1. Mục đích của việc tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông

Tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông là một biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn và tuân thủ luật giao thông. Dưới đây là một số mục đích chính của việc tạm giữ này:

- Ngăn chặn nguy cơ gây nguy hiểm: Việc tạm giữ phương tiện đặt ra như một biện pháp ngăn chặn có hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn và thương tích. Những phương tiện vi phạm thường xuất hiện với các dấu hiệu không tuân thủ quy tắc an toàn, từ việc vận tốc không an toàn đến sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân không đúng cách. Tạm giữ giúp loại bỏ những yếu tố đe dọa này khỏi môi trường giao thông, bảo vệ cả người lái xe và những người tham gia giao thông khác trước các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn.

- Bảo vệ cộng đồng: Tạm giữ phương tiện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cộng đồng trước những rủi ro và thách thức an toàn từ những lái xe không tuân thủ luật giao thông. Bằng cách ngăn chặn những phương tiện này tiếp tục tham gia giao thông, cơ quan chức năng đảm bảo một môi trường an toàn và ổn định cho mọi người tham gia vào hệ thống giao thông.

- Thúc đẩy tuân thủ luật: Việc tạm giữ không chỉ là biện pháp trừng phạt, mà còn là một cơ hội để tạo ra nhận thức về quy tắc giao thông và thúc đẩy tuân thủ luật. Thông qua quyết định tạm giữ, người lái xe có thể nhận ra hậu quả của hành vi không an toàn của mình và được khuyến khích áp dụng những thay đổi tích cực trong hành vi lái xe. Việc này không chỉ làm giảm số lượng vi phạm mà còn có thể tạo ra tác động tích cực trong việc xây dựng một cộng đồng giao thông tự do từ rủi ro.

- Kiểm soát việc lạm dụng phương tiện: Tạm giữ phương tiện còn đóng vai trò là một biện pháp chủ động trong việc kiểm soát và ngăn chặn sự lạm dụng phương tiện giao thông. Điều này bao gồm việc đối mặt với các trường hợp lái xe dưới tác động của chất kích thích, rượu, hoặc chất ma túy. Bằng cách tạm giữ phương tiện trong các trường hợp này, cơ quan chức năng không chỉ đảm bảo an toàn ngay tại thời điểm đó mà còn giúp ngăn chặn sự tái phạm bằng cách ngăn chặn việc lái xe dưới tác động của các chất gây nghiện.

- Bảo vệ chứng cứ và quy trình pháp lý: Một mặt khác của việc tạm giữ là bảo vệ chứng cứ và quy trình pháp lý trong các vụ án liên quan đến vi phạm giao thông. Khi phương tiện được tạm giữ, các cơ quan chức năng có thể tiến hành các cuộc điều tra một cách kỹ lưỡng hơn, thu thập chứng cứ đầy đủ và đảm bảo rằng mọi quy trình pháp lý được thực hiện một cách công bằng và chính xác. Điều này không chỉ tăng cường công tâm trong quá trình xử lý vụ án mà còn tăng cường niềm tin của cộng đồng vào hệ thống pháp luật và an toàn giao thông.

Tóm lại, việc tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông có tác động tích cực đối với an toàn đường sắt, tuân thủ luật, và bảo vệ cộng đồng khỏi những rủi ro không mong muốn.

2. Giấy tờ cần mang theo khi nhận lại xe bị tạm giữ do vi phạm an toàn giao thông

* Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 138/2021/NĐ-CP thì người quản lý và bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, khi bị tạm giữ, đang đối mặt với trách nhiệm quan trọng của mình trong việc thực hiện quy trình trả lại hoặc chuyển giao. Quá trình này được thực hiện theo các bước cụ thể và công bằng, nhằm đảm bảo rằng quyết định trả lại hoặc chuyển giao được thực hiện một cách chính xác và minh bạch.

- Kiểm tra quyết định và thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân: Trước khi tiến hành bất kỳ bước tiếp theo nào, người quản lý sẽ tiến hành kiểm tra quyết định về việc trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc quyết định chuyển giao. Quyết định này phải được đầy đủ và chính xác về mặt pháp lý. Đồng thời, người đến nhận sẽ được yêu cầu cung cấp thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân để xác minh danh tính.

- Trả lại hoặc chuyển giao theo trình tự: Sau khi xác nhận rằng quyết định và danh tính của người đến nhận là hợp lệ, người quản lý sẽ tiếp tục thực hiện quá trình trả lại hoặc chuyển giao. Các bước này sẽ tuân thủ một trình tự cụ thể, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện. Điều này bao gồm việc xác định rõ thời hạn và địa điểm để người đến nhận có thể thuận tiện thực hiện thủ tục.

-  Đảm bảo quyền lợi của bên nhận: Trong quá trình trả lại hoặc chuyển giao, người quản lý cần đảm bảo rằng bên nhận được thông tin đầy đủ và rõ ràng về các bước cần thực hiện. Họ cũng phải thể hiện sự tôn trọng và hỗ trợ đối với bên nhận, đồng thời cung cấp giải đáp mọi thắc mắc hoặc yêu cầu thông tin bổ sung nếu có.

Qua quá trình này, người quản lý không chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có trách nhiệm mà còn đảm bảo quyền lợi và sự thoải mái cho người đến nhận tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra một quá trình quản lý tạm giữ linh hoạt và minh bạch trong hệ thống pháp luật.

* Người đến nhận lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề sau khi bị tạm giữ đóng vai trò quan trọng, và quy trình này yêu cầu sự xác nhận cẩn thận về quyền lợi và trách nhiệm pháp lý. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người vi phạm hoặc chủ sở hữu của tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, hoặc thậm chí đại diện tổ chức vi phạm hành chính - những người có liên quan trực tiếp đến quá trình tạm giữ.

- Xác minh danh tính và quyền lợi: Người đến nhận phải là người vi phạm hoặc chủ sở hữu, hoặc đại diện tổ chức vi phạm hành chính, như được ghi rõ trong quyết định tạm giữ. Điều này đảm bảo rằng quá trình trả lại hoặc chuyển giao được thực hiện đúng người và theo đúng quy định của pháp luật. Xác nhận danh tính là một phần quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

- Ủy quyền nếu có: Nếu chủ sở hữu, tổ chức, hoặc cá nhân vi phạm không thể đến nhận trực tiếp, họ có quyền ủy quyền cho người khác. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý của quá trình này, ủy quyền phải được thực hiện thông qua văn bản theo quy định của pháp luật. Việc này bảo đảm rằng người được ủy quyền cũng được xác nhận và coi là người đại diện hợp pháp trong quá trình nhận lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

- Chấp nhận và xác nhận thông tin: Người đến nhận phải chấp nhận và xác nhận thông tin liên quan đến quyết định tạm giữ. Điều này không chỉ giúp tạo ra một hồ sơ chính xác mà còn đảm bảo rằng người đến nhận hiểu rõ về các điều kiện và yêu cầu liên quan đến việc trả lại hoặc chuyển giao. Việc này tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm trong quá trình hành động sau tạm giữ.

Nói tóm lại, người vi phạm đến nhận lại phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị tạm giữ cần mang theo những giấy tờ sau: Căn cước công dân, quyết định tạm giữ phương tiện và giấy ủy quyền (nếu có).

3. Vì sao khi nhận lại xe bị tạm giữ cần những giấy tờ trên?

Khi nhận lại xe bị tạm giữ, việc yêu cầu những giấy tờ cụ thể có mục đích chính là đảm bảo tính xác thực, minh bạch, và hợp pháp trong quá trình trả lại phương tiện. Dưới đây là một số lý do giải thích tại sao những giấy tờ này cần được cung cấp:

- Xác minh danh tính: Giấy tờ cá nhân như thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân giúp xác minh danh tính của người đến nhận xe. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng xe sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người có quyền lợi pháp lý đối với phương tiện đó.

- Chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền lợi: Các giấy tờ như giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, hoặc các tài liệu khác liên quan đến quyền sở hữu của phương tiện là quan trọng để xác nhận rằng người đến nhận là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền lợi đối với xe được tạm giữ.

- Chứng minh hợp lệ của quyết định tạm giữ: Việc cung cấp quyết định tạm giữ giúp đảm bảo rằng quá trình tạm giữ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật và có cơ sở pháp lý. Đồng thời, quyết định này cũng làm rõ về lý do tạm giữ và điều kiện để trả lại xe.

- Ủy quyền nếu có: Trong trường hợp người đến nhận không phải là chủ sở hữu, việc cung cấp giấy ủy quyền có thể là cần thiết. Điều này chứng minh rằng người đến nhận được phép hợp pháp từ chủ sở hữu để thực hiện việc nhận lại xe.

- Chấp nhận và xác nhận thông tin: Bằng cách cung cấp và ký xác nhận trên các giấy tờ liên quan, người đến nhận cam kết và hiểu rõ về các điều kiện và yêu cầu liên quan đến quá trình trả lại xe. Điều này giúp tạo ra một bản ghi chính xác và minh bạch về quá trình này.

Tổng cộng, những giấy tờ này đảm bảo rằng quá trình nhận lại xe bị tạm giữ diễn ra theo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người đến nhận và đồng thời giữ vững tính công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý tạm giữ.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thời gian tạm giữ phương tiện giao thông gây tai nạn là bao lâu. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.