên bà anh, không thể hiện là tài sản chung hay là bà anh chỉ là người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay các bác. Điều này cũng có thể hiểu các bác anh đã chuyển nhượng phần thừa kế của mình cho bà anh. Theo quy dịnh của pháp luật dân sự thì:

"Điều 164. Quyền sở hữu  

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản."

Điều 165 BLDS cũng quy định về nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu của chủ sở hữu tài sản như sau:

"Điều 165. Nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu  

Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác."

Như vậy, bà anh đã xác lập quyền sở hữu đối với mảnh đất này tức là bà anh có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với mảnh đất này. Do đó, bà anh được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với mảnh đất đó.

Mặt khác, Luật đất đai năm 2013 cũng quy định các quyền của người sử dụng đất đối với đất thuộc sở hữu của mình, trong đó bao gồm việc tặng cho quyền sử dụng đất. Thời điểm thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 168 Luật đất đai 2013 là thời điểm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, việc bà anh tặng cho anh mảnh đất trên là hoàn toàn theo ý chí của ba anh và không cần có sự đồng ý của các bác anh.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.