1. Hiểu thế nào về tái sử dụng nước?

Tái sử dụng nước là một hoạt động quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Điều này đã được giải thích rõ ràng trong khoản 3 Điều 3 của Nghị định 54/2015/NĐ-CP. Theo đó, tái sử dụng nước được xác định là quá trình sử dụng lại nước thải đã trải qua quy trình xử lý để đạt đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, và phù hợp với mục đích sử dụng lại.

Việc tái sử dụng nước có nhiều lợi ích quan trọng. Trước hết, nó giúp tiết kiệm tài nguyên nước quý giá. Trên thế giới, nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm, và việc sử dụng nước tái chế giúp giảm áp lực lên nguồn nước ngọt và dự trữ nước.

Thứ hai, tái sử dụng nước giúp giảm ô nhiễm môi trường. Khi chúng ta tái sử dụng nước thải đã qua xử lý, chúng ta giảm lượng nước thải được xả ra môi trường, từ đó giảm khả năng nhiễm độc cho các nguồn nước sạch và đảm bảo sự cân bằng sinh thái.

Thứ ba, tái sử dụng nước cũng mang lại lợi ích kinh tế. Việc sử dụng lại nước tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp và tổ chức. Thay vì phải mua nước mới hoặc xử lý nước thải, họ có thể sử dụng lại nước đã qua xử lý một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Để thúc đẩy tái sử dụng nước, Nghị định 54/2015/NĐ-CP cũng đã đề ra một số quy định. Theo đó, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các biện pháp tái sử dụng nước. Họ cần đảm bảo rằng nước đã qua xử lý đạt đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với mục đích sử dụng lại. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về việc kiểm tra và giám sát việc tái sử dụng nước. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra và đánh giá chất lượng nước tái sử dụng để đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tái sử dụng nước là một giải pháp bền vững và quan trọng để giảm bớt tác động tiêu cực lên tài nguyên nước và môi trường. Chúng ta cần thúc đẩy và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tái sử dụng nước, cùng với việc thực hiện các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu này. Chỉ khi chúng ta hành đúng theo quy định và cam kết trong Nghị định 54/2015/NĐ-CP, chúng ta mới có thể bảo vệ tài nguyên nước và môi trường một cách hiệu quả.

 

2. Hoạt động tái sử dụng nước được hưởng các hình thức ưu đãi nào?

Hoạt động tái sử dụng nước là một phương pháp quan trọng để bảo vệ tài nguyên nước và môi trường. Điều này được quy định rõ ràng trong Điều 7 của Nghị định 54/2015/NĐ-CP. Theo đó, hoạt động tái sử dụng nước sẽ được hưởng một số hình thức ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Nghị định này.

Trong đó, các hình thức ưu đãi bao gồm:

- Vay vốn ưu đãi: Các hoạt động tái sử dụng nước được hưởng lợi ích về vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Điều này giúp các doanh nghiệp và tổ chức có khả năng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện các dự án tái sử dụng nước.

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Các hoạt động tái sử dụng nước cũng được hưởng chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các doanh nghiệp và tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy và phát triển hoạt động tái sử dụng nước.

Điều này thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc khuyến khích và ủng hộ các hoạt động tái sử dụng nước. Qua việc cung cấp các hình thức ưu đãi, chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các dự án tái sử dụng nước, đồng thời khuyến khích sự tham gia và đóng góp của cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên nước và môi trường. Tuy nhiên, để được hưởng các hình thức ưu đãi này, các doanh nghiệp và tổ chức cần tuân thủ đúng các quy định và điều kiện quy định tại Nghị định 54/2015/NĐ-CP và pháp luật liên quan. Đồng thời, cần có sự giám sát và kiểm tra chặt chẽ từ các cơ quan chức năng để đảm bảo việc sử dụng ưu đãi đúng mục đích và mang lại hiệu quả thực tế trong việc tái sử dụng nước.

Việc hưởng ưu đãi trong hoạt động tái sử dụng nước không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp và tổ chức mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và xây dựng một xã hội bền vững.

 

3. Sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước được thực hiện theo quy định Luật Tài nguyên nước 2023?

Căn cứ vào quy định tại Điều 59 của Luật Tài nguyên nước năm 2023, đã được ban hành để quản lý việc sử dụng tài nguyên nước, chúng ta có những quy định quan trọng về việc sử dụng nước tái chế và tái sử dụng như sau:

- Nhà nước đề cao và khuyến khích các dự án đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, đặc biệt là những dự án có liên quan đến việc khai thác, sử dụng và xả nước thải, áp dụng các giải pháp sử dụng nước tái chế và tái sử dụng ngay từ giai đoạn xây dựng dự án. Điều này nhằm tạo động lực cho các doanh nghiệp và tổ chức áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước, giảm thiểu lượng nước thải và tăng cường sử dụng lại nước.

- Việc xử lý nước thải và tái sử dụng nước phải tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều này đảm bảo rằng quá trình xử lý nước thải được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo chất lượng nước sau khi xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

- Các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan đến việc khai thác, sử dụng và xả nước thải tại các khu vực có nguồn nước mặt không còn đủ sức chịu tải (được công bố bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền) phải áp dụng giải pháp sử dụng nước tái chế và tái sử dụng nước, hoặc có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt trước khi xả thải vào nguồn nước, theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lập kế hoạch và đề ra lộ trình quy định các loại dự án phải áp dụng giải pháp sử dụng nước tái chế và tái sử dụng nước đối với các khu vực thường xuyên gặp hạn hán, thiếu nước. Đồng thời, các ưu đãi mà dự án đó được hưởng cũng sẽ được quy định theo luật pháp hiện hành.

- Các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thực hiện giải pháp sử dụng nước tái chế và tái sử dụng nước sẽ được xem xét giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023. Điều này khuyến khích các doanh nghiên cứu và áp dụng các biện pháp tiết kiệm, sử dụng lại nước một cách hiệu quả.

- Các tổ chức và cá nhân có thể tham gia nghiên cứu và áp dụng các giải pháp sử dụng nước tái chế và tái sử dụng nước tại những khu vực nguồn nước bị suy thoái, vượt quá khả năng khai thác nước dưới đất và không còn đủ sức chịu tải. Điều này đồng nghĩa với việc khuyến khích sự đa dạng hóa các phương pháp sử dụng nước, từ đó giảm thiểu áp lực lên nguồn nước và bảo vệ môi trường.

Tổng kết lại, Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã đưa ra những quy định quan trọng về việc sử dụng nước tái chế và tái sử dụng nước. Điều này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước, xử lý nước thải và sử dụng lại nước một cách bền vững. Qua đó, chúng ta có thể bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong bối cảnh tài nguyên nước ngày càng khan hiếm.

Xem thêm >> Phi bảo vệ môi trường phải đóng khi sử dụng nước sinh hoạt? 

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!