Luật sư tư vấn về chủ đề "tạm giữ phương tiện"

tạm giữ phương tiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tạm giữ phương tiện.

Tàu biển bị tạm giữ trong các trường hợp nào?

Tàu biển bị tạm giữ trong các trường hợp nào?
Tàu biển bị tạm giữ trong các trường hợp nào? Thẩm quyền tạm giữ và thời hạn tạm giữ tàu biển? Thủ tục tạm giữ tàu biển được quy định ra sao? Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định tạm giữ tàu biển? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu những vấn đề này.

Khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển

Khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển
Thế nào là bắt giữ tàu biển? Ai có thẩm quyền bắt giữ tàu biển? Khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển? Điều kiện bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải? Thời hạn bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải?

Những lỗi vi phạm giao thông có thể bị tạm giữ xe năm 2021

Những lỗi vi phạm giao thông có thể bị tạm giữ xe năm 2021
Khi nào người tham gia giao thông sẽ bị giữ phương tiên (xe máy, ô tô...) ? Mức xử phạt và thời gian tạm giữ phương tiện giao thông là bao lâu ? và một số vướng mắc pháp lý liên quan đến việc giữ phương tiện giao thông sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: