Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ trợ cấp"

chế độ trợ cấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ trợ cấp.

Chế độ trợ cấp là gì ? Khái niệm về chế độ trợ cấp

Chế độ trợ cấp là gì ? Khái niệm về chế độ trợ cấp
Chế độ trợ cấp là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định cho người lao động và một số thành viên trong gia đình họ thực tế được hưởng một khoản tiền trong những trường hợp cần thiết, phù hợp với khả năng chỉ trả và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.