1. Bảng cửu chương là gì?

Bảng cửu chương là một bản ghi lại phép nhân của các số tự nhiên từ 1 đến n, với n thường là 9 hoặc 12. Nhiều nước trên thế giới sử dụng bảng cửu chương 12 số nhưng ở Việt Nam thì sử dụng phổ biến là bảng cửu chương 9 số.

Bảng cửu chương là phần bắt buộc học thuộc của các em học sinh tiểu học, để giúp các em nhỏ có thể tính nhẩm nhanh giải các bài toán nhân được nhanh hơn mà không cần sự trợ giúp của máy tính. Ở tại Việt Nam thì các em tiểu học lớp 2 sẽ bắt đầu được cho học bảng cửu chương trong sách giáo khoa. Các em sẽ được tiếp cận với bảng cửu chương 9 số để phục vụ cho việc làm cá bài toán cơ bản dành cho học sinh tiểu học. Chính vì vậy mà việc học thuộc bảng cửu chương là một việc hết sức quan trọng đối với các em nhỏ tiểu học.

 

2. Tại sao phải học thuộc bảng cửu chương?

Học thuộc bảng cửu chương là một quá trình quan trọng trong việc xây dựng nền tảng toán học vững chắc và phát triển các kỹ năng tính toán. Dưới đây là một số lợi ích chi tiết của việc học thuộc bảng cửu chương:

Thứ nhất, tính toán nhanh chóng và linh hoạt: Học thuộc bảng cửu chương giúp bạn tính toán nhanh chóng và linh hoạt trong các bài toán toán học và trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn đã nắm vững bảng cửu chương, bạn có thể áp dụng kiến thức này để thực hiện tính toán cơ bản một cách nhanh nhạy, từ việc tính tiền mua sắm, tính diện tích, đến việc tính toán trong các bài toán hình học và đại số.

Thứ hai, xây dựng nền tảng toán học: Bảng cửu chương là cơ sở để hiểu sâu hơn về các khái niệm toán học phức tạp hơn. Khi bạn đã thành thạo bảng cửu chương, bạn có khả năng áp dụng và tổng hợp kiến thức để giải quyết các bài toán phân số, đại số, hình học và các lĩnh vực toán học khác. Việc hiểu sâu về phép nhân và quy tắc nhân trong bảng cửu chương là một bước quan trọng để khám phá các khía cạnh phức tạp hơn của toán học.

Thứ ba, tự tin trong giải quyết vấn đề: Học thuộc bảng cửu chương giúp bạn xây dựng sự tự tin trong việc giải quyết các bài toán toán học. Khi bạn tự tin trong việc tính toán, bạn có khả năng đưa ra các phương pháp giải quyết vấn đề và áp dụng kiến thức toán học của mình vào các tình huống thực tế. Điều này không chỉ giúp bạn trở thành một người giải quyết vấn đề thành công trong lĩnh vực toán học mà còn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Thứ tư, khả năng tư duy logic và phân tích: Học bảng cửu chương khuyến khích khả năng tư duy logic và phân tích của bạn. Khi bạn hiểu và áp dụng quy tắc nhân chia trong bảng cửu chương, bạn đang sử dụng tư duy logic để thực hiện các phép tính và phân tích các mối quan hệ số học. Điều này giúp bạn phát triển khả năng tư duy phản biện, khả năng suy luận và khả năng giải quyết vấn đề.

Thứ năm, áp dụng trong cuộc sống hàng ngày: Bảng cửu chương không chỉ áp dụng trong việc học tập mà còn có ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Việc biết cách tính toán nhanh và chính xác giúp bạn giải quyết các vấn đề thực tế như tính tiền, quản lý thời gian, đo lường và phân tích dữ liệu, và nhiều tình huống khác. Bảng cửu chương là một công cụ hữu ích giúp bạn trở thành người tự tin và thành công trong việc ứng dụng toán học vào cuộc sống hàng ngày.

 

3. Bảng cửu chương nhân chia từ 1 - 10 dễ nhớ, dễ hiểu nhất 

3.1. Bảng cửu chương nhân từ 1 - 10

Dưới đây là bảng cửu chương nhân mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới các bạn học sinh:

1

2

3

4

5

1 x 1 = 1

2 x 1 = 2

3 x 1 = 3

4 x 1 = 4

5 x 1 = 5

1 x 2 = 2

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

1 x 3 = 3

2 x 3 = 6

3 x 3 = 9

4 x 3 = 12

5 x 3 = 15

1 x 4 = 4

2 x 4 = 8

3 x 4 = 12

4 x 4 = 16

5 x 4 = 20

1 x 5 = 5

2 x 5 = 10

3 x 5 = 15

4 x 5 = 20

5 x 5 = 25

1 x 6 = 6

2 x 6 = 12

3 x 6 = 18

4 x 6 = 24

5 x 6 = 30

1 x 7 = 7

2 x 7 = 14

3 x 7 = 21

4 x 7 = 28

5 x 7 = 35

1 x 8 = 8

2 x 8 = 16

3 x 8 = 24

4 x 8 = 32

5 x 8 = 40

1 x 9 = 9

2 x 9 = 18

3 x 9 = 27

4 x 9 = 36

5 x 9 = 45

1 x 10 = 10

2 x 10 = 20

3 x 10 = 30

4 x 10 = 40

5 x 10 = 50

6

7

8

9

10

6 x 1 = 6

7 x 1 = 7

8 x 1 = 8

9 x 1 = 9

10 x 1 = 10

6 x 2 = 12

7 x 2 = 14

8 x 2 = 16

9 x 2 = 18

10 x 2 = 20

6 x 3 = 18

7 x 3 = 21

8 x 3 = 24

9 x 3 = 27

10 x 3 = 30

6 x 4 = 24

7 x 4 = 28

8 x 4 = 32

9 x 4 = 36

10 x 4 = 40

6 x 5 = 30

7 x 5 = 35

8 x 5 = 40

9 x 5 = 45

10 x 5 = 50

6 x 6 = 36

7 x 6 = 42

8 x 6 = 48

9 x 6 = 54

10 x 6 = 60

6 x 7 = 42

7 x 7 = 49

8 x 7 = 56

9 x 7 = 63

10 x 7 = 70

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

8 x 8 = 64

9 x 8 = 72

10 x 8 = 80

6 x 9 = 54

7 x 9 = 63

8 x 9 = 72

9 x 9 = 81

10 x 9 = 90

6 x 10 = 60

7 x 10 = 70

8 x 10 = 80

9 x 10 = 90

10 x 10 = 100

 

3.2. Bảng cửu chương chia từ 1 - 10

1

2

3

4

5

1 : 1 = 1

2 : 2 = 1

3 : 3 = 1

4 : 4 = 1

5 : 5 = 1

2 : 1 = 2

4 : 2 = 2

6 : 3 = 2

8 : 4 = 2

10 : 5 = 2

3 : 1 = 3

6 : 2 = 3

9 : 3 = 3

12 : 4 = 3

15 : 5 = 3

4 : 1 = 4

8 : 2 = 4

12 : 3 = 4

16 : 4 = 4

20 : 5 = 4

5 : 1 = 5

10 : 2 = 5

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

25 : 5 = 5

6 : 1 = 6

12 : 2 = 6

18 : 3 = 6

24 : 4 = 6

30 : 5 = 6

7 : 1 = 7

14 : 2 = 7

21 : 3 = 7

28 : 4 = 7

35 : 5 = 7

8 : 1 = 8

16 : 2 = 8

24 : 3 = 8

32 : 4 = 8

40 : 5 = 8

9 : 1 = 9

18 : 2 = 9

27 : 3 = 9

36 : 4 = 9

45 : 5 = 9

10 : 1 = 10

20 : 2 = 10

30 : 3 = 10

40 : 4 = 10

50 : 5 = 10

6

7

8

9

10

6 : 6 = 1

7 : 7 = 1

8 : 8 = 1

9 : 9 = 1

10 : 10 = 1

12 : 6 = 2

14 : 7 = 2

16 : 8 = 2

18 : 9 = 2

20 : 10 = 2

18 : 6 = 3

21 : 7 = 3

24 : 8 = 3

27 : 9 = 3

30 : 10 = 3

24 : 6 = 4

28 : 7 = 4

32 : 8 = 4

36 : 9 = 4

40 : 10 = 4

30 : 6 = 5

35 : 7 = 5

40 : 8 = 5

45 : 9 = 5

50 : 10 = 5

36 : 6 = 6

42 : 7 = 6

48 : 8 = 6

54 : 9 = 6

60 : 10 = 6

42 : 6 = 7

49 : 7 = 7

56 : 8 = 7

63 : 9 = 7

70 : 10 = 7

48 : 6 = 8

56 : 7 = 8

64 : 8 = 8

72 : 9 = 8

80 : 10 = 8

54 : 6 = 9

63 : 7 = 9

72 : 8 = 9

81 : 9 = 9

90 : 10 = 9

60 : 6 = 10

70 : 7 = 10

80 : 8 = 10

90 : 9 = 10

100 : 10 = 10

Trên đây là toàn bộ nội dung về chủ đề Bảng cửu chương nhân chia dễ hiểu, dễ nhớ mới nhất 2023 mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý bạn đọc. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm về bài viết Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án năm học 2022 - 2023 của Luật Minh Khuê. Còn bất cứ vướng mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ hotline: 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạnh hợp tác với quý khách hàng. Trân trọng ./.