1. Viên chức sinh con thứ 3 thì đơn vị có bị ảnh hưởng không?

Thưa Luật sư, đơn vị có viên chức là Đảng viên sinh con thứ ba thì có bị ảnh hưởng đến việc đánh giá thi đua nhà trường không ?
Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số (được sửa đổi bởi Nghị định số 18/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số) quy định Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:

"1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh."

Như vậy, nếu bạn thuộc các trường hợp trên thì bạn sẽ không bị xử lý kỷ luật khi sinh con thứ 3. Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra nên cần tham khảo nội quy tại cơ quan người sinh con thứ ba đang làm việc. Vì vậy, bạn cần xem lại nội quy của cơ quan mình xem có quy định về vấn đề xử phạt viên chức sinh con thứ 3 hay không.

Nếu bạn là đảng viên thì trong trường hợp bạn sinh con thứ ba không được pháp luật cho phép thì bạn sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Quyết định 102-QĐ/TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Như vậy, theo thông tin bạn hỏi, thì bạn là Đảng viên và đang mang thai cháu thứ 3. Khi bạn sinh con thứ 3 thì bạn có thể bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đảng.

Nếu như bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách thì có thể sẽ ảnh hưởng đến thi đua. Do bạn không nói rõ bạn làm trong ngành nào nên bạn tham khảo quy định của pháp luật, cũng như quy chế, nội quy của đơn vị bạn đang công tác để biết chính xác hơn về trường hợp của mình.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên ?

 

2. Hỏi về việc sinh con thứ 3 khi đang làm trong nhà nước?

Thưa luật sư, tôi là một cán bộ nhà nước làm việc trong khối đoàn thể của tỉnh. Ngày17/03/2018 tôi có sinh con thứ 3. Tháng 06/2018 là đến kỳ nâng lương thường xuyên của tôi, nhưng cơ quan không nâng lương cho tôi vì nói tôi vi phạm pháp lệnh dân số. Trong khi đó, tôi chưa nhận được quyết định kỷ luật của cơ quan. Tôi xin hỏi việc tôi không được nâng lương là đúng hay sai?
Mong luật sư trả lời giúp tôi ạ. Cảm ơn luật sư đã tư vấn!
- Hien Ngo -

>> Tổng đài tư vấn pháp luật về viên chức sinh con thứ ba, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Trước đây, Nghị định 114/2006/NĐ-CP có quy định về việc xử lý kỷluật trong trường hợp sinh con thứ ba tại khoản 2 Điều 2 như sau:

“Đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức. Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú."

Tuy nhiên, khi Nghị định 176//2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực kể từ 31/12/2013 ra đời đã không đề cập gì đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa.

Mặt khác, trongQuy định 102- QĐ/TWxử lý kỷ luật đảng viên ngày 15 tháng 11 năm 2017, khoản 6 Điều 2 có quy định:

"6- Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Khi các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội đình chỉ công tác, khởi tố bị can hoặc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó biết. Chậm nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng."

"Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật", do đó "xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, đoàn thể" không chỉ áp dụng đối với Đảng viên mà còn áp dụng với các đối tượng không phải Đảng viên. Theo đó, hình thức xử lý cụ thể đối với cán bộ, công chức vi phạm được thực hiện theo Thông tư của Bộ, Ngành hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của UBND tỉnh nơi cán bộ, công chức đó công tác.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình sinh con thứ 3 trở lên thì có thể bị xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể tùy theo quy định nơi họ công tác và làm việc.

>> Xem thêm: Quy định mới nhất về xử lý kỷ luật cán bộ sinh con thứ ba?

 

3. Viên chức có được sinh con thứ ba?

Thưa Luật sư! Tôi là viên chức giáo viên. Sinh con thứ ba và bị phạt chậm 06 tháng không tăng lương như vậy có đúng không ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
- Thuphuong -

 

Trả lời:

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 176/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

"2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:

a) Vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS;

b) Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh;

c) Vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

d) Vi phạm các quy định về bảo hiểm y tế;

đ) Vi phạm các quy định về dân số."

Trước đây, khi thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nhà nước có chủ trương cấm sinh con thứ 3 đối với công nhân viên chức. Nếu sinh con thứ 3 thì sẽ chịu xử phạt hành chính. Nhưng khi Nghị định 176/2013/NĐ-CP hiện đang có hiệu lực đã không đề cập gì đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa. Điều này có nghĩa là pháp luật hiện tại không cấm việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra nên cần tham khảo nội quy tại cơ quan người sinh con thứ ba đang làm việc. Vì vậy, bạn cần xem lại nội quy của cơ quan mình xem có quy định về vấn đề xử phạt viên chức sinh con thứ 3 hay không.

>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về vấn đề sinh con thứ 3 đối với công chức, viên chức?

 

4. Sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản không?

Chào luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong công ty luật đã giải đáp thắc mắc của tôi. Tôi xin hỏi nếu tôi sinh cháu thứ 3 này tôi có được hưởng chế độ về thai sản theo quy định của nhà nước hay không?
Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động : 1900.6162

 

Trả lời:

Theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản không giới hạn về số con mà người mẹ được hưởng chế độ thai sản. Theo đó, chỉ cần bạn đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì bạn đủ điều kiện hưởng thai sản, không phân biệt việc bạn sinh con thứ mấy, có bị xử lý kỷ luật hay không.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Vợ sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản không?

 

5. Sinh con thứ 3 có bị phạt tiền không?

Thưa luật sư. Luật sư cho em hỏi khi sinh con thứ ba có bị phạt tiền nữa không ? Em chỉ là dân thường mà khi đi làm giấy khai sinh cho cháu thì bảo đưa hai triệu mới làm cho?
Em xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Trước đây, theo quy định của Nghị định 114/2006/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em có quy định tại Điều 2 là Đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức. Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú.

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt xi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (có hiệu lực kể từ 31/12/2013) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP cũng không đề cập đến việc xử phạt khi sinh con thứ ba.

Hơn nữa, theo quy định tại Điều 11 Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT HỘ TỊCH thì khi đi đăng ký khai sinh của công dân Việt Nam cư trú trong nước sẽ được miễn lệ phí đăng ký.

"Điều 11. Lệ phí hộ tịch

1. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

2. Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí.

Bộ Tài chính quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch."

Do vậy, trong trường hợp của bạn khi đi làm khai sinh cho cháu thứ 3 mà UBND xã yêu cầu nộp 2 triệu mới đăng ký cho là không đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, bạn có thể làm đơn khiếu nại quyết định xử phạt gửi Chủ tịch UBND xã để được giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho mình.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hỏi về thủ tục ly hôn của đảng viên? Đảng viên sinh con thứ ba có bị kỷ luật Đảng không?