Và khi làm việc với cty thì những người công nhân như chúng tôi chi thỏa thuận trên miệng không hề có bất cứ giấy tờ lao động nào  Tôi mong luât sư tư vấn giúp chúng tôi.trường hợp trên pháp luật có thể can thiệp để cty trả lương cho công nhân. Vơi số tiền khoảng 50triêu đồng cho 8 công nhân. Cảm ơn luật sư.mong nhận được sự giúp đỡ của luât sư.

Người gửi: Tâm Minh.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Bảo vệ quyền lợi công nhân khi giao kết hợp đồng bằng miệng ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162         

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật lao động 2012

Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết vấn đề về hợp đồng cho thuê trọ ?

Nghị định Số: 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành bộ luật lao động 2012

Nội dung phân tích:

Luật lao động 2012 quy định về hợp đồng lao động như sau :

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

>> Xem thêm:  Cho mượn quyền sử dụng đất có đòi lại được không ?

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

3. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

Như vậy mặc dù Luật quy định hình thức hợp đồng lao động phải bằng văn bản đối với những hợp đồng lao động trên 3 tháng. tuy nhiên không quy định việc vi phạm hình thức hợp đồng lao động sẽ dẫn đến vô hiệu hợp đồng, Với sự lao động thực tế mà các bạn chứng minh thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn sẽ giải quyết vấn đề này.

Để tiến hành giải quyết tranh chấp, các bạn cần tiến hành những trình tự sau theo luật định :

Khoản 5, khoản 6 Điều 194 luật lao động 2012 quy định về nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Điều 194. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

5. Việc giải quyết tranh chấp lao động trước hết phải được hai bên trực tiếp thương lượng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội.

6. Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi một trong hai bên có đơn yêu cầu do một trong hai bên từ chối thương lượng, thương lượng nhưng không thành hoặc thương lượng thành nhưng một trong hai bên không thực hiện.

Khoản 1 Điều 201, Điều 204 luật lao động 2012 quy định về hòa giải

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 204. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở

1. Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật này. Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể.

2. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết;

b) Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.

Đồng thời Khoản 2 Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 quy định về thẩm quyền của tòa án như sau :

Điều 31. Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

2. Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động đã được Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, bao gồm:

a) Về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác;

b) Về việc thực hiện thoả ước lao động tập thể;

c) Về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn.

3. Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định.

Như vậy để giải quyết thì trước tiên các bạn cần đưa yêu cầu thương lượng đối với công ty. trong trường hợp công ty từ chối thương lượng hoặc thương thương không thành. các bạn gửi đơn yêu cầu đến hội đồng trọng tài giải quyết, thương lượng và hòa giải là bắt buộc.trong trường hợp không giải quyết được các bạn làm đơn gửi đến tòa án nhân dân yêu cầu xử lý

Thủ tục, trình tự thương lượng, hòa giải được quy định tại Mục 2 Chương V, mục 1, mục 3 chương XIV Bộ luật lao động 2012. Chương III, chương VI nghị định Số: 05/2015/NĐ-CP

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

>> Xem thêm:  Vi phạm thỏa thuận trong giao dịch mua bán có được khởi kiện?

Trân trọng./.   

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự