Trong quyết đinh ghi : đã ký hợp đồng ở trường, và đóng bảo hiểm từ tháng 1/2009 để làm việc chính thức ở trường. Kể từ ngày 1/4/2015, hưởng bâc 2/9 hệ số 2,67; thời gian tăng lương lần sau được tính từ tháng 1/2013.

Thưa luật sư: như vậy em được tính thâm niên từ khi đóng bảo hiểm hay từ khi biên chế?

 

Trả lời

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXHcủa Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP  ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

 

II.GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ GD&ĐT - Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP như sau:

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

Khoản 3 Điều này hướng dẫn:

Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hằng tháng

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo ngạch,bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

Như vậy, thâm niên của bạn được tính từ ngày bạn  đi dạy và được đóng bảo hiểm, trong bạn nêu ra thì bạn được đóng bảo hiểm từ tháng 1/2009. Thâm niên của bạn được tính từ tháng 1/2009, tính đến thời điểm này thâm niên của bạn đã được hơn 6 năm.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?