1. Cách gộp sổ bảo hiểm xã hội như thế nào ?

Chào luật sư, xin hỏi: Tôi tên lê như ý, trước đây tôi làm việc trong cơ quan nhà nước đến tháng 12/2017 thì tôi xin nghỉ việc và có quyết định thôi việc. Đến tháng 2/2018 tôi tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại một doanh nghiệp ngoài quốc doanh (nhưng khác tỉnh, thành phố nơi tôi tham gia đóng bhxh củ) và công ty mới đã đăng ký bhxh nhưng lại cấp cho tôi 01 sổ mới, vậy tôi gộp sổ (02 thành 01) như thế nào ?
Cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và tại điểm 2.13 Khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì mỗi người chỉ được cấp một mã số bảo hiểm duy nhất. Việc bạn có hai sổ bảo hiểm xã hội, đồng nghĩa với việc bạn được cấp hai mã số bảo hiểm. Do vậy, bạn phải thực hiện việc giảm trùng hoặc gộp sổ bảo hiểm. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn được cấp hai sổ bảo hiểm xã hội với thời gian đóng không trùng nhau nên bạn phải thực hiện thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội. Cụ thể, Khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH có hướng dẫn như sau:

"Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới".

Vậy để làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Hai sổ BHXH đã được cấp;

- Bảng kê thông tin do doanh nghiệp chuẩn bị (Mẫu D01-TS).

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan BHXH quận/huyện nơi tham gia BHXH.

Có thể tóm tắt các bước thực hiện như sau:

Người tham gia có từ 2 sổ BHXH trở lên cần phải làm thủ tục gộp sổ thành 1 số BHXH duy nhất để cơ quan BHXH quản lý thuận tiện ghi nhận quá trình đóng, hưởng BHXH.

Các bước làm thủ tục gộp sổ BHXH như sau:

Bước 1: Kiểm tra thông tin cá nhân trên sổ BHXH

Kiểm tra thông tin các nhân của người tham gia (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch) trên 2 sổ BHXH, xảy ra 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Thông tin cá nhân người lao động trùng khớp => thực hiện kiểm tra tiếp quá trình đóng BHXH

Trường hợp 2: Thông tin cá nhân người tham gia khác nhau => làm hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân để thông tin trên 2 sổ BHXH trùng khớp.

Hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế): Đơn vị ghi rõ yêu cầu gộp sổ BHXH vào mục số (14) nội dung thay đổi, yêu cầu.

- Sổ BHXH sai thông tin

- Các giấy tờ (CMTND/giấy khai sinh/ trích lục khai sinh/...)

- Mẫu D01-TS (Bảng kê thông tin) (nếu có): Đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ BHXH và điều chỉnh thông tin.

=> Nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân sai cho cơ quan BHXH nơi cấp sổ BHXH sai thông tin

Lưu ý: Trường hợp số CMTND/Thẻ căn cước trên 2 sổ BHXH khác nhau, đơn vị không cần làm hồ sơ điều chỉnh.

Bước 2: Kiểm tra nột dung ghi nhận sổ BHXH

Qúa trình đóng BHXH trên sổ BHXH sẽ xảy ra các trường hợp ghi nhận thiếu quá trình tham gia, sai chức danh

Trường hợp 1: Nội dung ghi nhận trên sổ BHXH đầy đủ, chính xác.

Trường hợp 2: Nội sung trên sổ ghi nhận thiếu quá trình đóng/sai thông tin chức danh/mức lương,....=> Làm hồ sơ điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH

Hồ sơ bao gồm:

- Sổ BHXH

- Công văn do đơn vị xác nhận điều chỉnh sai chức danh/mức lương/ .... (nếu có)

- Mẫu D02-TS (nếu có)

=> Nộp lên cơ quan BHXH nơi cấp sổ BHXH sai cho NLĐ để điều chính lại thông tin chính xác trước khi làm hồ sơ gộp sổ BHXH.

