Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ quyền"

bảo vệ quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ quyền.

Ví dụ về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân

Ví dụ về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân
Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được coi là một trong những quyền cơ bản của công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hiện nay, quyền này vẫn đang được duy trì và ngày càng mở rộng ở nhiều lĩnh vực. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người
Quyền con người là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cả nhân và các nhóm chổng lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người.

Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người mang tính nhà nước

Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người mang tính nhà nước
Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người được hiểu bao gồm cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người mang tính nhà nước và cơ chế bảo đảm và bảo quyền con người mang tính xã hội. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu cơ chế bảo vệ, bảo đảm quyền con người mang tính nhà nước

Pháp luật là phương tiện quan trọng bảo vệ quyền con người

Pháp luật là phương tiện quan trọng bảo vệ quyền con người
Quyền con người là một trong những vấn đề được cả nhân loại quan tâm và nghiên cứu. Ở Việt Nam, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam đã làm thay đổi nhận thức về vấn đề bảo vệ quyền con người. Hiến pháp năm 1992 được ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều đã khẳng định cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm quyền con người trong mọi lĩnh vực với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân. Sự nghiệp bảo vệ quyền con ngườ
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng