Khi con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chẩm dứt việc nuôi con nuôi; con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi; cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi; vi phạm quy định tại Điều 13 Luật nuôi con nuôi (như lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em; giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi; phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi; lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân sổ; lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu sổ để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước; ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi; lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc). Theo Điều 25 Luật nuôi con nuôi năm 2014 thì cha mẹ nuôi, con nuôi đã thành niên, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi, cơ quan lao động, thương binh và xã hội, hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu tòa án chẩm dứt việc nuôi con nuôi.

Đơn yêu cầu tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi phải có đủ các nội dung của đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự. Người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn yêu cầu các chứng cứ, tài liệu như quyết định công nhận nuôi con nuôi, giấy khai sinh của người con nuôi, bản án của tòa án về một trong các tội của cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi theo các điều 151, 152 Bộ luật hình sự, giấy tờ chứng minh tài sản của người con nuôi ...

Khi giải quyết việc chấm dứt việc nuôi con nuôi, nếu các bên thoả thuận được về tài sản thì tòa án công nhận, thoả thuận đó. Nếu có tranh chấp về tài sản các đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp về tài sản theo thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Nếu người con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có khả năng để tự nuôi mình thì trong quyết định về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi, tòa án phải xác định rõ cha, mẹ đẻ hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức trông nom, nuôi dưỡng người con đó.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê