1. Quy định  về điều kiện để trở thành viên chức

Theo Điều 22 Luật Viên chức 2010, để đăng ký dự tuyển viên chức, người dân cần phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

- Đầu tiên, người đăng ký phải có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam.

- Thứ hai, người đăng ký phải đủ 18 tuổi trở lên, tuy nhiên trong một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đối với những trường hợp này, người đăng ký phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

- Điều kiện thứ ba, người đăng ký cần phải có đơn đăng ký dự tuyển.

- Điều kiện thứ tư, người đăng ký cần có lý lịch rõ ràng.

- Điều kiện thứ năm, người đăng ký cần có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

- Điều kiện thứ sáu, người đăng ký cần đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Cuối cùng, người đăng ký phải đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định, tuy nhiên không được trái với quy định của pháp luật.

Ngoài những điều kiện để đăng ký dự tuyển viên chức, Điều 22 Luật Viên chức cũng quy định những trường hợp không được đăng ký dự tuyển. Đó là những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Những người bị kết án tù, cai tù, bị tuyên truyền, tẩy chay hoặc từ chối gia nhập tổ chức đoàn thể của Đảng và Nhà nước, cũng không được đăng ký dự tuyển viên chức.

Nếu một người muốn đăng ký dự tuyển viên chức và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì phải nộp đơn đăng ký dự tuyển cùng với các giấy tờ liên quan tới phòng Tổ chức và Nhân sự của đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng. Sau đó, phòng Tổ chức và Nhân sự sẽ tiến hành xét tuyển và chọn người phù hợp để đưa ra quyết định tuyển dụng. Tuy nhiên, việc đăng ký dự tuyển viên chức chỉ là điều kiện cơ bản, người đó phải trải qua quá trình tuyển dụng và được chọn vào vị trí công việc cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập để trở thành viên chức. Để được xét tuyển, người đăng ký phải vượt qua các bài kiểm tra, phỏng vấn, đánh giá năng lực và đánh giá thực tế công việc để chứng tỏ mình đủ năng lực và phù hợp với vị trí công việc đó

 

2. Thông báo tuyển dụng viên chức xem được ở đâu?

Căn cứ vào Điều 3 của Thông tư 15/2012/TT-BNV (đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 3 của Thông tư 03/2019/TT-BNV) về quy định về thông báo tuyển dụng viên chức, các cơ quan và đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải công bố thông báo tuyển dụng trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và đồng thời đăng tải trên trang điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

Nội dung thông báo tuyển dụng phải bao gồm tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng viên chức cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký, số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển, thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung thông báo tuyển dụng, các cơ quan và đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tiến hành công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định. 

 

3. Tại sao cần ra đề thi, câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức ?

Ra đề thi, câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức là cách để đánh giá kiến thức, năng lực và kỹ năng của những người muốn trở thành viên chức hoặc các viên chức đang hoạt động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước. Điều này giúp đảm bảo rằng các viên chức đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và đảm bảo tính chuyên nghiệp. Ngoài ra, ra đề thi, câu hỏi trắc nghiệm cũng giúp các cơ quan, đơn vị có thể đánh giá chính xác khả năng và năng lực của ứng viên hoặc nhân viên trong việc sử dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Điều này đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình tuyển dụng, đánh giá và thăng tiến viên chức.

Đồng thời, ra đề thi, câu hỏi trắc nghiệm cũng giúp các viên chức nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình thông qua việc chuẩn bị và ôn tập cho các kỳ thi hoặc đánh giá chuyên môn định kỳ. Việc này giúp các viên chức nâng cao chất lượng công việc, tăng khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và đất nước. Thêm vào đó, đề thi và câu hỏi trắc nghiệm còn giúp cho các ứng viên có thể tự kiểm tra kiến thức của mình về lĩnh vực luật viên chức trước khi tham gia kỳ thi chính thức. Điều này giúp họ có thể nắm bắt được những khuyết điểm, hạn chế của mình trong kiến thức về lĩnh vực này và cải thiện kịp thời trước khi kỳ thi diễn ra. 

Việc có đề thi và câu hỏi trắc nghiệm cũng đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng quy định trong quá trình tuyển dụng viên chức. Qua đó, các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên năng lực thực tế và kiến thức chuyên môn của mình, chứ không phải thông qua mối quan hệ, sự giới thiệu hay các yếu tố khác không liên quan đến kỹ năng và năng lực chuyên môn.Trong tổng thể, việc ra đề thi và câu hỏi trắc nghiệm là cần thiết và có ích trong quá trình tuyển dụng viên chức. Nó giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển dụng, đồng thời cũng giúp các ứng viên có thể tự kiểm tra và nâng cao kiến thức chuyên môn của mình.

 

4. Đề thi, câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức mới nhất

>>> tải ngay: Đề thi, câu hỏi trắc nghiêmj luật viên chức mới nhất

Dưới đây là một vài câu tham khảo mà công ty Luật Minh khuê gửi đến quý khách hàng:

Câu 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức:

A. Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng viên chức

B. Luật này quy định về viên chức; nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp.

C. Luật này quy định về việc tuyển dụng viên chức, quyền của viên chức

D. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

>>> Đáp án: D

Câu 2: Viên chức là gì?

A. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

B. Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

C. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lâp.

D. Viên chức là công dân Việt Nam, làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

>>> Đáp án: A

Câu 3: Viên chức quản lý là gì?

A. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp quản lý.

B. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức.

C. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp quản lý.

D. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp quản lý.

>> Đáp án: D

Quý khách có nhu cầu có thể tham khảo thêm nội dung bài viết sau đây của Luật Minh Khuê: Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức 

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng công ty chúng tôi.