1. Chế độ thai sản khi công ty phá sản ?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong Luật sư giải đáp giúp. Em làm việc tại công ty M từ tháng 10/ 2012 đến nay. Ngày 17/11/2017 công ty tuyên bố phá sản, công ty vẫn thu bảo hiểm của công nhân, nhưng chỉ đóng đến hết năm 2015. Hiện em đang mang thai được 30 tuần.

Tình hình công ty như thế, em có cách nào để nhận được tiền thai sản không ạ ? Em lên hỏi công ty thì họ bảo là hiện tại công ty chưa thể đóng bảo hiểm cho em từ tháng 1/2016 đến nay được, mà em thì sắp sinh rồi không thể đợi thêm được lâu hơn nữa ?

Mong Luật sư tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn !

Luật sư trả lời:

Đối với trường hợp này, bạn rất khó để được hưởng chế độ thai sản. Bởi theo quy định của Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện được hưởng chế độ thai sản là:

>> Xem thêm:  Chế độ thai sản cho nam khi có vợ sinh con mới nhất năm 2022

"...2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con..."

Mà theo dữ liệu bạn đưa ra thì từ tháng 1/2016 đến giờ bạn vẫn chưa được công ty đóng bảo hiểm xã hội do đó nếu đúng theo quy định của Luật bạn không được hưởng bảo hiểm xã hội về thai sản,

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Chế độ thai sản khi công ty phá sản ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Phải làm gì để được hưởng chế độ thai sản theo luật ?

Người lao động luôn ở thế yếu trong quan hệ lao động mặc dù được pháp luật bảo vệ. Trong nhiều trường hợp người lao động phải đấu tranh để đảm bảo quyền lợi của mình:

Trả lời:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất năm 2022 ?

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

- Thời gian 12 tháng trước khi sinh con và Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội được hướng dẫn tại Điều 9

"Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.


Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

3. Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà lao động nữ phải nghỉ việc để khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33 và 37 của Luật bảo hiểm xã hội."

Vì bạn không nêu rõ thời điểm sinh con của vợ bạn nên chúng tôi chưa thể khẳng định được bạn có được nhận trợ cấp một lần khi sinh con hay không. Bạn vui lòng kiểm tra điều kiện tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên để biết chính xác.

2. Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con và mức hưởng chế độ thai sản:

Mức hưởng chế dộ thai sản được quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2022

Mức trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội bằng 2 lần mức lương cơ sở chứ không phải mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, cũng không phải mức lương tối thiểu vùng. Hiện tại, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

Do vậy, nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần thì bạn được trợ cấp một lần là 1.210.000 x 2 = 2.420.000 đồng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em làm ở công ty 3 năm rồi nhưng tháng 4/2016 em mới ký hợp đồng 1 năm. Năm nay em mang thai lần đầu được 8 tuần rồi. Công ty em khi muốn cho em thôi việc cần bao nhiêu tiền (lương em 10 triệu/tháng)? Cảm ơn!

Trả lời:

Khi công ty muốn chấm dứt hợp đồng với bạn thì cần xem xét công ty chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật hay trái luật. Nếu chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì công ty chỉ phải chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn theo quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động năm 2019.

>> Xem thêm:  Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản năm 2022

Nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì công ty có nghĩa vụ theo Điều 41 Bộ luật lao động năm 2019, cụ thể như sau:

"Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Thưa luật sư, Mình sinh em bé vào ngày 26/5/2016 nhưng quyết định nghỉ việc của tôi ngày 1/6/2016, tôi tự đi lấy tiền nghỉ thai sản được không? Và cần những giấy tờ gì ?

Điều 18, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định quyền của người lao động như sau:

"3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:

a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;

b) Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

c) Thông qua người sử dụng lao động.".

Như vậy bạn có quyền tự minh đi nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Giấy tờ bạn cần chuẩn bị ngoài Sổ bảo hiểm thì cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

"Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.".

3. Thời gian đóng không liên tiếp có được hưởng chế độ thai sản không?

Em có tham gia đầy đủ BHXH BHYT BHTN là được tổng 2 năm 10 tháng nhưng thời gian đóng không liên tiếp. Lần tham gia bảo hiểm thứ nhất là được 2 năm 1 tháng và em xin nghỉ việc tại công ty và em xin làm ở 1 công ty khác và tiếp tục tham gia bảo hiểm từ tháng 7/2015 cho tới tháng 3/2016. Em có thai vì sức khỏe khi mang thai kém nên em viết đơn xin thôi việc ngày dự sanh của em là 27/12 /2016. Luật sư cho em hỏi vậy em có được hưởng chế độ thai sản không? Và cần những giấy tờ gì?

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi thai bị chết lưu mới nhất năm 2022

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.".

Bạn sinh ngày 27/12/2016, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định là từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016. Bạn đóng bảo hiểm được 3 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh, do đó bạn sẽ được hưởng thai sản nếu bạn có được giấy dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

5. Sau sinh bị chuyển sang công việc khác

Xin chào Luật sư ! Tôi làm nhân viên Hành chính cho một công ty tư nhân,tôi nghỉ sinh em bé đến nay bé được 6 tháng tôi đi làm trở lại nhưng lại được sắp xếp chuyển sang làm công nhân sản xuất, và ban Lãnh đạo công ty có bảo là làm tạm vị trí đó tới khi nào có vị trí phù hợp thì chuyển. Tôi thấy hơi lạ nếu có chuyển vị trí sau khi sinh thì cũng phải đảm bảo tính ngang bằng chứ không thay đổi nhiều như vậy. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi ah. Tôi cảm ơn.

Điều 140 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

"Điều 140. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản

Lao động được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều 139 của Bộ luật này mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Bạn đối chiếu với quy định trên để biết đơn vị làm đúng hay sai.

5. Cách tính thời gian dưỡng sức phục hồi sau sinh

Chào luật sư. Tôi chưa hiểu rõ lắm về thời gian tính hưởng BH Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh. Trường hợp của tôi như sau ạ: Tôi sinh thường thời gian tôi bắt đầu xin nghỉ sinh là ngày mùng 1.1.2016 ( đến m8/5/2016 tôi sinh cháu) Thời gian nghỉ của tôi là 6 tháng đến ngày 01.07.2016 Luật sư tư vấn giúp tôi bắt đầu tính từ thời gian nào ( ngày nào) thì tôi bắt đầu được tính Dưỡng sức phục hồi sau sinh ạ. Cảm ơn luật sư!

>> Xem thêm:  Hồ sơ để hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2022 ? Làm thế nào để hưởng chế độ thai sản ?

Thời gian dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể như sau:

"Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.".

Thời gian nghỉ dưỡng sức của bạn sẽ được xác định từ 1.7.2016 đến 1.8.2016.

Trân trọng./.

4. Mức hưởng trợ cấp thai sản cho lao động nam là bao nhiêu?

Chào luật sư chồng tôi chạy taxi , tiền lương công ty tinh thuế cho 6thang là 11,200,000, vậy khi tôi sinh chồng tôi duoc huong tiền trở câp thai sản là bao nhiêu ah , tôi ở nhà buôn bán nhưng vẫn mua bảo hiễm tu nguyện. Tu ngày chồng tôi nộp hồ sơ lên cty thì bao nhiêu ngày nhận đuợc tiền trợ câp ah, xin cảm ơn.
Chào luật sư, hiện tại tôi đang có một số khúc mắc sau xin được luật sư tư vấn giúp ạ, hiện tại vợ tôi đang có bầu đc gần 2tháng, dự kiến cuối tháng 5 năm 2017 thì vợ tôi sinh, trong khi đấy vợ tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 2 năm 2016, và hiện nay công ty vợ tôi làm đang gặp một số sự cố có thể cho vợ tôi nghỉ vào đầu tháng 12 năm 2016, mà cuối tháng 5 năm 2017 vợ tôi mới sinh, vậy theo luật BHXH thì vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không ạ, kính mong luật sư trả lời giúp tôi với ạ, tôi xin chân thành cảm ơn

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

Xin được luật sư tư vấn thắc mắc. Em vào công ty tham gia bảo hiểm từ tháng 3\2016 đến tháng 12\2016 . nhưng dự đoán sanh của em vào 9\1 \2017. Ngày 20\12\2016 em nghỉ chờ sinh mà cuối tháng 12 em hết hạn đóng bảo hiểm bước qua tháng 1\2017 e mới sanh .thì việc e hết hạn bảo hiểm tháng 12\2016 vậy em có được hưởng chế độ thai sản không? Xin được tư vấn giúp em a!!
Luật sư cho em hỏi thăm trường hợp người lao động tham gia đóng BHXH từ tháng 10/2016 đến 3/2017 sanh thì có được hưởng chế độ thai sản không? Em thấy có câu "Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng" câu này em chưa hiểu lắm, là đóng từ đủ 6 tháng trở lên và hiện tại vẫn còn tham gia là được hưởng hay sau Luật sư. Cảm ơn nhiều ạ!
Thưa luật sư, cho em hỏi em đóng bảo hiểm từ ngày 23.11.2015 đến ngày 15.12.2016 em xin nghỉ việc để dưỡng thai nhưng không tiếp tục đóng bảo hiểm. Em dự sinh là tháng 4.2017. Vậy em có được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản không ạ

Trả lời:

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Về thời gian hưởng Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Về mức hưởng thai sản Điều 39 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Hỏi về chế độ thai sản trong trường hợp sẩy thai?

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

Căn cứ theo quy định trên, mức hưởng thai sản đối với nam như sau:

-Điều kiện được hưởng: Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

-Thời gian hưởng chế độ khi sinh con: Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+05 ngày làm việc;

+07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

+Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

-Thủ tục hồ sơ:

>> Xem thêm:  Đóng BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ gồm:

+ Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản (mẫu C70a-HD) do đơn vị sử dụng lao động lập.

+Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

+Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

+Giấy xác nhận của cơ sở y tế (giấy ra viện) trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật.

Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần: Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (khi lao động nam tham gia BHXH và vợ không tham gia BHXH)

Mức hưởng = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ mang thai:

-Điều kiện:

+Lao động nữ mang thai

>> Xem thêm:  Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định mới năm 2022

+Lao động nữ sinh con;Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. (nghĩa là Tháng 8/2016, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2016, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2016, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định).

+Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này

-Mức hưởng:

+Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

+Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

+Ngoài ra, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

-Thời gian hưởng chế độ sinh con

+ Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

+Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

>> Xem thêm:  Năm 2022, Cần lưu ý những gì về chế độ thai sản ?

-Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

-Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

5. Thời gian nghỉ áp dụng với chồng/Lao động nam đóng bảo hiểm khi vợ sinh con?

>> Xem thêm:  Thủ tục giấy tờ cần thiết để hưởng chế độ thai sản cho chồng ?

Trả lời:

>> Xem thêm: Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất năm 2020 ?

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ Được nghỉ 05 ngày làm việc;

+ Được nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

>> Xem thêm:  Tư vấn về chế độ thai sản khi đi làm trở lại sau sinh ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê