Thứ 2 là em có được hưởng trợ cấp thai sản không. Mức hưởng bao nhiêu. Tiền lương tháng để đóng bảo hiểm xã hội của em khoảng 3 triệu ?

Mong nhận được giải đáp của luật sư. Em cảm ơn Luật sư! 

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

"...3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động..."

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên thì nếu như bạn đã sinh con và con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì bạn được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con. Do đó, với dữ liệu mà bạn cung cấp thì bạn sinh con ở tuần 28, ngay sau sinh mấy tiếng thì con bạn mất thì theo quy định bạn được nghỉ 04 tháng.

Đối với trường hợp, cơ sở y tế có thẩm quyền xác định bạn chỉ được nghỉ 50 ngày theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH áp dụng đối với trường hợp thai chết lưu. 

Do đó, đối với trường hợp này bạn nên làm đơn yêu cầu cơ sở y tế có thẩm quyền giải thích rõ hơn cho bạn.

Nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiêm xã hội năm 2014:  "đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con" hoặc bạn "đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con" thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản. 

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định cụ thể tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày...."

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?