1. Bài tập toán lớp 5: Cộng số đo thời gian

Câu 1: Tính

4 năm 3 tháng + 3 năm 7 tháng

3 ngày 14 giờ + 5 ngày 6 giờ

5 năm 7 tháng + 2 năm 9 tháng

12 ngày 6 giờ + 15 ngày 21 giờ

23 giờ 15 phút + 8 giờ 32 phút

13 phút 35 giây + 3 phút 55 giây

Hướng dẫn giải 

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi rõ đơn vị đo tương ứng

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn

Đáp án

Bài tập Toán lớp 5: Cộng số đo thời gian có đáp án chi tiết nhất

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a. 7 năm 5 tháng + 3 năm 7 tháng

b. 12 giờ 27 phút +  5 giờ 46 phút

c. 6 ngày 15 giờ + 8 ngày 9 giờ

d. 8 phút 23 giây + 8 phút 52 giây

Hướng dẫn giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển  đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn

Đáp số:

Bài tập Toán lớp 5: Cộng số đo thời gian có đáp án chi tiết nhất

Câu 3

TRong một cuộc thi chạy ma ra tông, vận động viên An chạy cả quãng đường hết 2 giờ 30 phút. Vận động viên Ba tới đích sau vận động viên An 12 phút. Hỏi vận động viên Ba chạy quãng đường hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

Để tính thời gian vận động viên Ba chạy cả quãng đường ta lấy thời gian vận động viên An chạy cả quãng đường cộng với 12 phút

Bài giải

Thời gian Ba chạy cả quãng đường là

2 giờ 30 phút + 12 phút = 2 giờ 42 phút

Đáp số: 2 giờ 42 phút

 

2. Củng cố lý thuyết 

Phương pháp chung giải toán cộng số đo thời gian

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn

Ví dụ: 2 giờ 15 phút + 4 giờ 22 phút

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện như đối với phép cộng các số tự nhiên

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi rõ đơn vị đo tương ứng

- Nếu số phút ở kết quả lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi đơn vị sang đơn vị lớn hơn phút là giờ

 

3. Bài tập tự luyện tập

Câu 1: Trên cùng một đoạn đường Bình chạy hết 5 phút  59 giây, An chạy hết 4 phút 58 giây. Hỏi An chạy nhanh hơn Bình bao nhiêu giây?

A. 60 giây

B. 61 giây

C. 62 giây

D> 63 giây

Câu 2: 2 năm 5 tháng + 13 năm 7 tháng = ... ?

A. 15 năm 11 tháng

B. 11 năm 2 tháng

C. 15 năm 2 tháng

D. 16 năm

Câu 3: Một ô tô đi từ Đà Nẵng đến Huế hết 3 giờ 10 phút, rồi lại từ Huế trở về Đà Nẵng hết 3 giờ 30 phút vì trên đường đi ô tô dừng nghỉ 30 phút. Hỏi thời gian ô tô đi từ đà nẵng đến Huế rồi lại từ Huế về Đà Nẵng hết bao lâu?

A. 5 giờ 40 phút

B. 6 giờ 44 phút

C. 6 giờ 40 phút

D. 6 giờ 50 phút

Câu 4: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 21 phút 13 giây, quãng đường thứ hai hết 23 phút 18 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian?

A. 44 phút 31 giây

B. 34 phút 31 giây

C. 44 phút 33 giây

D. 45 phút 31 giây

Câu 5: Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn lại Hồng đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao lâu?

A. 35 phút

B. 37 phút

C. 25 phút

D. 15 phút

Câu 6: TRung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 20 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 12 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 15 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó làm được trong bao nhiêu thời gian?

A. 7 giờ

B. 8 giờ

C. 9 giờ

D. 10 giờ

Câu 7: Nam đi từ nhà đến điểm xe buýt hết 5 phút, sau đó đi xe buýt đến trường hết 30 phút 15 giây. Hỏi Nam đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian

Câu 8: Một ô tô đi từ Nam Định lúc 13 giờ 35 phút và đến Ninh Bình lúc 15 giờ 10 phút. Hỏi ô tô đi từ Nam Định tới Ninh Bình hết bao nhiêu thời gian (không tính thời gian nghỉ) Biết rằng trên đường đi ô tô có dừng lại nghỉ 15 phút để đổ xăng

Câu 9: Lan làm xong bài tập về nhà hết 1 giờ 20 phút. Huyền làm xong bài tập về nhà lâu hơn Lan 0,2 giờ. Hỏi Huyền làm xong bài tập đó hết bao nhiêu thời gian?

Câu 10: Một người muốn đi từ A đến C phải đi qua B. Người đó đi từ A đến B hết 45 phút đi từ B đến C chậm hơn đi từ A đến B 20 phút. Hỏi người đó đi từ A đến C hết bao lâu

Câu 11: Lan đi từ nhà đến trường mất 20 phút, trên đường Lan nghỉ 5 phút để uống nước. Hỏi Lan đến trường lúc mấy giờ biết Lan ra khỏi nhà lúc 7 giờ 5 phút

Câu 12: Bố của An đi làm từ lúc 6 giờ 45 phút, đi được 15 phút bố quên mang theo đồ nên trở về nhà lấy và đi ngay, đi được 50 phút thì đến công ty. Hỏi bố của An đến công ty sớm hay trễ và biết giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

câu 13: Một người đó tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 20 phút  15 giây, quãng đường thứ hai đi hết 18 phút 15 giây. Hỏi người đó đi hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian?

Câu 14: Lúc 7 giờ 45 phút một xe máy đi từ A đến B. Biết xe máy đi từ A đến B hết 2 giờ 15 phút. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ

Câu 15: TRang làm xong bài tập về nhà hết 2 giờ, Lan làm xong bài tập lâu hơn Trang 0,1 giờ. Hỏi Lan làm xong bài tập đó hết bao nhiêu thời gian

Câu 16: Lúc 7 giờ 15 phút Tùng bắt đầu đi từ nhà ra bến xe, Tùng đi từ nhà ra bến xe hết 15 phút, sau đó Tùng lên ô tô về quê, biết rằng thời gian Tùng đi xe ô tô nhiều hơn thời gian Tùng đi từ nhà lên Bến xe là 2,8 giờ

Câu 17: Sang năm 2019 ông Tư vừa tròn 70 tuổi. Hỏi ông Tư sinh vào thế kỷ thứ bao nhiêu

Câu 18: Một tháng Hai của một năm nào đó có 5 ngày chủ nhật. Hỏi tháng hai đó có bao nhiêu ngày

Câu 19: Quãng đường AB dài 306m, vận động viên chạy hết 4 phút 15 giây. Hỏi mỗi phút vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét

Câu 20: Một ô tô được phát minh năm 1886. Một chiếc máy bay được phát minh sai ô tô là 1 năm. Hỏi chiếc máy bay đó được phát minh vào thế kỷ nào?

Câu 21: Quãng đường AB dài 3000m, vận động viên A chạy hết 12,6 phút, vận động viên B chạy hết 754 giây, vận động viên C chạy hết 0,2 giờ. Hỏi ai chạy nhanh nhất?

Câu 22: Ngày 28 tháng 3 năm 2017 là thứ ba. Hỏi ngày 28 tháng 3 năm 2019 là thứ mấy?

Câu 23: Những tháng có 31 ngày là:

A> tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một

B. tháng một, tháng ba, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai

C. tháng hai, tháng ba, tháng bảy, tháng mười một

D. tháng chín, tháng mười, tháng mười một, tháng mười hai

Câu 24: Một thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Điền số thích hợp vào chỗ chấm

A. 200

B. 1000

C. 100

D. 300

Câu 25: Em hãy tính xem trong 2 năm là năm 2015 và năm 2016 có tất cả bao nhiêu ngày?

A> 730 ngày

B. 732 ngày

C. 731 ngày

D. 735 ngày

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau:Đề thi giữa học kỳ 2 toán lớp 5

Bài viết trên luật MInh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Bài tập Cộng số đo thời gian. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết về nội dung bài viết.