1. Quy định về nhắn tin, gọi điện quảng cáo khi không được người nhận đồng ý

Thông điệp quảng cáo thông qua tin nhắn và cuộc gọi điện thoại được định nghĩa là việc giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, hoặc dịch vụ với mục đích tạo ra lợi nhuận. Đối tượng của thông điệp này có thể là công chúng, doanh nghiệp, hoặc cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, và dịch vụ. Các loại thông điệp rác bao gồm:

+ Tin nhắn rác: Tin nhắn quảng cáo không có sự đồng ý trước: Thông điệp quảng cáo được gửi mà không có sự đồng ý trước từ người nhận, hoặc vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo theo Nghị định hiện hành. Tin nhắn vi phạm nội dung cấm: Tin nhắn quảng cáo chứa nội dung vi phạm các quy định được quy định tại Điều 9 của Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Điều 12 của Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Điều 12 của Luật Viễn thông 2009, Điều 8 của Luật Quảng cáo năm 2012, Điều 7 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, và Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018.

+ Cuộc gọi rác: Cuộc gọi quảng cáo không có sự đồng ý trước: Cuộc gọi điện thoại quảng cáo được thực hiện mà không có sự đồng ý trước từ người nhận, hoặc vi phạm các quy định về cuộc gọi quảng cáo theo Nghị định hiện hành. Cuộc gọi vi phạm nội dung cấm: Cuộc gọi quảng cáo chứa nội dung vi phạm các quy định được quy định tại Điều 9 của Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Điều 12 của Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Điều 12 của Luật Viễn thông năm 2009, Điều 8 của Luật Quảng cáo năm 2012, Điều 7 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, và Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018.

2. Cấm nhắn tin, gọi điện quảng cáo khi không được người nhận đồng ý

Theo khoản 2 Điều 11 của Nghị định 91/2020/NĐ-CP, trách nhiệm của người quảng cáo được quy định như sau:

+ Phương thức gửi quảng cáo: Người quảng cáo chỉ có thể gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, và cuộc gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi đã được sự đồng ý trước từ phía người sử dụng. Sự đồng ý này có thể được thực hiện thông qua các phương tiện sau đây: Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và chỉ một lần duy nhất. Khai báo và xác nhận qua mẫu đăng ký trên giấy in, cổng/trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, hoặc mạng xã hội của người quảng cáo. Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của người quảng cáo để đăng ký. Sử dụng phần mềm hỗ trợ để đăng ký nhận quảng cáo.

+ Tình huống từ chối hoặc không phản hồi: Trong trường hợp người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không phản hồi sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại của người đó.

+ Yêu cầu từ chối sau sự đồng ý trước: Trong trường hợp người sử dụng đã đồng ý nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, và cuộc gọi điện thoại quảng cáo nhưng sau đó có yêu cầu từ chối, người quảng cáo phải ngừng gửi quảng cáo đến người sử dụng đó.

Bên cạnh đó, Điều 13 Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo được xác định như sau:

+ Danh sách không quảng cáo và sự từ chối của người sử dụng: Không được gửi tin nhắn quảng cáo hoặc cuộc gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại được liệt kê trong Danh sách không quảng cáo, theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này, hoặc khi người sử dụng đã từ chối nhận quảng cáo trước đó.

+ Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên: Đối với quảng cáo qua tin nhắn và số điện thoại không nằm trong Danh sách không quảng cáo, người quảng cáo chỉ được gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo một lần duy nhất. Chi tiết về quy định này được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

+ Từ chối và giới hạn số lượng: Nếu người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không phản hồi sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, người quảng cáo không được gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc bất kỳ tin nhắn quảng cáo nào khác đến số điện thoại đó. Mỗi người quảng cáo không được gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo, 03 thư điện tử quảng cáo, và 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong 24 giờ, trừ khi có thỏa thuận khác với người sử dụng.

+ Thời gian gửi và nội dung phù hợp: Tin nhắn quảng cáo chỉ được gửi trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, còn cuộc gọi điện thoại quảng cáo chỉ được thực hiện từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, trừ khi có thỏa thuận khác với người sử dụng. Nội dung quảng cáo phải tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo. Những quy định như vậy thường được thiết lập để bảo vệ người tiếp nhận khỏi làm phiền vào các thời điểm không mong muốn.

+ Tên định danh và cấp phép sử dụng số điện thoại: Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo và thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh. Số điện thoại không được sử dụng để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo mà không có sự cấp phép. Điều này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người tiếp nhận và giảm làm phiền họ với tin nhắn hoặc cuộc gọi không mong muốn. Ngoài ra, việc sử dụng tên định danh và có sự cấp phép cũng có thể là một biện pháp để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các chiến dịch quảng cáo.

3. Mức xử phạt khi nhắn tin, gọi điện quảng cáo khi không được người nhận đồng ý

Dựa trên quy định của Điều 32 Nghị định 91/2020/NĐ-CP, các hành vi vi phạm liên quan đến tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo sẽ bị xử lý như sau:

+ Phạt tiền đối với gọi điện thoại quảng cáo không được sự đồng ý: Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng mà chưa có sự đồng ý rõ ràng từ phía họ hoặc gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

+ Phạt tiền đối với việc thực hiện quá một cuộc gọi quảng cáo trong 24 giờ, ngoài giờ quy định và không kiểm tra sự đồng ý: Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng, gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, không kiểm tra sự đồng ý rõ ràng khi gửi tin nhắn, thư điện tử hoặc cuộc gọi quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

+ Phạt tiền đối với việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định: Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không tuân thủ quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoặc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

+ Phạt tiền đối với gửi tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo đến số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo: Gửi tin nhắn quảng cáo hoặc thực hiện cuộc gọi quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Mức phạt áp dụng cho tổ chức vi phạm, và nếu là cá nhân vi phạm, sẽ áp dụng mức phạt bằng 1/2 mức phạt của tổ chức. Có thể thấy, Nghị định 91/2020/NĐ-CP được ra đời nhằm ngăn chặn hiện tượng làm phiền bằng tin nhắn, thư điện tử, và cuộc gọi quảng cáo, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Các hành vi vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Nếu có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này hay gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào khác cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp nhanh chóng. Trân trọng!