Mỗi một quốc gia dựa trên phong tục, tập quán của mình sẽ quy định thời gian nghỉ lễ, tết khác nhau. Thường thì các quốc gia trên thế giới sẽ cho người lao động nghỉ vào các thời điểm như: Kỷ niệm cho ngày trọng đại của đất nước, ngày kỷ niệm trọng đại quốc tế hay những ngày lễ tôn giáo truyền thống lâu đời. Tại Việt Nam cũng vậy, Bộ luật lao động 2019 quy định rất cụ thể và rõ ràng ngày nghỉ lễ. Khi nghỉ lễ người lao động được hưởng nguyên lương. Nếu người lao động đi làm hoặc làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ thì sẽ có cách tính tiền lương khác và thường được ưu ái hơn so với ngày làm việc bình thường.

 

1. Ngày nghỉ lễ năm 2023

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019 thì người lao động được nghỉ lễ là 11 ngày; trong đó: Tương dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết âm lịch: 05 ngày; Ngày chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Ngày quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và một ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày giỗ tổ hùng vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch). 

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì ngoài những ngày nghỉ lễ này thì còn được nghỉ thêm 01 ngày tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Khi nghỉ lễ, tết theo quy định trên đây, người lao động được nghỉ làm việc, đồng thời được hưởng nguyên lương. 

 

2. Hưởng lương khi đi làm ngày nghỉ lễ, tết năm 2023

Cứ đến ngày nghỉ, lễ tết người lao động sẽ được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động vẫn đi làm vào những ngày này thì lương của những ngày này sẽ được tính như thế nào?

Điều 98 Bộ luật lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ. Đây là một quy định nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động thông qua việc quy định trách nhiệm đối với phía doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động sẽ phải trả lường cho thời gian làm thêm giờ cao hơn so với thời gian làm việc bình thường gắn với hình thức trả lương (trả lời theo thời gian hoặc trả lương theo sản phẩm) và tính chất thời gian làm việc: làm việc vào ban đêm hay làm việc vào ban ngày:

- Làm thêm giờ vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Nếu người lao động làm việc·vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giản tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. 

Nếu người lao động làm thêm giờ và làm vào ban đêm thì ngoài việc được trả lương theo quy định nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ lễ tết.

 

2.1. Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Công thức tính:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của   công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

   x 300%     x số giờ làm thêm

Trong đó:

- Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giòe, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động; tiền thưởng theo quy định, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);

- Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kẻ tiền lương của ngày nghỉ, lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:

Tiền lương làm thêm  giờ vào  ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất

300%

+

Tiền lương giờ  thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

 

 mức  ít  nhất

30%

 

 20%     

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

x

 số giờ làm  việc    vào  ban đêm

 

2.2. Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x  300% x

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó: 

Mức ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phầm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

Tiền lương làm thêm  giờ vào  ban  đêm

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất

300%

+

Đơn giá tiền  lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 

30%

+  20%

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

 Số sản  phẩm làm vào ban đêm

 

3. Tính lương ngày nghỉ bù năm 2023

Khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động 2019 quy định "Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp".

Theo quy định này, có thể hiểu rằng nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc. 

Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: "3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù ngày lễ tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần"

Thông thường, khi nghỉ hàng tuần, người lao động không được hưởng lương. Nhưng nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ này thì được hưởng 200% tiền lương so với ngày lao động làm việc bình thường. 

Để dễ hiểu Luật Minh Khuê lấy ví dụ cụ thể như sau:

Anh Nguyễn Văn X làm việc tại công ty TNHH ABC được trả lương 400.000 đồng/ngày. Dịp lễ 30/4 anh được nghỉ 04 ngày. Anh nghỉ từ 30/4/2022 đến ngày 03/5/2022. Nhưng anh X chỉ nghỉ 03 ngày và báo với công ty là đi làm vào ngày 03/5/2022 (Anh X lịch làm việc bình thường được nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật). Tiền lương đi làm vào ngày 03/5/2022 của anh được tính như sau:

200% x 400.000 đồng/ngày = 800.000 đồng/ngày

Trên đây là phần giải đáp của Luật Minh Khuê về cách tính lương ngày lễ, ngày nghỉ bù theo quy định pháp luật và đang được áp dụng. Nếu Qúy bạn đọc còn nội dung nào chưa rõ hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật lao động trực tuyến: 1900.6162. Trân trọng cảm ơn!