Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

Bổ sung tên vợ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Luật Minh Khuê xin chào bạn đọc! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi. Vấn đề bạn thắc mắc xin được giải đáp như sau: 

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013

2. Nội dung phân tích

Căn cứ vào khoản 2 điều 12 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định:

" 2. Đối với tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng."

Như vậy, từ căn cứ pháp luật trên cho thấy nếu bạn muốn cập nhập thêm tên của mình vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn hoặc chồng bạn  phải yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ghi tên cả hai vợ chồng bạn.

Thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận QSDĐ được quy định tại điều 76 Nghị định số 43/2014/ NĐ-CP như sau:

Bước 1: Bạn nộp 1 bộ hồ sơ đề nghi cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tới văn phòng đăng kí đất đai

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trong đó hồ sơ đề nghị cấp đổi GCN QSDĐ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 1. - Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

 2. - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp 

 3. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê