Mong luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề trên. Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuê của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc của mình tới công ty luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin chị cung cấp xin tư vấn cho chị như sau.

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nội dung phân tích.

Tại Điều 19 thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về việc xuất hóa đơn cho lần mua hàng hóa vượt quá số dòng trên hóa đơn như sau.

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (Mẫu số: 13-1/BK-TNCN)

"Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:...

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

>> Xem thêm:  Chi phí hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được trừ khi tính thuế TNDN

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. (Tham khảo:
Mẫu bảng kê mua hàng)

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định."

Vậy với trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào nhiều hơn số dòng hóa đơn công ty chị đã sử lý bằng cách lập bảng kê là đúng với quy định của pháp luật, trường hợp công ty chị lập bảng kê nhưng trong quá trình chị lập đã gộp các mặt hàng có mức thuế suất khác nhau và viết gộp vào 1 hóa đơn dẫn tới việc sai hóa đơn. vậy tại điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC thì chị có thể xử lý về trường hợp sai hóa đơn của chị như sau:

"Điều 20: Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này."

Vậy hóa đơn chị viết sai đang được quy định tại khoản 2 điều 20 chị có thể sử lý bằng cách hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai, riêng đối với với trường hợp của chị thì phải thu hồi hóa đơn kèm theo số bảng kê mua hàng, trên biên bản thu hồi phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn và bảng kê hàng hóa. Người bán hàng sau khi thu hồi được hóa đơn viết sau tiến hành gạch chéo và lưu tại công ty và tiến hành xuất hóa đơn khách cho bên bán đúng theo quy định.

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ?

Trên đây là những quan điểm tư vấn từ phía luật sư với những thắc mắc của chị, cảm ơn chị đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê.

Trân Trọng./.

Bộ phanaj tư vấn pháp luật thuế

>> Xem thêm:  Mua phải hóa đơn của công ty có dấu hiệu bỏ trốn - Xử lý như thế nào?