Luật sư tư vấn về chủ đề "tài nguyên nước"

tài nguyên nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài nguyên nước.

Pháp luật về quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam

Pháp luật về quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam
Việc quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của con người vì vậy nó đã trở thành chủ đề quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà luôn là chủ đề được bàn thảo nhiều nhất trên các diễn đàn Quốc tế.

Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo Luật tài nguyên nước 2012

Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo Luật tài nguyên nước 2012
Luật tài nguyên nước được ban hành đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước ở nước ta. Đây là văn bản pháp luật cao nhất về quản lý tài nguyên nước, trong đó các quan điểm, đường lối của Đảng, chiến lược phát triển đất nước có liên quan đến tài nguyên nước.

Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
Cuốn sách "Chỉ dẫn áp dụng Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ" do Tăng Bình và Ái Phương hệ thống trên cơ sở các quy định pháp luật mới nhất trong các lĩnh vực này là cẩm nang cần có đối với bạn đọc.

Trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ bản tài nguyên nước

Trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ bản tài nguyên nước
Tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng nước; giữa nước mặt và nước dưới đất; nước trên đất liền và nước vùng cửa sông, nội thủy, lãnh hải; giữa thượng lưu và hạ lưu, kết hợp với quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.