1. Chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn ?

Chào luật sư cho tôi hỏi. Công ty tôi quý 1 năm 2016 do sơ suất chưa thông báo phát hành hóa đơn nhưng đã xuất trả khách hàng 100 số. Tuy nhiên trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn công ty tôi vẫn kê khai đầy đủ về việc sử dụng 100 hóa đơn trên. Công ty tôi nộp thuế 10% đầy đủ vào ngân sách vào các kỳ kê khai từ quý 1 đến quý 4/2016.
Vậy luật sư tư vấn giúp tôi là mức phạt với hành vi trên của công ty tôi là bao nhiêu ạ ?
Cám ơn luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Nếu bên bạn không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng thì bên bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC về vi phạm hành chính về hóa đơn, cụ thể:

"...2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định."

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

2. Mức phạt khi không báo cáo khi có thay đổi về thông tin phát hành hóa đơn ?

Xin chào luật sư! Xin cho hỏi năm 2013 công ty tôi có thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn sử dụng hóa đơn của địa chỉ kinh doanh cũ và không có gửi thông báo điều chỉnh địa chỉ kinh doanh để sử dụng lại hóa đơn cũ nhưng vẫn sử dụng.
Vậy bây giờ muốn nộp giấy điều chỉnh thì sẽ như thế nào ạ. Và bị phạt có nặng không ạ ?
Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp vấn đề về hóa đơn của bạn xảy ra từ năm 2013 vậy văn bản áp dụng cho bạn tại thời điểm năm 2013 là Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định về hóa đơn như sau:

"Điều 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế,phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn,ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên,địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên,địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)."

Vậy trường hợp này của công ty bạn không gửi thông báo điều chỉnh thông tin thại thông báo phát hành hóa đơn theo quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 13 tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC như sau:

"2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định."

Điều 5 Thông tư 10/2014/TT-BTC cũng quy định: 

"2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại khoản 1 Điều này được tính như sau:

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm."

Trường hợp này của bạn đã vi phạm từ năm 2013, đến nay đã quá thời hạn phải gửi thông báo cho cơ quan thuế trên 20 ngày, vì vậy, mức phạt của công ty bạn là 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. 

Tuy nhiên, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 1 năm.

- Nếu vi phạm đã kết thúc (Không còn sử dụng số hóa đơn đó nữa) thì từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đến nay đã đủ 1 năm thì công ty bạn sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính. Chưa đủ 1 năm thì công ty bạn sẽ bị xử phạt.

- Nếu vi phạm đang thực hiện (Đang còn sử dụng số hóa đơn đó) thì từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm đến nay đã đủ 1 năm thì công ty bạn sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính. Chưa đủ 1 năm thì công ty bạn sẽ bị xử phạt.

Tham khảo bài viết liên quan: Xử lý hóa đơn không sử dụng khi thay đổi thông tin đăng ký thuế ? và  Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh có được dùng hóa đơn theo địa chỉ cũ ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

3. Hỏi về thủ tục xin phát hành hóa đơn VAT ?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Công ty bên tôi mới thành lập và đang làm thủ tục để xin phát hành hóa đơn VAT. Hiện bên tôi đã làm các thủ tục và nhận thông báo của chi cục thuế về việc đủ điều kiện được sử dụng hóa đơn đặt in. Bên tôi đã nhận thông báo từ 23/4 đến nay, tuy nhiên vẫn chưa có cán bộ thuế xuống kiểm tra.
Do vậy cho tôi hỏi là thủ tục tiếp theo Công ty bên tôi phải làm là gì ạ ?
Rất mong nhận được hướng dẫn từ phía công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: P.N

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Theo nội dung thư mà bạn gửi cho chúng tôi, bên bạn đã làm các thủ tục và nhận thông báo của chi cục thuế về việc đủ điều kiện được sử dụng hóa đơn đặt in.Theo qui định tại điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, việc thông bào và phát hành hóa đơn của doanh nghiệp sẽ được tiến hành như sau:

"1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị."

Sau khi thông báo phát hành hóa đơn và được cơ quan thuế chấp thuận,công ty bạn có thể đưa hóa đơn đã đăng kí vào sử dụng theo như qui định của Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính :

"Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu."

Như vậy,khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn và được chấp thuận, công ty bạn có thể đưa hóa đơn vào sử dụng. Trên thông báo phát hành hóa đơn có ghi rất rõ " Ngày bắt đầu sử dụng" và các bạn đưa hóa đơn vào sự dụng kể từ ngày này. Nếu có bất cứ sự thay đổi nào thì công ty bạn phải thông báo cho cơ quan thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. 

 

4. Tư vấn Thông báo phát hành hóa đơn sai ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Ngày 23/11/2015 em thông báo phát hành phiếu xuất kho khiêm vận chuyển nội bộ bị sai là DN/11P nhưng đúng phải là DN/13P. Đến nay là T7.2016 chi cục thuế mới nói em báo cáo sử dụng hóa đơn sai. Vì Trong báo cáo thuể hiện là DN/13P. Lúc này em mới biết sai. Theo chi cục thuế thì em phải bị phạt từ 2.000.000-4.000.000đ đúng không a ? Còn mức nào khác hay giải pháp khác không?
Tư vấn giúp em tí. Em cảm ơn

>>  Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và nghị định số 04/2-14/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”. 

Như vậy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ  cũng giống như một hóa đơn và được sử dụng, quản lý như hóa đơn.

Như vậy trong trường hợp nay, nếu như bạn thực hiện thủ tục thông báo phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sai, bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn: 

"Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng".

Như vậy cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty bạn như vậy là có căn cứ pháp lý. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

5. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu số TB01/AC)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy thông báo phát hành hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn : ................................ 

2. Mã số thuế:................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở chính : .................................................... 

4. Điện thoại : .................................................................... 

5. Các loại hóa đơn phát hành:

STT

Tên loại

hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm

Tên

MST

Số

Ngày

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/11T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:.................................................. 

- Mã số thuế:................................................... 

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:......... 

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. Tại cột Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm, ghi theo số và ngày Quyết định in hóa đơn đặt in.

      ........., ngày.........tháng.........năm.........

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)