1. Quy định về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi cụ thể như sau:

Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi:

Khi con nuôi đã đạt đến tuổi trưởng thành và cả cha mẹ nuôi lẫn con nuôi đều đồng thuận, việc nuôi con nuôi có thể được chấm dứt theo ý muốn tự nguyện của các bên liên quan.

- Con nuôi bị kết án về các tội nghiêm trọng đối với cha mẹ nuôi:

Trong trường hợp con nuôi bị kết án vì các tội danh như cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi, hoặc có hành vi ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi. Ngoài ra, nếu con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi, việc nuôi con nuôi cũng có thể bị chấm dứt.

- Cha mẹ nuôi bị kết án về các tội nghiêm trọng đối với con nuôi:

Nếu cha mẹ nuôi bị kết án về các tội danh như cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi, hoặc có hành vi ngược đãi, hành hạ con nuôi, việc nuôi con nuôi sẽ bị chấm dứt để bảo vệ quyền lợi và an toàn của con nuôi.

- Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi 2010 bao gồm:

+ Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em.

+ Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.

+ Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.

+ Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số.

+ Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.

+ Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.

+ Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Bất kỳ hành vi nào vi phạm các quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con 2010 cũng sẽ dẫn đến việc chấm dứt việc nuôi con nuôi. Điều này bao gồm các hành vi vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi, cũng như các điều kiện và thủ tục pháp lý liên quan đến việc nuôi con nuôi.

2. Cha mẹ nuôi bị kết án về tội gì sẽ là căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi?

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi cụ thể như sau:

Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi:

Khi con nuôi đã đạt đến tuổi trưởng thành và cả cha mẹ nuôi lẫn con nuôi đều đồng thuận, việc nuôi con nuôi có thể được chấm dứt theo ý muốn tự nguyện của các bên liên quan. Đây là trường hợp mà cả hai bên đều cảm thấy việc duy trì quan hệ nuôi con nuôi không còn cần thiết và quyết định chấm dứt một cách tự nguyện.

Con nuôi bị kết án về các tội nghiêm trọng đối với cha mẹ nuôi:

Trong trường hợp con nuôi bị kết án vì các tội danh như cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi, hoặc có hành vi ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi. Ngoài ra, nếu con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi, việc nuôi con nuôi cũng có thể bị chấm dứt. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi và an toàn của cha mẹ nuôi trước những hành vi vi phạm nghiêm trọng từ phía con nuôi.

Cha mẹ nuôi bị kết án về các tội nghiêm trọng đối với con nuôi:

Nếu cha mẹ nuôi bị kết án về các tội danh như cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi, hoặc có hành vi ngược đãi, hành hạ con nuôi, việc nuôi con nuôi sẽ bị chấm dứt để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của con nuôi. Điều này đảm bảo rằng con nuôi không phải chịu đựng các hành vi bạo lực hoặc ngược đãi từ phía cha mẹ nuôi.

Vi phạm các hành vi bị cấm theo luật:

- Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em.

- Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.

- Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.

- Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số.

- Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.

- Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.

- Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Như vậy, nếu cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi, hoặc có hành vi ngược đãi, hành hạ con nuôi, thì đây sẽ là căn cứ để chấm dứt việc nuôi con nuôi. Việc chấm dứt nuôi con nuôi không chỉ bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho các bên liên quan mà còn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình nuôi con nuôi.

3. Quy trình và thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi khi cha mẹ nuôi bị kết án

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 và điểm l khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, việc chấm dứt nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cha mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, làm việc. Quy trình này được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Người yêu cầu cần nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cha mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, làm việc. Đơn yêu cầu phải tuân thủ các quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, bao gồm các nội dung chính sau:

- Ngày, tháng, năm làm đơn.

- Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự.

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu.

- Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết, lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu.

- Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết (nếu có).

- Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

- Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Bước 2: Mở phiên tòa giải quyết việc dân sự

Sau khi nhận đơn, Tòa án sẽ mở phiên tòa để giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi. Quyết định của Tòa án về việc này sẽ được ra dựa trên căn cứ pháp lý và các bằng chứng, lý lẽ mà các bên liên quan cung cấp. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự phải nộp lệ phí, án phí theo quy định của pháp luật. Phiên tòa sẽ xem xét toàn diện các yếu tố và đưa ra quyết định phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Bước 3: Kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án (nếu có)

Trong trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi hoặc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định của Tòa án về việc chấm dứt nuôi con nuôi, họ có quyền kháng cáo hoặc kháng nghị quyết định này. Nếu không có kháng cáo hoặc kháng nghị, quyết định của Tòa án sẽ có hiệu lực pháp luật sau khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Quyết định này sau khi có hiệu lực sẽ được thực thi theo quy định, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục chấm dứt việc nhận nuôi con nuôi mới nhất

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Cha mẹ nuôi bị kết án về tội gì sẽ là căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất