1. Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Theo quy định hiện nay về pháp lệnh dân số, trường hợp công chức, viên chức là Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị kỷ luật Đảng theo quy định, theo quy định của Đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng thì phải xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, đoàn thể và ngược lại.

Vậy cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình sinh con thứ 3 trở lên thì có bị xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể không? Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: NN

>> Luật sư tư vấn pháp luật về sinh con thứ ba gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Trước hết, trong một số trường hợp đặc biệt, được quy định tại Nghị định số 20/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dân số ngày 21 tháng 01 năm 2003 (Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008) thì có một số trường hợp được coi là không vi phạm quy định việc sinh một hoặc hai con như sau:

“Điều 2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.”

Như vậy, nếu rơi vào các trường hợp trên công chức, viên chức nhà nước mà sinh con thứ ba không bị coi là vi phạm quy định của Pháp lệnh dân số.

Trước đây,Nghị định 114/2006/NĐ-CP có quy định về việc xử lý kỷluật trong trường hợp sinh con thứ ba tại khoản 2 Điều 2 như sau:

“Đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức. Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú."

Tuy nhiên, khi Nghị định 176//2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực kể từ 31/12/2013 ra đời đã không đề cập gì đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa.

Mặt khác, trongQuy định 102- QĐ/TW xử lý kỷ luật đảng viên ngày 15 tháng 11 năm 2017, khoản 6 Điều 2 có quy định:

"6- Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Khi các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội đình chỉ công tác, khởi tố bị can hoặc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó biết. Chậm nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng."

"Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật", do đó "xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, đoàn thể" không chỉ áp dụng đối với Đảng viên mà còn áp dụng với các đối tượng không phải Đảng viên. Theo đó, hình thức xử lý cụ thể đối với cán bộ, công chức vi phạm được thực hiện theo Thông tư của Bộ, Ngành hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của UBND tỉnh nơi cán bộ, công chức đó công tác.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình sinh con thứ 3 trở lên thì có thể bị xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể tùy theo quy định nơi họ công tác và làm việc. Xem ngay: Quy định của pháp luật về vấn đề sinh con thứ 3 đối với công chức, viên chức?

 

2. Viên chức sinh con thứ ba bị xếp loại là không hoàn nhiệm vụ thì có đúng không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Viên chức sinh con thứ ba bị xếp loại gì ạ? Xếp loại là không hoàn nhiệm vụ thì có đúng không? Cảm ơn!

- Giang -

Trả lời:

- Vấn đề về quy định xếp loại viên chức được căn cứ theo quy định Điều 42 Luật viên chức 2010 thì hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại như sau:

Thứ nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Thứ hai, hoàn thành tốt nhiệm vụ,

Thứ ba, hoàn thành nhiệm vụ;

Thứ tư, không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy về phân loại viên chức có 4 loại như trên.

Để hiểu rõ hơn về trường hợp viên chức bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 28 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về tiêu chí phân loại

- Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. thay cho nghị định 114/2006/NĐ- CP( nghị định này đã hết hiệu lực)

Như vậy, hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc sinh con thứ ba thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đối với công việc. Tuy nhiên về vấn đề xử lý đối với trường hợp sinh con thứ ba còn phải căn cứ vào việc: nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị bạn có xử phạt về hành vi sinh con thứ ba. Vì vậy, bạn cần xem lại nội quy của cơ quan mình xem có quy định về vấn đề xử phạt viên chức sinh con thứ 3 hay không

>> Tham khảo thêm: Viên chức sinh con thứ 3 thì có bị ảnh hưởng gì không?

 

3. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?

- Nguyễn Thị Nguyệt -

Trả lời:  

Căn cứ Điều 28 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; quy định như sau về tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

“Điều 28. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.”

>> Tham khảo: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất 

 

4. Công chức sinh con thứ 3 có bị xử lý kỷ luật không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hai vợ chồng tôi đều là công chức. Hiện tại, sinh con thứ 3 thì kỷ luật người chồng hay vợ hay cả hai? Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật Hành chính trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, Pháp lệnh dân số 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản thì hiện nay quy định xử phạt về việc sinh con thứ ba đã bị bãi bỏ, chỉ còn áp dụng đối với Đảng viên và công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính. Do bạn không nêu rõ bạn có là Đảng viên hay có là công chức thuộc Bộ Tài chính hay không nên chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn. Bạn có thể tham khảo quy định sau để biết được quy định xử phạt.

Trường hợp bạn là Đảng viên, theo Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW, bạn sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 

>> Bài viết tham khảo thêm: Ly hôn khi là đảng viên dự bị? Sinh con thứ ba có còn bị kỷ luật theo quy định mới?

 

5. Viên chức có được sinh con thứ ba?

Thưa Luật sư! Tôi là viên chức giáo viên. Sinh con thứ ba và bị phạt chậm 06 tháng không tăng lương như vậy có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 176/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

"2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:

a) Vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS;

b) Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh;

c) Vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

d) Vi phạm các quy định về bảo hiểm y tế;

đ) Vi phạm các quy định về dân số."

Trước đây, khi thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nhà nước có chủ trương cấm sinh con thứ 3 đối với công nhân viên chức. Nếu sinh con thứ 3 thì sẽ chịu xử phạt hành chính. Nhưng khi Nghị định 176/2013/NĐ-CP hiện đang có hiệu lực đã không đề cập gì đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa. Điều này có nghĩa là pháp luật hiện tại không cấm việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra nên cần tham khảo nội quy tại cơ quan người sinh con thứ ba đang làm việc. Vì vậy, bạn cần xem lại nội quy của cơ quan mình xem có quy định về vấn đề xử phạt viên chức sinh con thứ 3 hay không.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.