1. Tiền lương giáo viên tăng hay giảm khi không còn phụ cấp thâm niên?

Trong bối cảnh những biến động và điều chỉnh về chính sách tiền lương của cán bộ, công chức và viên chức tại Việt Nam, việc áp dụng các quy định mới theo chỉ đạo của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã tạo ra những tác động đáng kể đối với một số nhóm nghề, trong đó có giáo viên. Theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, từ ngày 01/7/2024, các nhóm ngành như quân đội, công an, cơ yếu sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề. Đồng nghĩa với việc nhiều ngành nghề khác, bao gồm cả giáo viên, cũng sẽ phải đối mặt với việc không còn được hưởng phụ cấp này.

Trong khi đó, theo Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2024, tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình cải cách tiền lương, nhằm đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong việc xác định mức lương cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong việc chi trả các chi phí cơ bản và đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là từ năm 2025, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương, với mức tăng thêm bình quân khoảng 7% mỗi năm. Điều này cho thấy cam kết của Chính phủ trong việc đảm bảo mức sống hợp lý cho người lao động, đồng thời cũng phản ánh sự quan tâm và chăm sóc đến cuộc sống và công việc của họ.

Trong cuộc cải cách tiền lương toàn diện của cán bộ, công chức và viên chức tại Việt Nam, việc thực hiện các biện pháp nhằm tăng lương thêm 7% đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc trả lương cho người lao động.

Nhìn chung, mục tiêu của việc tăng lương là để bù trừ sự tăng giá, đồng thời cải thiện mức sống và khuyến khích sự nỗ lực làm việc của người lao động. Phản ánh sự phản ứng linh hoạt và đáp ứng kịp thời của chính phủ trước các biến động của nền kinh tế và xã hội. Một điểm đặc biệt nổi bật trong quá trình cải cách tiền lương là việc lương của viên chức, đặc biệt là các nhóm như giáo viên và nhân viên y tế, sẽ được ưu tiên và tăng cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác.

Theo những thông tin công bố, từ năm 2024, dự kiến thu nhập từ tiền lương của giáo viên sẽ tăng khoảng 30%, bao gồm cả lương cơ bản và các phụ cấp. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao mức sống và động viên người lao động trong ngành giáo dục. Với việc tăng lương này, giáo viên sẽ có điều kiện tốt hơn để tập trung vào việc giảng dạy và chăm sóc học sinh, đồng thời cũng tạo động lực để họ phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp.

Năm 2025 và các năm tiếp theo, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương, với mức tăng thêm bình quân khoảng 7% mỗi năm. Sau khi cải cách tiền lương và có bảng lương mới với mức lương tăng hơn so với hiện hành, giáo viên vẫn được hưởng lợi từ việc tăng lương thêm 7% hàng năm. Quy định này không chỉ giúp duy trì sức hấp dẫn của ngành giáo dục mà còn khuyến khích sự phát triển và cống hiến của các giáo viên.

Ngoài ra, tiền lương của giáo viên trong quá trình cải cách tiền lương có thể sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác. Thể hiện sự công nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của giáo viên trong xã hội, cũng như nỗ lực của họ trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cho tương lai của đất nước.

 

2. Phụ cấp mới cho viên chức khu vực công 2024 như thế nào?

Trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội ngày càng phức tạp, việc cải cách tiền lương trở thành một trong những vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo sự công bằng, bền vững và phát triển của hệ thống tiền lương cũng như nâng cao đời sống của người lao động. Điều này được thể hiện rõ qua việc ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, với mục tiêu tăng cường hỗ trợ và khuyến khích cho các công chức, viên chức, nhất là trong các lĩnh vực có yêu cầu công việc đặc biệt khắc nghiệt. Trong cải cách tiền lương này, xuất hiện hai khoản phụ cấp mới quan trọng, đó là phụ cấp theo nghề và phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là một bước tiến mới mẻ trong việc điều chỉnh hệ thống tiền lương, mà còn là sự thể hiện của sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đối với những công chức, viên chức đang làm việc trong những điều kiện khó khăn, đòi hỏi nhiều yêu cầu chuyên môn và sự hy sinh lớn từ phía họ.

Khoản phụ cấp theo nghề được thiết lập trên cơ sở gộp các loại phụ cấp khác như phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Nhằm hỗ trợ cho các công chức, viên chức trong các ngành nghề đặc biệt như giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,... những ngành nghề mà công việc đòi hỏi sự chuyên môn cao và có yêu cầu về điều kiện lao động, thường gặp những rủi ro và áp lực công việc lớn. Sự ra đời của khoản phụ cấp này không chỉ là một sự khích lệ mà còn là một động lực lớn để các cá nhân trong ngành nghề này tiếp tục nỗ lực, phát triển và cống hiến hơn nữa cho xã hội.

Ngoài ra, khoản phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và khích lệ các công chức, viên chức làm việc tại những vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phụ cấp này được thiết lập trên cơ sở gộp các phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các vùng miền nghèo, hẻo lánh. Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập và đời sống của các cán bộ, công chức làm việc ở đây mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển cân đối giữa các vùng, giảm bớt khoảng cách phát triển giữa các khu vực.

Trong thời điểm hiện nay, việc thực hiện cải cách tiền lương 2024 và triển khai Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đòi hỏi sự quan tâm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và sự hiểu biết sâu sắc về tình hình cụ thể của từng địa phương, ngành nghề. Chỉ thông qua việc thực hiện hiệu quả các chính sách này, chúng ta mới có thể xây dựng được một hệ thống tiền lương công bằng, động viên và phát triển, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

3. Cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập 2024 như thế nào?

Cải cách tiền lương và quản lý thu nhập là một phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, cơ chế này được đề ra một cách cụ thể và linh hoạt để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

Đầu tiên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ một quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để sử dụng cho mục đích thuê chuyên gia, nhà khoa học hoặc những người có tài năng đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của tổ chức. Quyết định về mức chi trả thu nhập cho những người này được căn cứ vào tính chất và quy mô của công việc được giao, đảm bảo sự công bằng và phản ánh đúng giá trị công việc.

Thứ hai, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu xây dựng quy chế thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý. Quy chế này cần phải liên kết chặt chẽ với kết quả đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân. Điều này giúp tạo động lực cho các thành viên trong tổ chức nỗ lực hơn trong công việc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức.

Thứ ba, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số địa phương đã tự cân đối ngân sách và đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương. Trong quá trình này, quyền lợi và thu nhập bình quân của cán bộ, công chức, viên chức cần được bảo đảm không quá 0,8 lần so với quỹ lương cơ bản. Đảm bảo tính công bằng và bền vững trong việc cải cách tiền lương và quản lý thu nhập.

Thứ tư, trong trường hợp đơn vị có khả năng tự bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên, cơ chế tự chủ tiền lương được áp dụng tương tự như trong môi trường doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc tiền lương thực trả được gắn với vị trí công việc, chức danh nghề nghiệp và các yếu tố khác như năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác. Quyết định về mức lương được đưa ra bởi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, căn cứ vào nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu khác của đơn vị.

Cuối cùng, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần hoặc toàn bộ chi thường xuyên, đều áp dụng chế độ tiền lương như công chức. Tức là tiền lương thực trả được xác định dựa trên nhiều yếu tố như vị trí công việc, chức danh nghề nghiệp, và hiệu suất lao động của mỗi cá nhân. Quyết định về tiền lương được thực hiện bởi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, dựa trên các tiêu chí như nguồn thu (bao gồm cả từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu của đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác. Tiền lương không được thiết lập thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Thể hiện sự cam kết của cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo mức lương hợp lý và xứng đáng với công việc và đóng góp của nhân viên.

Như vậy, việc thực hiện cải cách tiền lương và quản lý thu nhập theo quy định của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 là một bước quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đơn vị, đồng thời tạo đà để phát triển bền vững trong tương lai.

Xem thêm >>> Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất 2024

Quý khách cần tư vấn pháp lý hoặc có ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn. Xin cảm ơn!