1. Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần với người lao động?

Luật Minh Khuê cung cấp bài viết này nhằm mục đích giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng về phương pháp tính tiền bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

>> Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Cách tính mức hưởng bảo hiếm xã hội một lần của người lao động:

​Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: (Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc):

+ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

+ 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

+ Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

​​Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về BHXH bắt buộc, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính cụ thể bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định):

Mức BQTL = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó tiền lương để tính tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo hệ số điều chỉnh tại thời điểm ghi trong quyết định bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm. Hiện nay, việc xác định tiền lương tháng đóng BHXH dựa trên tiền lương ghi trên sổ bảo hiểm xã hội nhân với hệ số điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH theo các năm như sau:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Như vậy, để tính được số tiền BHXH mà mình được nhận khi rút bảo hiểm xã hội một lần, bạn cần xác định rõ thời điểm mình bắt đầu đóng BHXH để xác định số tháng mình hưởng, sau đó xác định mức bình quân tiền lương cho cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Bạn cũng cần lưu ý, tiền lương để làm căn cứ xác định mức bình quân tiền lương là tiền lương do người sử dụng lao động chi trả (làm căn cứ đóng BHXH) nhân với hệ số điều chỉnh tiền lương. Đây cũng chính là lý do bạn luôn được hưởng một khoản tiền bảo hiểm cao hơn so với mức mà bạn tính toán thông thường (hay còn gọi là trượt giá bảo hiểm).

2. Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần ?

Anh/chị cho em hỏi chút về chế độ hưởng BHXH một lần: Em đóng BHXH công ty cũ từ tháng 01/2014 đến tháng 03/2015 được 01 năm 02 tháng, công ty mới em đóng được từ tháng 10/2015 đến hết tháng 01/2017 em xin nghỉ việc là được 01 năm 03 tháng. Vậy tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của em là 02 năm 05 tháng. Anh/chị cho em hỏi sau thời gian nghỉ việc bao nhiêu lâu thì em được lãnh bảo hiểm xã hội một lần và tổng số tiền em được nhận là bao nhiêu?
Xin anh/chị giải đáp giúp em, em cảm ơn nhiều ạ!

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Về bảo hiểm xã hội một lần, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 8 như sau:

"Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; ..."

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn tham gia được 02 năm 05 tháng nên sẽ được làm tròn lên 2,5 năm vì khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn đều sau năm 2014 nên mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của bạn sẽ tương ứng với 05 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Sau 01 năm bạn nghỉ việc mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì có thể làm hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

3. Chưa đến ngày rút bảo hiểm xã hội một lần đi làm lại thì có được rút hay không ?

Chào luật sư, em muốn rút BHXH một lần mà chưa đến ngày rút. Hiện em vào công ty làm lại thì có rút BHXH được không ạ?
Chân thành cảm ơn luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc:

"b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;"

Trường hợp bạn của bạn sau khi nghỉ việc một năm chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nếu bạn tiếp tục đi làm tại nơi khác và được đóng BHXH thì thời gian 12 tháng này không được tính và phải tính lại từ ngày nghỉ việc không đóng BHXH ở công ty mới.

4. Tư vấn về việc lấy bảo hiểm xã hội một lần khi đi nước ngoài?

Thưa luật sư, em đang làm việc tại tỉnh Bình Dương, giờ em nghỉ không làm nữa và em về quê để đi nước ngoài. Vậy xin luật sư giải đáp giúp em là: em có thể lấy tiền bảo hiểm xã hội một lần tại nơi thường trú của em là tỉnh Hưng Yên và em có thể ủy quyền cho mẹ ruột của mình để làm thủ tục lấy bảo hiểm một lần không ạ?
Em xin chân thành cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần, theo đó, nếu sau một năm nghỉ việc mà bạn không tham gia bảo hiểm xã hội ở đâu nữa thì bạn có thể làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

trường hợp của bạn có thể giải quyết tại BHXH ở Hưng Yên, nơi bạn đang cư trú (có thể là thường trú hoặc tạm trú). Tuy nhiên, nếu bạn đi nước ngoài để định cư thì được rút BHXH một lần. Nếu bạn đi nước ngoài theo diện khác; lao động, du học, du lịch.. thì buộc phải đợi 12 tháng kể từ ngày nghỉ việc mới được rút BHXH một lần. Nếu đủ điều kiện rút trên luật không bắt buộc người tham gia BHXH phải đi trực tiếp nộp hồ sơ, do đó bạn có thể ủy quyền cho người nhà, người thân đi nộp hồ sơ.

Về hợp đồng ủy quyền bạn có thể tham khảo qua: Mẫu hợp đồng ủy quyền

5. Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp và hưởng BHXH một lần như thế nào ?

Chào luật sư Minh Khuê. Em có một vài thắc mắc về vấn đền bảo hiểm thất nghiệp, rất mong được luật sư giải đáp giúp em:

Câu hỏi 1: Em tham gia bảo hiểm từ tháng 09/2009 đến tháng 10/2014 là chấm dứt hợp đồng với công ty. Nhưng vì nhận hồ sơ bảo hiểm chậm và hồ sơ bị sai nên quá thời hạn 03 tháng. Do đó, theo quy định em sẽ không được nhận bảo hiểm thất nghiệp nữa. Vậy luật sư cho em hỏi, số tiền bảo hiểm thất nghiệp của em có được bảo lưu cho lần sau không? Và nếu bảo lưu thì có quy định trong thời gian bao lâu không ạ? Vì em có đọc được thông tin một trong những điều kiện được nhận bảo hiểm thất nghiệp như sau: "Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động". Theo em hiểu nội dung trên là nếu em nghỉ việc quá 02 năm mà chưa có việc làm để ký hợp đồng lao động mới thì số tiền bảo hiểm thất nghiệp của em sẽ bị mất và không được bảo lưu nữa đúng không ạ? Điển hình bây giờ là tháng 07.2016. Nếu đến hết tháng 10.2016 nếu em chưa tìm được việc làm thì em sẽ bị mất luôn phần tiền trợ cấp thất nghiệp kì trước mà em chưa lãnh phải không ạ, thưa luật sư?

Câu hỏi 2: Nếu em muốn nhận tiền bảo hiểm xã hội hết một lần vì em đã nghỉ việc quá 01 năm và hiện vẫn chưa ký hợp đồng lao động mới thì bảo hiểm thất nghiệp của em có được bảo lưu hay không thưa luật sư? Em vẫn chưa phân biệt được mối liên quan giữa bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội?

Xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Thứ nhất, bảo hiểm thất nghiệp:

Theo Điều 46 Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội: Luật việc làm quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp.

"1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp".

Về vấn đề đăng ký bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội, thì pháp luật quy định trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Tuy nhiên, kể từ năm 2014 cho đến thời điểm hiện nay, bạn chưa đi làm cho công ty nào mà bạn vẫn chưa đăng ký là đã quá thời hạn do pháp luật quy định, do đó, bạn không được đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa.

Về điều kiện hưởng tại Điều 49 Luật việc làm 2013, bao gồm các điều kiện sau:

- Tháng liền kề trước khi nghỉ việc đang đóng bảo hiểm thất nghiệp hoặc hưởng chế độ thai sản hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động;

- Chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối vớihợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hoặc Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

- Đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 03 tháng kể từ ngày chấmdứt hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, theo Khoản 3 và Khoản 4 Điều 53 Luật việc làm 2013 quy định:

"3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp".

Bạn không thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vì bạn vẫn chưa nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và cũng không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 Luật việc làm 2013. Chính vì vậy, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn vẫn được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện.

Thứ hai, bảo hiểm xã hội một lần.

Theo Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc hướng dẫnLuật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội Bảo hiểm xã hội một lần thì bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần vì sau một năm kể từ thời điểm bạn nghỉ việc bạn không tham gia bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, mối quan hệ giữa bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội.

Xét về cấu trúc hệ thống dù có những đặc thù, có khác biệt nhất định, nhưng Bảo hiểm thất nghiệp vẫn phải hoạt động theo cơ chế chung, trong khuôn khổ chung của hệ thống Bảo hiểm xã hội quốc gia.

Xét về hệ quả tài chính: Bảo hiểm thất nghiệp, thì một trong những điều kiện tiên quyết là phải có đóng góp bảo hiểm. Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là một quỹ thành phần trong quỹ BHXH.

Hệ quả xã hội: mục đích cuối cùng và cơ bản của Bảo hiểm thất nghiệp và BHXH là đảm bảo cho người lao động và gia đình họ trước những “rủi ro xã hội”, có được cuộc sống an lành. Nếu như hệ thống BHTN thực hiện tốt chức năng bảo đảm thu nhập, thay thế cho người lao động khi họ bị mất khoản thu nhập từ lao động do bị thất nghiệp, thì nhà nước và cộng đồng giảm thiểu được những chi phí về tài chính và chi phí xã hội để khắc phục những hậu quả do thất nghiệp gây ra.

Ở một số quốc gia khác, trong đó có Việt nam, dù không tách riêng, nhưng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là một quỹ thành phần thuộc quỹ BHXH. Trong quá trình thực hiện có sự gắn kết giữa các cơ quan BHXH và cơ quan lao động. Các cơ quan lao động tổ chức đăng ký, theo dõi thất nghiệp và tổ chức dạy nghề, chuyển nghề cho người lao động; các cơ quan BHXH tổ chức chi trả trợ cấp BHXH. Điều này càng cho thấy tính phong phú, tính đa dạng và tính phức tạp của hệ thống BHXH trong nền kinh tế thị trường.

6. Phải làm đơn bảo hiểm xã hội một lần ở đâu ?

Xin cho em hỏi: Lúc trước em có làm ở quận Bình Tân, nhưng em ở quận 5, vậy thì em phải nộp sổ BHXH ở đâu? Em nghỉ ngày 21/04/2015 vậy thì đúng tới ngày 21/04/2016 em phải đi nộp sổ, nếu trễ thì trên BHXH có làm khó dễ mình không? Và mình phải xin đơn hưởng BHXH một lần ở đâu?
Mong luật sư trả lời giúp em, xin cảm ơn luật sư nhiều!

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao đông trực tuyến: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần, theo đó, nếu sau một năm nghỉ việc mà bạn không tham gia bảo hiểm xã hội ở đâu nữa thì bạn có thể làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, theo Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về giải quyết bảo hiểm xã hội một lần:

"3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm bạn đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn phải nộp hồ sơ để yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết, nếu quá thời gian trên, cơ quan bảo hiểm sẽ từ chối đơn của bạn vì đã quá thời hạn cho phép. Tuy nhiên, trên tình hình thực tế, hầu hết các cơ quan bảo hiểm đều nhận đơn yêu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần tính từ thời điểm đủ 01 năm sau khi nghỉ việc mà không tham gia bảo hiểm xã hội nữa.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật bảo hiểm xã hội- Công ty luật Minh Khuê