Luật sư trả lời:

Trong điểm 6 Mục II Hướng dẫn 51- HD/BTGTW quy định về việc viết thu hoạch cá nhân như sau:

- Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập cán bộ đảng viên viết thu hoạch cá nhân.

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

- Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, thì không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng phải tham gia đóng góp ý kiến về nội dung này trong sinh hoạt chi bộ.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, đối với các đảng viên đã nghỉ hưu và đảng viên không đủ sức khỏe lao động thì không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân, tuy nhiên các đối tượng này phải tham gia đóng góp ý kiến trong buổi sinh hoạt của chi bộ.  

Mọi vướng mắc pháp lý hãy gọi ngay:1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 3) để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính - Công ty luật Minh Khuê