Người gửi: LN

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật dân sự, tố tụng dân sự, Gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào Bạn, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Công dân có quyền được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín. Hiến pháp năm 2013 đã quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm". Bộ luật Dân sự năm 2005 tại Điều 37 cũng quy định: "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ". 

Theo như thông tin của bạn thì chị của bạn bị vợ của đồng nghiệp nhắn tin hăm dọa, nhục mạ, như vậy là có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, hành vi của người vợ của đồng nghiệp của chị bạn chỉ dừng lại ở mức độ là gửi những tin nhắn mà chưa có những hành vi thực tế chẳng hạn như xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị bạn nơi công cộng, bôi nhọ danh dự tại nơi làm việc, xúc phạm trên mạng xã hội... Những hành vi của vợ của đồng nghiệp của chị bạn chưa gây ra thiệt hại thực tế cho chị của bạn, cũng chưa cấu thành tội làm nhục người khác hay vu khống theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (Luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009). Vì vậy, trong trường hợp này, khi hành vi của vợ của đồng nghiệp của chị bạn chỉ dừng lại ở mức này, bạn không có cơ sở để yêu cầu bồi thường thiệt hại, cũng không có cơ sở để khởi kiện người đó. 

Trường hợp của chị bạn, chị bạn có thể tự mình hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan công an) yêu cầu người đó chấm dứt hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê