1. Đơn phương chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục thông báo bằng điện thoại?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 99/2011/NĐ-CP thì có một số khái niệm quan trọng trong lĩnh vực giao kết và thực hiện hợp đồng. Điều này sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và minh bạch trong quy định.

- Hợp đồng giao kết từ xa được xác định như một hiệp ước hợp pháp giữa người tiêu dùng và tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử hoặc điện thoại. Điều này bao gồm mọi thỏa thuận được thực hiện mà không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bên.

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục không chỉ đơn giản là một hiệp ước có thời hạn kéo dài từ ba (03) tháng trở lên, mà còn bao gồm những thỏa thuận mà thời hạn không được xác định trước. Điều này mở rộng phạm vi của hợp đồng này để bao gồm cả những trường hợp mà thời gian cung cấp dịch vụ không rõ ràng từ đầu.

- Khái niệm bán hàng tận cửa không chỉ giới hạn trong việc tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh bán hàng hóa tại nơi ở hoặc nơi làm việc của người tiêu dùng. Đây là một hình thức chuyển đổi mua sắm truyền thống, nơi sự thuận tiện và linh hoạt được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là khi người tiêu dùng có thể trải nghiệm sản phẩm trước khi mua và đặc biệt hữu ích trong các tình huống đặc biệt.

Cùng với đó, tại Điều 18 Nghị định 99/2011/NĐ-CP thì trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên, người tiêu dùng đều được quyền chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục một cách đơn phương vào bất kỳ thời điểm nào mà họ mong muốn, và việc thông báo về quyết định này phải được thực hiện bằng văn bản và được gửi đến tổ chức hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ.

Trong tình huống người tiêu dùng quyết định chấm dứt hợp đồng, họ sẽ chỉ phải chi trả phí hoặc giá trị tương ứng với phần dịch vụ đã sử dụng cho đến thời điểm chấm dứt. Điều này tạo ra sự công bằng và minh bạch, đồng thời khuyến khích sự linh hoạt trong quá trình chấm dứt hợp đồng và giữ cho quy trình thanh toán trở nên công bằng, đặc biệt là đối với người tiêu dùng. Theo quy định đặt ra, quyền của người tiêu dùng trong việc chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ là tuyệt đối, cho phép họ thực hiện quyết định này bất kỳ lúc nào mà họ mong muốn. Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình này, việc thông báo về quyết định chấm dứt phải được thực hiện thông qua hình thức văn bản.

Quan trọng hơn nữa, việc này phải được thực hiện bằng cách gửi thông báo trực tiếp đến đơn vị cung cấp dịch vụ liên tục. Điều này không chỉ làm tăng tính chính xác và độ minh bạch của thông báo, mà còn giúp tạo ra một kênh giao tiếp chặt chẽ giữa người tiêu dùng và đơn vị cung cấp dịch vụ. Việc xác nhận thông báo bằng văn bản cũng đặt ra một tiêu chuẩn chất lượng cao và tạo điều kiện cho việc theo dõi đúng đắn của quá trình chấm dứt hợp đồng. Điều này đồng thời cũng thể hiện cam kết của cả hai bên đối với sự công bằng và sự hiểu biết trong quan hệ hợp đồng của họ.

 

2. Phạt đơn vị cung cấp dịch vụ liên tục cản trở người tiêu dùng chấm dứt hợp đồng?

Tại Điều 54 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định các biện pháp trừng phạt và khắc phục hậu quả đối với thương nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ liên tục đến người tiêu dùng đều được xác định một cách rõ ràng và chi tiết để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Việc áp đặt mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng là một biện pháp đáng chú ý nhằm đối phó với các hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên tục.

Trong số các hành vi bị phạt, từ chối hoặc gây cản trở người tiêu dùng chấm dứt hợp đồng theo quy định (điểm g) và buộc người tiêu dùng phải thanh toán chi phí đối với phần dịch vụ chưa sử dụng (điểm h) đều là những hành động mà quy định đang chặt chẽ giám sát. Điều này không chỉ đảm bảo tính công bằng mà còn khẳng định quyền tự do của người tiêu dùng trong việc quyết định chấm dứt hợp đồng và thanh toán chỉ những dịch vụ đã sử dụng.

Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi ích bất hợp pháp có được từ việc thực hiện các hành vi vi phạm. Điều này là một biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo rằng thương nhân phải chịu trách nhiệm không chỉ về mặt tài chính mà còn về việc khắc phục hậu quả gây ra do hành vi vi phạm của họ. Điều này tăng cường tính chất răn đe và tính chất giáo dục của quy định, khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

Mà, Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về hành vi từ chối hoặc cản trở người tiêu dùng chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ theo quy định không chỉ là một biện pháp chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn là một văn bản luật chấn chỉnh mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp.

Theo quy định, việc vi phạm này sẽ bị xử lý hành chính, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đây không chỉ là một sự trừng phạt tài chính mà còn là một cảnh báo mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và tôn trọng quyền tự do của người tiêu dùng.

Nếu đơn vị cung cấp dịch vụ liên tục lại tái phạm, mức phạt sẽ được tăng gấp đôi, từ 20.000.000 đồng lên đến 40.000.000 đồng. Điều này là một biện pháp có tính chất răn đe cao, nhấn mạnh rằng hành vi vi phạm không chỉ mang lại hậu quả tài chính mà còn gây tổn thương đến danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp. Điều này đồng thời khẳng định quyết tâm của pháp luật trong việc đảm bảo sự công bằng và chăm sóc đặc biệt đến quyền lợi của người tiêu dùng.

 

3. Chính sách của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được quy định tại Điều 5 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, đặt ra một tầm nhìn toàn diện về việc đảm bảo sự công bằng và an toàn trong môi trường tiêu dùng. Cụ thể, chính sách này không chỉ tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn đề xuất những biện pháp tích cực để thúc đẩy sự tích cực và sáng tạo trong quá trình này.

- Một trong những điểm đáng chú ý của chính sách là tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và cá nhân có thể chủ động tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều này không chỉ giúp tăng cường sự tương tác giữa các bên liên quan mà còn khuyến khích tinh thần trách nhiệm và cam kết từ phía doanh nghiệp và cá nhân, tạo nên một cộng đồng tích cực hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường tiêu dùng.

- Hơn nữa, chính sách còn nhấn mạnh vào việc khuyến khích tổ chức và cá nhân ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng. Điều này không chỉ là một động lực cho sự đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn đặt nền tảng cho sự an toàn và tin cậy trong trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng. Đồng thời, chính sách này còn thách thức doanh nghiệp và tổ chức để liên tục phát triển và áp dụng công nghệ tiên tiến, từ đó, thúc đẩy sự cạnh tranh và sự phát triển bền vững của thị trường tiêu dùng.

- Với mục tiêu tối ưu hóa và đảm bảo hiệu quả cao, việc triển khai thường xuyên và đồng bộ hóa các biện pháp quản lý, giám sát tuân thủ pháp luật là một bước quan trọng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng. Cần đặt ra một hệ thống quản lý chặt chẽ, không chỉ đảm bảo sự tuân thủ của tổ chức và cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường.

- Ngoài ra, để đạt được mục tiêu này, việc huy động mọi nguồn lực là không thể phủ nhận. Tăng đầu tư vào cơ sở vật chất và phát triển nhân lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là cực kỳ quan trọng. Điều này không chỉ giúp nâng cao khả năng giám sát mà còn tạo ra một đội ngũ người làm việc có chất lượng, đủ chuyên nghiệp để đối mặt với những thách thức phức tạp của thị trường ngày nay. Thêm vào đó, việc thường xuyên tăng cường tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người tiêu dùng là yếu tố quyết định để tạo ra một cộng đồng người tiêu dùng thông thái và tự tin.

- Đồng thời, hướng tới sự đa dạng và phát triển bền vững, việc đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế là một bước cần thiết. Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lý trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là cách tốt để học hỏi và cải thiện, mà còn là cơ hội để kết nối, hợp tác và tạo nên một cộng đồng quốc tế chung với sứ mệnh chung là bảo vệ quyền lợi và sự hài lòng của người tiêu dùng trên toàn cầu.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Lưu ý khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.