1. Những trường hợp nào bị tạm giữ tang vật, phương tiện?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được thực hiện trong các trường hợp thật cần thiết như sau:

- Để xác minh tình tiết: Trong một số trường hợp, tạm giữ tang vật là cần thiết để xác minh các tình tiết liên quan đến hành vi vi phạm hành chính. Nếu không tạm giữ, việc xác minh này có thể gặp khó khăn và không đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt. Cụ thể, trong trường hợp cần định giá tang vật vi phạm hành chính để xác định khung tiền phạt, việc tạm giữ là cần thiết để có căn cứ xác định đúng và công bằng.

- Để ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng cho xã hội: Tạm giữ tang vật cũng được thực hiện nhằm ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Trong những tình huống như vậy, việc tạm giữ tang vật là biện pháp cần thiết để ngăn chặn và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt: Một trong những mục đích quan trọng của việc tạm giữ tang vật là để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Việc tạm giữ này giúp đảm bảo tính hiệu quả và công bằng trong việc thực thi các quyết định của cơ quan chức năng, đồng thời tạo điều kiện cho việc thi hành công bằng và đúng đắn.

Tóm lại, việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính được thực hiện trong các trường hợp thật cần thiết như để xác minh tình tiết, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và bảo đảm thi hành quyết định xử phạt. Điều này nhằm mục đích đảm bảo tính công bằng, hiệu quả và tuân thủ pháp luật trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm hành chính

 

2. Có cần lập biên bản vi phạm hành chính sau đó mới lập biên bản tạm giữ tang vật không?

Trong quá trình thực thi pháp luật, việc tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, có sự nhầm lẫn hoặc không rõ ràng về việc liệu cần phải lập biên bản vi phạm hành chính trước khi tạm giữ hay không.

Theo quy định của Điều 125 Luật Xử phạt vi phạm 2012, như đã được sửa đổi bởi điểm b khoản 64 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không cần phải điều kiện phải lập biên bản vi phạm hành chính trước. Tạm giữ được thực hiện trong những trường hợp cần thiết như để xác minh tình tiết, ngăn chặn hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Biên bản tạm giữ cần phải ghi rõ thông tin về tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ và phải được ký kết bởi người thực hiện tạm giữ cùng người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm. Trong trường hợp không có chữ ký của người vi phạm, cần có chữ ký của ít nhất một người chứng kiến. Biên bản này sau đó được lập thành hai bản, một bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, việc áp dụng biện pháp tạm giữ thường được thực hiện sau khi đã xác định hành vi vi phạm hành chính, thường đi kèm với việc lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Do đó, trong thực tiễn, biên bản tạm giữ thường được lập đồng thời hoặc sau khi có biên bản vi phạm hành chính, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thực hiện biện pháp tạm giữ. Điều này cũng giúp tăng cường sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật từ phía người vi phạm và đại diện của tổ chức vi phạm

 

3. Khi nào chấm dứt việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 125 của Luật Xử phạt vi phạm 2012, việc tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính phải được chấm dứt ngay sau khi đủ điều kiện sau:

Xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt: Một trong những điều kiện quan trọng để chấm dứt việc tạm giữ là khi cơ quan chức năng đã hoàn tất quá trình xác minh tình tiết và có đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính. Khi điều này xảy ra, việc tạm giữ tang vật và phương tiện sẽ không còn cần thiết nữa.

Hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội: Việc tạm giữ cũng phải được chấm dứt khi hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm đối với an ninh, trật tự xã hội nữa. Điều này đảm bảo rằng việc tạm giữ chỉ được áp dụng trong thời gian cần thiết để ngăn chặn hậu quả xấu nhất có thể và không gây cản trở không cần thiết cho người vi phạm.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 79 của Luật Xử phạt vi phạm 2012, trong trường hợp người vi phạm được phép nộp tiền phạt nhiều lần, sau khi đã nộp tiền phạt lần đầu, người vi phạm sẽ được nhận lại tang vật và phương tiện bị tạm giữ. Điều này cũng là một điểm quan trọng để chấm dứt việc tạm giữ, nhằm đảm bảo quyền lợi và tính công bằng cho người vi phạm.

Tóm lại, việc tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính sẽ được chấm dứt ngay khi đủ điều kiện, bao gồm xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt và hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội, cũng như trong trường hợp người vi phạm được phép nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình xử lý vi phạm hành chính

 

4. Xử lý thế nào đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng?

Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá hoặc vật phẩm dễ bị hư hỏng, quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật Xử phạt vi phạm 2012 rất cụ thể và chi tiết để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề liên quan. Dưới đây là các bước xử lý cụ thể:

- Tổ chức bán ngay theo giá thị trường: Người ra quyết định tạm giữ phải tổ chức bán tang vật vi phạm hành chính ngay sau khi tạm giữ, mà không chậm trễ. Việc bán phải được thực hiện theo giá thị trường hiện tại, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong giao dịch.

- Lập biên bản bán hàng: Việc bán tang vật phải được lập biên bản, ghi rõ thông tin về tang vật, giá bán, ngày giờ bán và các thông tin liên quan khác. Biên bản này là bằng chứng quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tránh tranh chấp sau này.

- Gửi tiền thu vào tài khoản tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước: Tiền thu được từ việc bán tang vật phải được gửi vào tài khoản tạm gửi mở tại Kho bạc Nhà nước. Điều này đảm bảo tiền bán được quản lý và sử dụng đúng mục đích, tránh rủi ro mất mát hoặc lạm dụng.

- Xử lý tiền thu sau khi bán: Sau khi bán tang vật, tiền thu được xử lý theo quyết định của người có thẩm quyền:

+ Nếu tang vật bị tịch thu sau đó, tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước.

+ Trong trường hợp tang vật không bị tịch thu, tiền thu được phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật đó.

Tóm lại, quy định này giúp đảm bảo rằng việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng được thực hiện một cách nhanh chóng, công bằng và hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan

Bài viết liên quan: Quy định mới về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc liên hệ qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