1. Đánh người là hành vi xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?

Câu hỏi: Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. Quyền được sống và được tôn trọng của công dân.

Trả lời:

Đáp án: D

Lời giải: Hành vi đánh người được xem là vi phạm các quyền được pháp luật bảo vệ liên quan đến tính mạng và sức khỏe của công dân. Các quyền này bao gồm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, và nhân phẩm, được Nhà nước cam kết đảm bảo thông qua các biện pháp sức mạnh của mình. Trước mặt pháp luật, tất cả mọi người đều được coi là bình đẳng.

Các quyền được pháp luật bảo hộ, như quyền về tính mạng và thân thể, được đặt ra nhằm đảm bảo tính công bằng và chính đáng trong xã hội. Cụ thể, pháp luật quy định rằng mỗi công dân đều có quyền không bị xâm phạm về thân thể, và không ai được phép vi phạm quyền này. Việc bắt giữ người phải tuân theo các quy định của pháp luật, không được thực hiện một cách tùy tiện hay trái pháp luật.

Công dân còn có quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, và nhân phẩm, và mọi người đều phải tôn trọng những quyền lợi này của người khác. Bất kỳ hành vi nào làm tổn thương tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, hoặc nhân phẩm của người khác đều bị xem xét và trừng phạt theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì sự tôn trọng và chấp nhận quyền lợi cơ bản của mỗi công dân trong xã hội.

2. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể sức khỏe danh dự và nhân phẩm quy định thế nào?

Cụ thể, trong thời điểm hiện nay, các quyền liên quan đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm được quy định chi tiết và rõ ràng thông qua các văn bản pháp luật như Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015 (đã sửa đổi và bổ sung vào năm 2017), cùng với Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

* Hiến pháp 2013

Điều 19 của Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

Theo Điều 20 của Hiến pháp 2013, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Do đó, tất cả cá nhân đều được bảo đảm quyền lợi về bất khả xâm phạm đến thân thể của họ, và không có ai có quyền xâm hại đến các quyền lợi về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

* Bộ luật Dân sự 2015

Ở Khoản 1 của Điều 32 trong Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định về quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, và thân thể của công dân như sau: Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. Tính mạng con người, với tầm quan trọng vô cùng cao, đức bảo vệ trong mọi tình huống, bất kỳ lúc nào và ở mọi địa điểm; mọi cá nhân đều có quyền được bảo vệ một cách tối đa nhất có thể. Không ai có quyền can thiệp hoặc đánh đổi tính mạng, thân thể, hay sức khỏe của bất kỳ cá nhân nào. Cho dù là hành động có chủ ý hay vô ý, những tác động gây hại đến tính mạng và sức khỏe của con người đều phải chịu trách nhiệm trước người bị tổn thương và trước pháp luật.

* Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ luật Hình sự năm 2015 đặc biệt chỉ rõ trong Chương XIV (từ Điều 123 đến Điều 156) về các hình phạt áp dụng đối với các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, và danh dự của con người.

Theo Điều 10 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, định rõ về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và liên quan đến trách nhiệm hình sự của cá nhân có dấu hiệu tội phạm. Khi phát hiện một cá nhân có yếu tố cấu thành dấu hiệu tội phạm, cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện việc giữ người trong tình huống khẩn cấp. Toàn bộ quá trình bắt, tạm giam, hoặc tạm giữ bất cứ cá nhân nào phải được thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục quy định bởi luật pháp.

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Khi thảo luận về việc kiểm tra nơi ở của người khác, phương án nào dưới đây là đúng?

A. Không được kiểm tra nơi ở của người khác khi họ vắng nhà.

B. Không được kiểm tra nơi ở vào các ngày nghỉ cuối tuần.

C. Không được kiểm tra nơi ở từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng.

D. Không được kiểm tra nơi ở vào buổi tối, trừ khi không thể trì hoãn được.

Đáp án: D

Lời giải: Việc không kiểm tra nơi ở của người khác vào buổi tối là đúng, trừ khi có tình huống không thể trì hoãn được.

Câu 2: Hành động nào sau đây vi phạm đến quyền thân thể của công dân?

A. Đánh người và gây thương tích.

B. Nói xấu và vu cáo người khác.

C. Giữ người quá thời gian quy định.

D. Gây tai nạn xe máy cho người khác.

Đáp án: C

Lời giải: Việc giữ người quá thời gian quy định là một hành động xâm phạm đến quyền thân thể của công dân.

Câu 3: Nếu nghĩ rằng người tiếp viên đã lấy trộm chiếc điện thoại của mình, hành khách B đã mắng mỏ và tấn công bằng cách tát vào mặt cô tiếp viên. Hành động này của hành khách B vi phạm quyền cơ bản nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và sức khỏe.

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và danh dự.

C. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thông tin.

D. Quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và danh dự, nhân phẩm.

Đáp án: D

Lời giải: Hành động của hành khách B vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và danh dự, nhân phẩm của công dân.

Câu 4: Định nghĩa đúng nhất về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là gì?

A. Thư tín không bị bóc mở.

B. Thư tín không bị thất lạc.

C. Thư tín được đảm bảo an toàn và bí mật.

D. Thư tín được bảo đảm bí mật tuyệt đối.

Đáp án: C

Lời giải: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín có nghĩa là thư tín được đảm bảo an toàn và được giữ bí mật.

Câu 5: Anh H đã bị người trộm chó nhà mình bắt được và sau đó xông vào đánh đập làm người đó ngất xỉu. Hành động của anh H đã xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Bất khả xâm phạm về tính mạng.

C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Đáp án: C

Lời giải: Hành động của anh H đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của người đó.

Câu 6: Hành vi đặt điều, tung tin xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Bình đẳng.

B. Bí mật cá nhân.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Đáp án: D

Lời giải: Hành vi đặt điều, tung tin xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Bài viết liên quan: Quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của cá nhân - quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về: Đánh người là hành vi xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân? Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết!