1. Điều kiện giáo viên được hưởng phụ cấp dạy học sinh khuyết tật

Theo Điều 7 của Nghị định 113/2015/NĐ-CP, giáo viên dạy học sinh khuyết tật được hưởng các phụ cấp ưu đãi và phụ cấp trách nhiệm công việc. Điều này nhằm thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục cho người khuyết tật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên chuyên trách trong lĩnh vực này. Để được hưởng phụ cấp dạy học sinh khuyết tật, các điều kiện cụ thể sau đây phải được tuân theo:

- Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Điều này đảm bảo rằng chỉ những giáo viên có chuyên môn và kỹ năng đặc biệt trong việc giảng dạy cho học sinh khuyết tật mới được hưởng các phụ cấp đặc biệt.

- Nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Điều này ngăn chặn việc cử những giáo viên không có chuyên môn về giáo dục khuyết tật để dạy trong các lớp học đặc biệt này. Học sinh khuyết tật thường đòi hỏi một phong cách giảng dạy và quản lý lớp học khác biệt, và chỉ có những giáo viên có kiến thức và kỹ năng đặc biệt mới có thể đáp ứng được các nhu cầu đặc biệt của họ. Bằng cách đảm bảo rằng chỉ những giáo viên có chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục khuyết tật được phép dạy trong các lớp học dành riêng cho người khuyết tật, chúng ta đảm bảo rằng học sinh khuyết tật sẽ được hỗ trợ và phát triển một cách tối ưu. Điều này giúp tạo ra môi trường học tập chất lượng và thúc đẩy sự phát triển và tham gia xã hội của học sinh khuyết tật.

- Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp hòa nhập cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Cơ hội này được tạo ra để khuyến khích giáo viên chuyên môn tham gia vào việc đào tạo và hỗ trợ hòa nhập cho học sinh khuyết tật trong môi trường học tập chung.

- Trong các lớp hòa nhập cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, việc giảng dạy và hỗ trợ học sinh khuyết tật đòi hỏi một sự chuyên môn và hiểu biết đặc biệt về giáo dục khuyết tật. Vì vậy, nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật không được hưởng các phụ cấp đặc biệt khi tham gia vào quá trình hòa nhập học tập cho người khuyết tật. 

Quyết định này nhấn mạnh rằng việc đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh khuyết tật là ưu tiên hàng đầu. Các giáo viên chuyên môn về giáo dục khuyết tật sẽ đảm bảo rằng học sinh khuyết tật được hỗ trợ và phát triển tốt nhất trong môi trường hòa nhập. Đồng thời, điều này cũng khuyến khích sự chuyên nghiệp và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục khuyết tật để đảm bảo rằng học sinh khuyết tật được đối xử công bằng và có cơ hội tham gia vào giáo dục chung cùng với học sinh không khuyết tật.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với người không khuyết tật trong cơ sở giáo dục, theo định nghĩa tại khoản 2 của Điều 2 trong Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tạo cơ hội và môi trường học tập bình đẳng cho tất cả học sinh, bao gồm cả những người có khuyết tật, để họ có thể phát triển và tham gia xã hội một cách toàn diện.

 

2. Giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật được hưởng phụ cấp như thế nào?

Theo Điều 8 của Nghị định 113/2015/NĐ-CP, các giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật sẽ được hưởng các mức phụ cấp như sau:

Đối với giáo viên chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập:

 • Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc sẽ bằng 30% của mức lương cơ sở.
 • Mức phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật sẽ bằng 70% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối với giáo viên chuyên trách giảng dạy những người khuyết tật trong các lớp hòa nhập trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập:

 • Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc sẽ bằng 20% của mức lương cơ sở.
 • Mức phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ học viên khuyết tật trong lớp hòa nhập:
 • 35% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 5% đến dưới 10% học viên là người khuyết tật.
 • 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 10% đến dưới 20% học viên là người khuyết tật.
 • 45% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 20% đến dưới 30% học viên là người khuyết tật.
 • 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 30% đến dưới 40% học viên là người khuyết tật.
 • 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 40% đến dưới 50% học viên là người khuyết tật.
 • 60% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 50% đến dưới 60% học viên là người khuyết tật.
 • 65% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với lớp hòa nhập có từ 60% đến dưới 70% học viên là người khuyết tật.

Các mức phụ cấp này nhằm khuyến khích và thưởng cho các giáo viên có khả năng giảng dạy và hỗ trợ học sinh khuyết tật trong các môi trường học tập đặc biệt và hòa nhập, đồng thời thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục cho người khuyết tật.

>> Tham khảo: Học sinh khuyết tật có được tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông công lập?

 

3. Cách tính phụ cấp của giáo viên dạy học sinh khuyết tật mới nhất

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH, việc tính và hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên chuyên trách giảng dạy người khuyết tật được quy định như sau:

- Cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy người khuyết tật hằng tháng:

Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng x Mức lương cơ sở.

- Cách tính tiền phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật hằng tháng:

Tiền phụ cấp ưu đãi = [Hệ số lương theo ngạch, hạng, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở x Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng.

- Thời gian không được tính, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật bao gồm:

 • Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
 • Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng.
 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.
 • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành.
 • Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

- Phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật được trả cùng kỳ lương hằng tháng kể cả thời gian nghỉ hè.

Những quy định này nhằm đảm bảo công bằng và tính công tâm trong việc xác định và trả các phụ cấp cho giáo viên chuyên trách giảng dạy người khuyết tật, đồng thời khuyến khích sự chuyên nghiệp và đóng góp của họ vào việc giáo dục và phát triển cho học sinh khuyết tật.

>> Xem thêm bài viết: Chính phủ yêu cầu điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp giáo viên