Câu 2 Thế nào là Hành lang bảo vệ an toàn và thế nào là phạm vi hành lang an toàn? cách tính? khi nào đất bị thu hồi và khi nào thì chỉ hỗ trợ đề bù do hạn chế sử dụng?

Câu 3: Do không trực tiếp sinh sống tại địa phương có đất của tôi và do thiếu thông tin vào 2008 tôi có mua đát nông nghiệp như trên và đã chuyển được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên tôi,nhưng đất đó đã có dự án lưới điện 500kv vào năm 2006 và vào 2007 đà tiến hành kê khai đề bù. Vậy tôi xin hỏi khi việc sang nhượng đât trên vào năm 2008 có hợp lệ không?

Câu 4: Đến nay 2015 .Lưới điện đã hoàn thành vào đi vào hoạt động. Cũng do thiếu thông tin và quản lý,nên từ trước đến nay tôi cũng không biết đất của tôi nằm trong dự án lưới điện vì tôi cũng không nhận được thư mời của chính quyền địa phương mời lên để giải quyết đề bù...(các hộ xung quanh đã giải quyết đề bù vào 2 đợt 1 vào 2007 và đợt 2 vào 2012). vừa qua 05/2015 tôi có tìm hiểu và đến gặp đúng ban đền bù và giải phóng mặt bằng dự án 500kv, họ nói do kiểm kê thiếu đất của tôi, và sẽ xem xét giải quyết đề bù sau.Vậy trường hợp của tôi sẽ áp dụng các luật nào trong các Nghi định của chính phủ.( áp dụng đền bù theo Nghị định của thời gian nào). Và cơ quan nào sẽ giải quyết vụ việc này.

Xin hướng dẫn thêm cho tôi nên làm gì? Thành thật cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

Bồi thường khi có lưới điện mắc qua ?

Luật sư tư vấn Luật đất đai, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nghị định 47/2014/NĐ-CP 

Nội dung tư vấn:

Câu 1: Khi địa phương xây dựng lưới điện 500kv thì đất của tôi nằm hoàn toàn ngay dưới làn điện (theo chiều đứng), nay tôi xin hỏi đất của tôi có thuộc diện thu hồi đất hay chỉ bồi thường hỗ trợ do hạn chế sử dụng. hay có được cấp đổi đất khác?

Việc  đất của bạn có thuộc diện thu hồi day chỉ bồi thường hỗ trợ do hạn chế sử dụng sẽ do quyết định của cơ quan có hẩm quyền nơi có mảnh đất quyết định theo quy định tại Điều 67 Luật đất đai 2013. Theo đó, bạn sẽ được thông báo chậm nhất là 90 ngày trước khi có quyết định.

Điều 67. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Câu 2 Thế nào là Hành lang bảo vệ an toàn và thế nào là phạm vi hành lang an toàn? cách tính? khi nào đất bị thu hồi và khi nào thì chỉ hỗ trợ đề bù do hạn chế sử dụng?

Theo quy định tại Điều 94 Luật đất đau 2013 thì:

Điều 94. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn

Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 47/2014 thì: 

Điều 10. bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ?

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ quy định tại Điều 94 Luật đất đai được thực hiện như sau:

1. Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất:

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

Tbt = (G1 - G2) x S

Trong đó:

Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;

G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất;

b) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

>> Xem thêm:  Mở rộng thêm ao khi được đền bù có lỗ không?

Tbt = (G3 - G4) x S

Trong đó:

Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2;

G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

2. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể.

3. Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy định.

4. Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển, và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất

>> Xem thêm:  Tư vấn hành vi sử dụng đất sau khi nhà nước đã thu hồi ?

Câu 3: Do không trực tiếp sinh sống tại địa phương có đất của tôi và do thiếu thông tin vào 2008 tôi có mua đát nông nghiệp như trên và đã chuyển được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên tôi,nhưng đất đó đã có dự án lưới điện 500kv vào năm 2006 và vào 2007 đà tiến hành kê khai đề bù. Vậy tôi xin hỏi khi việc sang nhượng đât trên vào năm 2008 có hợp lệ không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 thì:

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013 thì:

 Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi gây thiệt hại về tinh thần thì sẽ phải bồi thường ra sao ?

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Nếu việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn thỏa mãn các điều kiện trên thì việc chuyển nhượng được xe là hợp pháp, Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có dự án lưới điện bắc ngang qua không bị coi là bất hợp pháp khi đã thỏa mãn các điều kiện được quy định tại điều 188 Luật đất đai 2013.

Câu 4: Đến nay 2015 .Lưới điện đã hoàn thành vào đi vào hoạt động . Cũng do thiếu thông tin và quản lý, nên từ trước đến nay tôi cũng không biết đất của tôi nằm trong dự án lưới điện vì tôi cũng không nhận được thư mời của chính quyền địa phương mời lên để giải quyết đề bù...(các hộ xung quanh đã giải quyết đề bù vào 2 đợt 1 vào 2007 và đợt 2 vào 2012). vừa qua 05/2015 tôi có tìm hiểu và đến gặp đúng ban đền bù và giải phóng mặt bằng dự án 500kv, họ nói do kiểm kê thiếu đất của tôi, và sẽ xem xét giải quyết đền bù sau.Vậy trường hợp của tôi sẽ áp dụng các luật nào trong các Nghi định của chính phủ.( áp dụng đền bù theo Nghị định của thời gian nào). Và cơ quan nào sẽ giải quyết vụ việc này.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 210 Luật đất đai 2013 thì:

6. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này.

Như vậy, việc bồi thường cho bạn sẽ do ban đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và được áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm phương án được phê duyệt, tức là áp dụng theo quy định của Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết chế độ đền bù cho bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Giải quyết các tranh chấp về lối đi chung và quyền trổ cửa ?

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.

>> Xem thêm:  Người dân được đền bù như thế nào khi nhà nước thu hồi đất?