1. Phụ cấp thâm niên

Phụ cấp thâm niên là chế độ khuyến khích mà Nhà nước đưa ra cho cán bộ, công chức, viên chức khi trong quá trinh công tác tại đơn vị. Đối tượng chỉ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi đã đạt đến bậc cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ yên tâm làm việc tích luỹ và phát huy những kiến thức và kinh nghiệm công tác để tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ, chức trách được giao. Phụ cấp thâm niên chỉ áp dụng cho đối tượng được xếp lương theo các bảng l­ương căn cứ theo chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ­ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, không áp dụng đối với đối tượng chuyên gia cao cấp, cán bộ giữ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng l­ương theo bảng l­ương chức vụ đã được xếp l­ương theo nhiệm kỳ.

2. Điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên

– Cán bộ, công chức, viên chức quy định trên được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức , viên chức tức là đã đạt đến bậc cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc l­ương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

– Điều kiện về thời gian được tính thời gian được hưởng chế độ thâm niên vượt khung như sau:

+ Căn cứ Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP đối với chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo cần đáp ứng điều kiện thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm( 60 tháng).

+ Căn cứ Điều 3 Thông tư 224/2017/TT-BQP đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vi phải có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trục của Quân đội cũng đủ 5 năm để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

+ Các cán bộ, công chức, viên chức khác để được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cần công tác đủ 5 năm tại đơn vi, cơ quan.

-Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm thời gian sau:

+ Thời gian công tác tại đơn vị

+ Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian trong cùng ngày nghề mình đang canh tác để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

+ Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

Thời gian này không bao gồm thời gian tập sự; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thời gian thử việc; thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian chấp hành hình phạt từ giam, thời gian đào ngũ; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian chấp hành hình phạt từ giam, thời gian đào ngũ.

3. Căn cứ để tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên

+ Sổ Bảo hiểm xã hội;

+Quyết định hoàn thành nghĩa vụ quân sự ;

+ Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc quyết định tiếp nhận và phân công công tác hoặc quyết định công nhận hết thời gian tập sự;

+ Quyết định điều động, phân công nhiệm vụ mới theo một trong các chức danh của chuyên ngành;

Lưu ý:

-Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên mà bị ngắt quãng thì được cộng dồn.

–Trong trường hợp cùng một thời điểm làm việc và được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên khi có của nhiều ngành, nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên.

4. Cách tính mức phụ cấp thâm niên

Mức tiền phụ cấp thâm niên vượt khung = thời gian công tác đủ 5 năm thì được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; sau đó cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) tăng thêm được tính thêm 1%.

- Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

Mức tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng x Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

Lưu ý:

– Trong quá trình tính hệ số lương vượt khung cần phải kết hợp với hệ số lương theo ngạch, hệ số phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung và mức lương tối thiểu. Phụ cấp thâm niên vượt khung được trả vào tiền lương hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức.

– Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung thì cơ quan có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung hàng năm gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định theo quy định.

– Phụ cấp thâm niên vượt khung được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

– Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo chi trả.

5. Quy định về hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Câu hỏi:

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê! Tôi hiện là kế toán tại trường Mầm non A, huyện B tỉnh C. Khi cơ quan BHXH huyện đối chiếu với đơn vị tôi thì tôi thấy hệ số phụ cấp thâm niên nghề của cô giáo phó hiệu trưởng tăng so với hệ số tôi tính trên bảng lương và quyết định của Phòng Nội vụ huyện B. Khi tôi hỏi thì BHXH trả lời "đơn vị phải tính theo công thức: Hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung = (Hệ số lương + Phụ cấp chức vụ) x % Thâm niên vượt khung. Đây là công thức của BHXH Việt Nam viết trên phần mềm của ngành họ, áp dụng cho mọi cơ quan, tổ chức trên toàn quốc thì không thể họ tính sai, chỉ có đơn vị tính sai". Cụ thể, tôi tính cho cô phó hiệu trưởng là: 4,98 x 6% = 0,2988; BHXH tính: (4,98 + 0,35) x 6% = 0,3198. Xin lưu ý là công thức tính hệ số Phụ cấp thâm niên vượt khung này tôi được cấp trên chỉ và toàn huyện của tôi đều tính như vậy. Tôi liên hệ phòng Tài chính, phòng Giáo dục, phòng Nội vụ thì họ đều nói hồi nào giờ chỉ tính hệ số lương, không tính phụ cấp chức vụ và kêu tôi nghiên cứu Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ để biết rõ. Tôi tính sai hay BHXH tính sai? .

Xin chân thành cảm ơn công ty Luật Minh Khuê!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 04/2005/TT-BNV

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

2. Luật sư tư vấn:

* Theo điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

"1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời

gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu".

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại điểm a, điểm đ Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo là thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc tại cơ sở giáo dục công lập, thời gian này không bao gồm thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH.

Đối chiếu trong trường hợp của bạn, hiệu trưởng nơi bạn làm việc thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên hàng tháng. Tại có quy định Thông tư 04/2005/TT-BNV "2. Cách chi trả phụ cấp:Phụ cấp thâm niên vượt khung được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội." Như vậy thì có thể thấy trong quá trình tính hệ số lương vượt khung cần phải kết hợp với hệ số lương theo ngạch,hệ số phụ cấp chức vụ,thâm niên vượt khung và mức lương tối thiểu...Tuy nhiên căn cứ thông tin bạn cung cấp thì tại huyện của bạn chỉ tính hệ số lương, không tính phụ cấp chức vụ là sai với quy định tại Thông tư 04/2005/TT-BNV

* Về mức hưởng phục cấp thâm niên được quy định tại điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ

"Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

4. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

Mức tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo gạch, bậc cộng hẹ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt (khung nếu có) hiện hưởng x Mức lương tối thiểu chung do chính phủ quy định thừng thời kỳ x Mức phụ cấp thâm niên được hưởng.

Như vậy, bạn có thể áp dụng công thức như trên để có thể tính toán mức hưởng phụ cấp cho phù hợp và đảm bảo công bằng cho các giáo viên khác .

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê