Cầu cảng làm hàng lâm sản (Forest products terminal) là cầu cảng chuyên dụng, với nhiều loại phương tiện, thiết bị chuyên dùng để bốc dỡ, lưu kho, lun bãi, vận chuyển các loại lâm sản khác nhau, tùy theo tính chất, đặc điểm của sản phẩm. Lâm sản ở đây chủ yếu dưới dạng tấm, mảnh (như gỗ dán, gỗ miếng...), giấy cuộn, giấy cắt sẵn đóng trong pa-lét, gỗ xẻ, gỗ thanh, gỗ đóng kiện, gỗ cây, bột giấy đóng kiện. Một số loại gỗ đóng kiện có thể để ngoài trời nhưng nhiều loại gỗ khác do dễ bị ảnh hưởng của thời tiết nên phải để nơi có mái che; có loại còn phải để trong kho có hệ thống kiểm soát độ ẩm. Để di chuyển hàng hóa, người ta dùng các loại xe nâng hàng khác nhau tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của sản phẩm, như loại cần có thiết bị ngoạm hay kẹp (cặp chặt) chuyên dụng để giữ các cuộn giấy hoặc loại có “càng” để nâng các pa-lét hay kiện giấy...