Luat Minh Khue

chế độ bảo hiểm xã hội

chế độ bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chế độ bảo hiểm xã hội

Hỏi về chế độ bảo hiểm thai sản khi doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động ?

Hỏi về chế độ bảo hiểm thai sản khi doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động ?
Kính chào Luật sư! Tôi có một số câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Từ năm 2007 tôi làm việc tại công ty A và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ đến tháng 10 năm 2011 thì nghỉ việc. Nhưng vì công ty A chỉ mới đóng tiền bảo hiểm cho Bảo hiểm xã hội đến tháng 6 năm 2010 nên không chốt sổ cho tôi được.

Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp 32 năm và chế độ hưởng bảo hiểm xã hội ?

Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp 32 năm và chế độ hưởng bảo hiểm xã hội ?
Hiện nay tôi đã tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp được 32 năm, đến ngày 31/7/2017 tôi đến tuổi nghỉ hưu. Tôi đang có ý định xin thôi việc tại doanh này vào ngày 01/01/2017 để chuyển sang cơ quan khác tiếp tục làm cho đến ngày nghỉ hưu. Khi xin thôi việc như vậy, tôi sẽ được hưởng những khoản nào theo quy định hiện hành và cách tính ra sao.

Công ty không đóng bảo hiểm đúng quy định

Công ty không đóng bảo hiểm đúng quy định
Kính gửi Luật sư. Mới đây, tôi có nhận lời làm việc cho 1 công ty tư nhân với vị trí trưởng phòng Hành chính nhân sự, thử việc thời hạn 02 tháng từ 15/4/2015- 14/6/2015. Tôi đuợc ký hợp đồng lao động chính thức từ 15/6/2015-15/6/2016 với vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự như ban đầu.

Yêu cầu làm việc trong thời gian nghỉ hưởng thai sản

Yêu cầu làm việc trong thời gian nghỉ hưởng thai sản
Tôi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng (đang nghỉ thai sản 6 tháng - đã nghỉ được 3 tháng rồi) thì cơ quan có Hợp đồng với tôi trên sự thỏa thuận của 2 bên về lương - các điều kiện làm việc khác..., yêu cầu tôi tiếp tục làm việc. Như vậy tôi và người đứng đầu cơ quan tôi có vi phạm Luật lao động hay Luật gì không?