Luật sư tư vấn về chủ đề "lâm sản"

lâm sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lâm sản.

Mua bán trái phép lâm sản bị xử lý như thế nào?

Mua bán trái phép lâm sản bị xử lý như thế nào?
Lâm sản đã chế biến là lâm sản được tác động bởi các loại công cụ, thiết bị làm thay đổi hình dạng, kích thước ban đầu, bao gồm cả gỗ lạng, gỗ bóc, dăm gỗ, than hầm, than hoa và sản phẩm của chúng. Lâm sản đã qua chế biến sẽ đem lại giá trị cao hơn cho người khai thác.