Bước 3: Thủ tục gộp sổ BHXH

Sau khi thực hiện kiểm tra thông tin ghi nhân trên sổ BHXH thông tin đầy đủ chính xác, tiếp theo làm hồ sơ gộp sổ BHXH gồm:

- Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế): Đơn vị ghi rõ yêu cầu gộp sổ BHXH vào mục số (14) nội dung thay đổi, yêu cầu.

- 2 sổ BHXH

- Mẫu D01-TS (Bảng kê thông tin) (nếu có): Đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ BHXH và điều chỉnh thông tin.

Thời gian giải quyết: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Thời gian giải quyết:Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy đinh. Không quá 45 ngày đối với trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH tại các tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

2. Gộp sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động có 2 sổ BHXH ?

Thưa luật sư, Em có tham gia bhxh ở công ty x được 8 tháng và tính thời gian nghỉ cho đến bây giờ là hơn một năm rồi và tháng 4-2018 em lại tiếp tục tham gia 1 tháng bhxh ở công ty mới và nghỉ hẳn không làm công ty nào nữa bây giờ em có 2 sổ bhxh cho e hỏi cách gộp sổ như thế nào và thời gian em có thể lĩnh được tiền bhxh là khi nào ?
Em cảm ơn.
- T.T.T

Luật sư trả lời:

Về vấn đề này, căn cứ vào các quy định hiện nay của pháp luật về BHXH thì một người tham gia BHXH không được phép có nhiều sổ, nếu có từ 2 sổ trở lên thì buộc phải làm thủ tục gộp sổ để cấp sổ mới. Khi thu hồi sổ người đóng bảo hiểm có thể được xem xét hoàn trả một tiền đã đóng trùng.

Tại Khoản 4 Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH Quyết định số: 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định:

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các sổ BHXH vào sổ mới.

Còn theo Điều 26 và Điểm e mục 3.1 khoản 3 Điều 43 Quản lý tiền thu của Quyết định số: 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2017, cụ thể:

Điều 26. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng…

Điều 43. Quản lý tiền thu với Khoản 3 quy định các trường hợp hoàn trả:

a) Đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc di chuyển nơi đăng ký tham gia đã đóng thừa tiền BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 63 về Xử lý một số tồn tại trong công tác cấp sổ BHXH của Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 25/11/2011 về quy định quản lí thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lí sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như sau:

1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

2. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn người lao động lựa chọn 1 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ bảo hiểm xã hội bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có)”.

3. Số sổ BHXH hủy do gộp sổ BHXH phải chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung để BHXH tỉnh, BHXH huyện tra cứu khi xác nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Tại Điều 2 Quyết định 1111/QĐ-BHXHcó quy định: Hoàn trả:là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định là không phải tiền đóng hoặc đóng thừa, đóng trùng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH.

Như vậy, theo quy định trên, khi người lao động bị đóng trùng BHXH thì cơ quan BHXH có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền đã đóng trùng đó. Theo lời bạn đọc hỏi nêu trên, người đóng bảo hiểm phải gộp sổ và chỉ được hoàn trả số tiền đã đóng trong thời gian đóng trùng và chỉ giải quyết thanh toán một lần thuộc trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị cấp sổ BHXH giải thể.

Nhưng trường hợp của bạn là bạn không đóng trùng thời gian nào cả, bạn đã ngừng đóng 1 năm và giờ đã đóng lại, chứ không đồng thời đóng hai sổ bảo hiểm. Theo quy định nêu trên, một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất. Nên không có việc bạn được hoàn trả.

*Các bước gộp sổ BHXH:

Bước 1: Đối chiếu dữ liệu thông tin cá nhân và quá trình đóng BHXH, BHTN trên các sổ

Trước khi làm hồ sơ gộp sổ BHXH, bạn phải kiểm tra lại dữ liệu ghi trên sổ như sau:

- Kiểm tra thông tin cá nhân trên các sổ BHXH phải trùng khớp và chính xác. Trường hợp sai phải thực hiện hồ sơ Cấp lại sổ do sai thông tin cá nhân.

- Kiểm tra quá trình đóng BHXH, BHTN trên các sổ BHXH phải chính xác. Trường hợp sai thực hiện hồ sơ Cấp lại sổ BHXH do sai nội dung trên sổ.

- Kiểm tra quá trình đóng BHXH, BHTN trên các sổ BHXH không trùng nhau. Trường hợp trùng nhau phải thực hiện hoàn trả lại tiền BHXH, BHTN đã đóng thừa.

Bước 2: Nộp hồ sơ Gộp sổ BHXH

Sau khi đối chiếu xong, bạn kê khai và nộp hồ sơ làm thủ tục gộp hổ BHXH bao gồm:

- Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế): ghi rõ yêu cầu gộp sổ BHXH vào mục số [14] Nội dung thay đổi, yêu cầu.

- Tất cả các sổ BHXH

- Mẫu D01-TS (Bảng kê thông tin) (nếu có): Đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ BHXH và điều chỉnh thông tin.

Lưu ý: Đơn vị có thể thực hiện nộp chung hồ sơ Điều chỉnh thông tin và Gộp sổ BHXH nếu thông tin cần điều chỉnh là Thông tin cá nhân hoặc Quá trình đóng tại đơn vị hiện tại.
Trường hợp Quá trình đóng cần điều chỉnh ở đơn vị cũ hoặc có Quá trình tham gia BHXH, BHTN trùng nhau thì yêu cầu nộp hồ sơ điều chỉnh trước.

Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy đinh. Không quá 45 ngày đối với trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH tại các tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị.

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

3. Thủ tục gộp thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên hai sổ BHXH ?

Chào Luật sư, Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi với ạ. Tôi đóng Bảo hiểm xã hội được 5 năm. Vợ tôi đóng Bảo hiểm xã hội được 10 năm rôi. Nay vợ tôi đã xin nghỉ việc. Tôi muốn chuyển gộp thời gian đóng Bảo hiểm xã hội của vợ( 10 năm) qua sổ Bảo hiểm xã hội của tôi được không ạ ?
Tôi cám ơn Luật sư ạ.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 4, Điều 46 quyết định 595/QĐ- BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

''4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.''

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp hai sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì cơ quan Bảo hiểm sẽ thu hồi sổ, sau đó in các thông tin vào sổ mới. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được cộng gộp vào cùng một sổ mới. Mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ Bảo hiểm xã hội duy nhất, nên trường hợp gộp sổ bảo hiểm chỉ xảy ra khi cùng một người nhưng có 2 sổ Bảo hiểm xã hội ( Ví dụ trường hợp người lao động đóng BHXH ở công ty cũ, sau đó nghỉ việc chuyển sang công ty mới nhưng không chốt sổ BHXH ở công ty cũ mà đóng mới tại công ty mới).

Như vậy, việc bạn cộng dồn sổ Bảo hiểm xã hội của vợ( thời gian đóng 5 năm) vào sổ của mình là không được, không đúng quy định của pháp luật.

Bạn có thể tham khảo Thủ tục gộp sổ Bảo hiểm xã hội bao gồm:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

- Sổ Bảo hiểm xã hội đã cấp.

- Bảng kê thông tin.

+ Địa điểm nộp Hồ sơ:

Bộ phận 1 cửa của cơ quan BHXH của cấp/huyện.

+ Điều 29: Cấp sổ Bảo hiểm xã hội

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

+ Cấp lại sổ BHXH sau khi gộp:

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

4. Thủ tục gộp hai sổ bảo hiểm xã hội thành một sổ BHXH ?

Thưa luật sư, Năm 2015 tôi có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn và có đóng bảo hiểm xã hội hơn 2 năm nhưng sau đó xin nghỉ việc vào tháng 1 năm 2018, hiện tôi đang làm việc cho 1 công ty khác từ tháng 3 năm 2018 và có thêm một sổ bảo hiểm xã hội mới, vậy tôi có thể gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội này được không mong luật sư tư vấn giúp tôi ?
Tôi xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Người Lao động được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội và có quyền được cấp sổ Bảo hiểm xã hội, trong trường hợp người lao động có hai sổ bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới (quy định tại khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

"Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH
4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới."

Trong trường hợp của bạn nếu khi bạn đóng bảo hiểm xã hội lần đầu và đã tiến hành chốt sổ bảo hiểm này theo quy định của pháp luật trước khi bạn đóng bảo hiểm xã hội lần thứ hai thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong hai sổ này được coi là không trùng nhau. Và trong trường hợp này bạn sẽ được gộp hai sổ bảo hiểm vào thành một. Sổ bảo hiểm xã hội cấp lại là sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội sớm nhất tức là sổ đầu tiên bạn đóng vào năm 2015, nội dung in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Hồ sơ để thực hiện thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội gồm:

- Hai cuốn sổ bảo hiểm

- Tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (TK1-TS) ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH.

- Một số giấy tờ tùy thân khác của bạn như: Chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu

- Các hồ sơ để chứng minh quan hệ lao động giữa bạn và công ty bạn đang làm việc như: Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch, quyết định tăng hoặc hạ lương...

5. Bị động thai không có khả năng làm việc thì có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ?

Xin chào công ty Luật Minh khuê. Tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp giúp tôi được không ạ. Tôi đang mang thai được 4 tháng, nhưng đang bị động thai không có khả năng làm việc được. Trước đó tôi đã bắt đầu tham gia bảo hiểm từ tháng 9/2016 đến tháng 2/1018. Vậy cho tôi hỏi , tôi có đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không ? Cảm ơn.

Bị động thai không có khả năng làm việc thì có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ?

Trả lời:

1. Chế độ thai sản là gì? Đối tượng được hưởng chế độ thai sản?

Chế độ thai sản là chế độ mà người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội khi sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ..... sẽ được hưởng, đây là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Khi phụ nữ sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ....... mà đóng đủ số tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra khi người phụ nữ mang thai mà không tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nhưng có chồng tham gia Bảo hiểm xã hội thì chế độ thai sản sẽ được áp dụng cho người chồng.

Đối tượng được hưởng chế độ thai sản (Căn cứ điều 31 - Luật Bảo hiểm xã hội 2014): Theo đó thì các trường hợp sau sẽ thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo quy định:

>> Là lao động nữ mang thai

>> Là lao động nữ sinh con

>> Là lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

>> Là người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuôi

>> Là lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

>> Là lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Như vậy theo quy định thì có 6 trường hợp sẽ được hưởng chế độ thai sản

2. Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản là gì?

Để được hưởng chế độ thai sản thì thứ nhất cần phải là người đã tham gia Bảo hiểm xã hội, thứ hai phải đóng Bảo hiểm xã hội đủ số thời gian theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

>> Đối với trường hợp lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì điều kiện được hưởng là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

>> Đối với trường hợp sinh con mà đã đóng đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chi định của bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì điều kiện được hưởng chế độ thai sản là phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

>> Khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc kể cả trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản

Vì không rõ thời điểm dự sinh của bạn, Chúng tôi xin đưa ra ví dụ minh họa như sau: Giả sử tháng 8 năm 2018 bạn sinh con, theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn được tính từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 7 tháng. Bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 31, không cần có giấy chứng nhận nghỉ việc để dưỡng thai nữa.

Giả sử nếu tháng 12 năm 2018 bạn sinh con, thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn được tính từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018. Trong khoảng thời gian này bạn mới đóng bảo hiểm xã hội được 3 tháng và trước đó bạn cũng đã đóng bảo hiểm xã hội được hơn 12 tháng. Cho nên, để hưởng chế độ thai sản khi sinh con, bạn phải xin được giấy chứng nhận nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngaysố: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê