Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:luật cư

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP 

Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2015

2.Nội dung tư vấn:

Luật sư cho e hỏi? e nhập ngũ thág 3/2015 và được đưa đi học tại các trường. từ 18 thág lên 24 tháng. e thấy có luật mới áp dụng 1/1/2016 liệu e có áp dụng luật nào ạ! và đã là tháng thứ 19 mà e chưa nhận được thâm niên. mà các đồng đội đi với e đã về hết cách đây được gần 2 tháng rồi.mong luật sư giải thích giúp e. E cảm ơn!

Đối với trường hợp của bạn, do bạn tham gia nhập ngũ vào thời điểm trước khi Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực cho nên vẫn áp dụng thời hạn tham gia nghĩa vụ quân sự là 18 tháng theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sư 1981. Theo đó, trường hợp của bạn có thể khiếu nại lên Hội đồng quân sự cấp tỉnh để được giải quyết.

Kính gửi: Công ty Luật Minh Khuê. Tôi tên Huỳnh Văn Đầm, sinh ngày 12/03/1957. Như vậy , đến ngày 12/03/2017, tôi đủ 60 tuổi nghỉ hưu. Tôi là Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính thuộc Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Ngạch: 01.003 - Hệ số 4,98 (bậc 9/9). Mức phụ cấp thâm niên vượt khung là 14% của hệ số 4,98 kể từ ngày 01/01/2016.Như vậy, trước khi nghỉ hưu tôi có đủ điều kiện để được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung không?Xin kính nhờ Công ty Luật Minh Khuê tư vấn cho tôi.Xin chân thành cảm ơn Công ty Luật Minh Khuê.Trân trọng!

Bạn cần căn cứ vào quy định tại Mục II Thông tư 04/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định về điều kiện và tiêu chuẩn được hưởng phụ cấp để xác định cụ thể trong trường hợp của mình như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm 1 mục I Thông tư này, nếu đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức (sau đây viết tắt là nghạch); trong chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là chức danh) hiện giữ, thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:
1. Điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ:

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

1.1. Thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định như sau:
a) Cán bộ, công chức, viên chức đã có 3 năm (đủ 36 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và trong chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 09 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
b) Cán bộ, công chức, viên chức đã có 2 năm (đủ 24 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức loại B và loại C của bảng 2, bảng 3 và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
1.2. Các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được xác định như các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại điểm 1.2 và điểm 1.3 mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2005/TT-BNV).
2. Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:
Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện như hai tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tạ điểm 2.1 và điểm 2.2 mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV trong suốt thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ hoặc trong thời gian của năm xét hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.
Thưa luật sư em muốn hỏi luật nvqs năm 2015 có áp dụng cho lính nghĩa vụ 2015 không. Và lính 2015 thời gian phục vụ tại ngũ là bao nhiêu và cách tính thâm niên cho lính 2015 ạ

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực từ 1.1.2016 cho nên các trường hợp tham gia nghĩa vụ quân sự trước thời điểm 1.1.2016 thì sẽ vẫn áp dụng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 1981 với thời hạn là 18 tháng. Cách tính phụ cấp thâm niên sẽ được tính theo quy định tại Khoản 2 mục IV Thông tư 05/2005/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với quân nhân; công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

2. Phụ cấp thâm niên.

a) Đối tượng áp dụng.

Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ.

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

b) Mức phụ cấp.

Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ thì được hưởng mức phụ cấp bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi cứ thêm một thâm niên (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%, không hạn chế mức tối đa.

Tôi đang dạy hợp đồng có đóng bảo hiểm 5 năm vậy có được hưởng thâm niên hay không? và có được hưởng chế độ đứng lớp hay không?

Đối với phụ cấp thâm niên, Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP 

thì trường hợp của bạn đủ điểu kiện hưởng trợ phụ cấp thất nghiệp. 

Đối với phụ cấp đứng lớp, 

Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTCngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, BộTài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (còn gọi là phụ cấp đứng lớp) bao gồm:

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

- Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, đối với trường hợp của bạn sẽ được hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp theo quy định. 

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

Em học nhân viên chuyên môn kỹ thuật phục vụ tại ngũ là 24 tháng nhưng em nghe một Thông tin là em không được nhận thâm niên có đúng không ạ.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2015 bạn vẫn được trợ cấp thâm niên theo quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật, về luật dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

 Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Chế độ áp dụng với nhân viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập?