1. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình?

Theo Điều 7 của Pháp lệnh dân số năm 2003, các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình được liệt kê một cách rõ ràng và chi tiết như sau:

Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình: Mọi hành động cản trở, ép buộc, hoặc áp đặt ý kiến trong quá trình lập kế hoạch hoá gia đình đều được coi là hành vi vi phạm và bị nghiêm cấm.

Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức: Việc chọn lựa giới tính của thai nhi bằng bất kỳ phương pháp nào cũng là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định này.

Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng, chưa được phép lưu hành: Mọi hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp các phương tiện tránh thai phải tuân thủ các quy định về chất lượng và an toàn, cũng như phải có sự chấp thuận từ cơ quan chức năng.

Di cư và cư trú trái pháp luật: Hành động di cư và cư trú không tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến dân số và di cư được xem là vi phạm và bị nghiêm cấm.

Tuyên truyền, phổ biến hoặc đưa ra những thông tin trái với chính sách dân số và truyền thống đạo đức của dân tộc: Mọi hành động tuyên truyền hoặc phổ biến thông tin mà có thể ảnh hưởng xấu đến công tác dân số và đời sống xã hội sẽ bị xem xét và cấm.

Nhân bản vô tính người: Hành vi nhân bản vô tính người, tức là tạo ra con người mà không thông qua quá trình sinh sản tự nhiên, cũng là một hành vi bị nghiêm cấm.

Tất cả các hành vi này được xác định là vi phạm và bị nghiêm cấm theo quy định của Pháp lệnh dân số năm 2003, nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình một cách đúng đắn và bền vững

 

2. Có vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình không khi Đảng viên thuộc gia đình có công với cách mạng sinh con thứ ba không?

Trong việc thảo luận về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, một trong những điểm nổi bật là việc xem xét trường hợp các đảng viên thuộc gia đình có công với cách mạng sinh con thứ ba liệu có vi phạm chính sách này hay không. Điều này đã được hướng dẫn cụ thể trong Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018, cung cấp một loạt các trường hợp được xem là không vi phạm chính sách này.

Theo đó, các trường hợp không bị xem là vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình bao gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu ít nhất một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân, như được công bố chính thức bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần đầu tiên mà lại có ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con và sinh lần thứ hai mà có ít nhất hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, bao gồm cả trường hợp con đẻ đã được nhận làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Ngoài ra, nếu trường hợp sinh con thứ ba là do mang thai ngoài ý muốn và việc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người mẹ, được xác nhận bởi bệnh viện cấp huyện hoặc cấp trung ương, thì sẽ không xem xét, xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, nếu không nằm trong các trường hợp được nêu trên, bất kể gia đình có công với cách mạng hay không, việc sinh con thứ ba vẫn được coi là vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Điều này làm nổi bật sự cân nhắc giữa mục tiêu kiểm soát dân số và việc công nhận những đóng góp của các gia đình có công với cách mạng

 

3. Bắt đầu xem xét kỷ luật Đảng viên sinh con thứ ba từ khi nào?

Theo Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018, việc xem xét và xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ ba được điều chỉnh một cách cụ thể và chi tiết. Theo quy định, việc này sẽ bắt đầu từ thời điểm nào?

Điều 5 của Hướng dẫn nêu rõ rằng:

- Trong trường hợp Đảng viên vi phạm đang ở giai đoạn mang thai, trong thời kỳ nghỉ thai sản, đang phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, hoặc đang phải nằm viện để điều trị nội trú tại các cơ sở y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) và được cơ quan y tế xác nhận, thì trong thời gian này không sẽ không tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với họ.

- Định nghĩa của "bệnh hiểm nghèo" là bệnh lý đe dọa đến tính mạng của người mắc phải, do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Thời gian mà Đảng viên không bị xem xét, xử lý kỷ luật như đã nêu không được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

- Nếu Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức Đảng sẽ tiến hành xem xét và kết luận, nhưng không tiến hành xử lý kỷ luật, trừ trường hợp vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng.

Trường hợp phát hiện vi phạm sau khi Đảng viên qua đời sẽ không tiến hành kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra hoặc xem xét, xử lý kỷ luật, nếu Đảng viên vi phạm đã qua đời, chỉ sẽ kết luận mà không thực hiện xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, đối với các trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, dù Đảng viên đã qua đời, vẫn sẽ tiến hành kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật.

Từ các quy định trên, rõ ràng nhất là thời điểm bắt đầu xem xét và xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ ba là sau khi họ kết thúc thời gian nghỉ thai sản, tức là sau khoảng 6 tháng theo quy định. Điều này áp dụng trong trường hợp không có các yếu tố khác như mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức, và cần có xác nhận từ cơ quan y tế có thẩm quyền

 

4. Hình thức xử lý kỷ luật Đảng viên thuộc gia đình có công với cách mạng sinh con thứ ba 

Căn cứ vào Quy định 69-QĐ/TW năm 2022, việc xử lý kỷ luật đối với Đảng viên thuộc gia đình có công với cách mạng sinh con thứ ba sẽ tùy thuộc vào mức độ vi phạm quy định chính sách về dân số. Quy định này được phân chia rõ ràng về các hình thức kỷ luật tùy thuộc vào tính chất và mức độ của vi phạm như sau:

- Khiển trách: Đối với các trường hợp gây ra hậu quả ít nghiêm trọng, Đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Điều này áp dụng cho những hành vi như cản trở hoặc cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hoặc tham gia vào các hoạt động vi phạm chính sách dân số, bao gồm việc tham gia vào các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

- Cảnh cáo hoặc cách chức: Trong trường hợp vi phạm đã được kỷ luật bằng hình thức khiển trách và tái phạm, hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm những hành vi được xem là nghiêm trọng hơn, Đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Các hành vi như tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức của dân tộc, hoặc gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định đều nằm trong phạm vi của hình thức này.

- Khai trừ: Đối với các trường hợp vi phạm gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, Đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Điều này áp dụng khi vi phạm của họ được xem là đặc biệt nghiêm trọng và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cả tổ chức và cộng đồng.

Như vậy, việc xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ ba trong gia đình có công với cách mạng sẽ tuân thủ theo các quy định cụ thể về chính sách dân số và tính chất của vi phạm để áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp

 

Bài viết liên quan: Quy định mới nhất về xử lý kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn