.Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 (Đối tượng áp dụng); Điều 4 (Giải thích từ ngữ); khoản 2, Điều 48 (Tổ chức bộ máy kế toán), Luật Kế toán năm 2003; khoản 1, Điều 2 (Đối tượng áp dụng), Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31-5-2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, thì các tổ chức hoạt động kinh doanh dưới đây phải bố trí người làm kế toán trưởng

- Doanh nghiệp nhà nước;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty cổ phần;

- Công ty hợp danh;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

- Hợp tác xã.

Khoản 1, Điều 37 (Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng), Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định, các tổ chức kinh doanh dưới đây không bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng mà được phép cử người phụ trách kế toán:

- Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

- Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.

Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định: “Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thuế, gọi:  1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

----------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật về thuế;
5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;
7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;